Aktuálne: Benedikt XVI. a Obama, biskupi USA apelujú na ochranu života

359

 

Zodpovednosť Obamu voči svetu

Vatikán, 8.11.2012 (kath.net/KAP)  Pápež Benedikt XVI. blahoželal americkému prezidentovi Barackovi Obamovi k jeho druhému funkčnému obdobiu. Oznámil to hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v stredu.

Povedal, že Svätý Otec blahoželal Obamovi k jeho znovuzvoleniu v telegrame a prisľúbil mu svoje modlitby. Benedikt XVI. prosí, aby Obama s Božou pomocou bral vážne svoju „nesmiernu zodpovednosť voči jeho krajine  a medzinárodnému spoločenstvu“, ako sa uvádza v telegrame.

Svätý Otec ďalej dúfa, že v USA sa budú naďalej skvieť tie „ideály slobody a spravodlivosti“, ktoré kedysi viedli zakladateľov krajiny. –zg-

USA: Biskupi pripomínajú Obamovi ochranu života 

 Washington, 7.11.2012 (kath.net/KNA) 015 327 – Katolícki biskupi v USA blahoželali Obamovi k znovuzvoleniu za amerického prezidenta. Timothy Dolan, kardinál z New Yorkua predseda Biskupskej konferencie USA v stredu súčasne Obamu vyzval, aby sa dal do služby najslabším členom spoločnosti, «vrátane nenarodených, chudobných a prisťahovalcov».

«Naďalej sa budeme zasadzovať za ochranu života, manželstva a za našu prvú najcennejšiu slobodu – náboženskú slobodu», uvádza sa v liste biskupskej konferencie Obamovi, uverejnenom vo Washingtone. Verejné diskusie sa musia viesť «s úctou a ohľaduplnosťou voči každému».

«Ako katolícki biskupi USA sa modlíme za to, aby vám Boh prepožičal silu a múdrosť zvládnuť veľké výzvy Ameriky», napísal kardinál Dolan. –zg-

Treba vytrvalo upozorňovať na kresťanské hodnoty v Európe

Brusel, 7.11.2012 (kath.net/KAP) 015 323 –  Diecézny biskup Eisenstadtu Ägidius Zsifkovics (foto) vyzval napriek všetkému odporu v Európe vytrvalo upozorňovať na kresťanské hodnoty a nekapitulovať pred tendenciami sekularizácie. V homílii ranných bohoslužieb rakúskych biskupov v utorok v Bruseli Zsifkovics povedal:

„Cirkev v Európe pozýva a stále viac ľudí toto pozvanie neprijíma. Bez pátosu či precitlivenosti môžeme povedať: Hoci je kresťanstvo jedným z koreňov Európy, denne zažívame, akoby sa v európskom projekte stále viac stávalo cudzím telesom. Sekularizácia od Cirkvi vyžaduje, aby nanovo premyslela svoju prítomnosť v spoločnosti.“

Rakúsky biskup hovoril aj o „marginalizácii kresťanskej identity“. Okrem sa s ľútosťou vyslovil o „ústupkoch Cirkvi v etických otázkach, či už je to výskum s embryami alebo právne zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev s manželstvom“. Povedal, že kresťanom sa stále viac signalizuje, že ich hodnoty nie sú hodnotami európskej spoločnosti.

„To však nie je dôvod, aby sme nepodnecovali všetky úsilia o novú evanjelizáciu. Pritom predovšetkým mnohé a neustále nové formy chudoby otvárajú neznáme priestory. Autenticita novej evanjelizácie nesie tvár chudobných – aj a práve v Európe!“ povedal biskup Zsifkovics. –-   – zg-

Prednášky o Panne Márii  (Fatima)

 Milí priatelia, dostali sme pozvánku na prednášky o Fatime  o. Pavla Benku, dlhoročného člena Spoločentva Fatima na Slovensku, ku ktorému sa prihlásil ešte za komunizmu.  V Prešove 8. septembra mal spolu s o. Jurajom Augustínom a o. Štefanom Kaňukom prednášky o Panne Márii, ktoré v najbližších dňoch priniesieme na našom webe.    Anton Selecký

Pochválený buď JK!

Dovoľujem si Vám zaslať program podujatia venovaného zjaveniam Matky Božej vo Fatime, ktoré budem mať na pozvanie vo farnosti Široké (z Spišským Podhradím, smerom na Prešov) . Pozvali ma tam, ako “dôsledok” stretnutia v Prešove, kde sme sa stretli 8.9.

Predbežne dohodnutý program stretnutia:

Piatok 9.11.2012:

17:00          Modlitba svätého ruženca

17:30          Svätá omša

18:30          1. prednáška: Zjavenia Matky Božej vo Fatime – Fatimské  posolstvo

Diskusia

Sobota 10.11.2012:

7:00             Svätá omša

7:45             2. prednáška: Výzva PM k viere v Boha a prinášaniu obetí

9:00             Modlitba svätého ruženca

9:45             3. prednáška: Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu PM a fatimské

soboty

11:15           Litánie Loretánske, spevy

11:45           4. prednáška: Ruženec a Božie milosrdenstvo

Diskusia

13:00           Záver: Modlitba anjela, požehnanie

S úctou a modlitbou,

P. Benko.