Kráľovná pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vôňu svätosti

348

Dňa 4. novembra 2012 sa uskutočnila na horu Boričky pravidelná prvonedeľná púť ku Kráľovnej pomoci, ktorá sa tu zjavuje dechtickým vizionárom pravidelne v prvé nedele po prvom piatku v mesiaci.

Kráľovná pomoci sa zjavila uprostred tretieho desiatku slávnostného ruženca o 14.48 hod. Zjavenie trvalo približne 10 minút.  Prítomní boli pútnici z rôznych častí Slovenska a zo zahraničia. Vizionári referovali o svojom stretnutí a modlitbách s Pannou Máriou pútnikom:

Martin Gavenda  okrem iného povedal posolstvo Panny Márie: Moje deti!

Noste vo svojich srdciach vôňu neba a vôňu svätosti. Vystrite svoje ruky, pretože toto je Otcov dar a ten môže dostať každý jeden z vás.“ 

Adriana Kúdelová po zjavení Kráľovnej pomoci povedalaPozerajte na Máriu, všetko, čo my prežívame, prežívala aj Ona….Prežime, že sme Jej deti, ktoré Jej zveril Syn…Nemajte strach, verte…

Simona Kumpanová: Panna Mária prostredníctvom Nej pútnikom odkázala:  „Drahé dieťa! Priveď teraz do môjho Srdca moje deti, ktoré sú zranené hriechom nečistoty

Požehnanie prítomným udelil kapucín  o. Marek Török.  Viac v našom videozázname…

A. Selecký