Domov pdf knihy - vlastná tvorba PDF Kniha – Sv. Ľudovít M. Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii

PDF Kniha – Sv. Ľudovít M. Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii

5.00 

Grignon z Montfortu nás uvádza do samotného zreťazenia tajomstiev, z ktorých žije naša viera, ktoré jej dávajú rásť a robia je plodnou.

Popis

Autoritu sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu Cirkev potvrdila kanonizáciou autora a prijatím jeho učenia. Prebieha proces, aby bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi. O pravej úcte k Panne Márii je dielom duchovnej zrelosti autora, jeho vznik sa datuje niekedy okolo roku 1712. „Podujal som sa dať na papier to, čo som počas mnohých rokov s toľkým ovocím na verejnosti učil, obzvlášť počas svojich misií.“ – píše. Svätý Ľudovít Mária tvrdí, že mariánska zbožnosť je tak hlboko zakorenená v tradícii, že ju nemožno odsúdiť bez narušenia základov samého kresťanstva. Ján Pavol II. hovorí: „Táto ‘dokonalá úcta’ je nevyhnutnou pre toho, kto sa chce bez výhrad darovať Kristovi a jeho dielu vykúpenia. Grignon z Montfortu nás uvádza do samotného zreťazenia tajomstiev, z ktorých žije naša viera, ktoré jej dávajú rásť a robia je plodnou.“ . Učme sa žiť úplné zasvätenie sa Pánovi Ježišovi pod vedením jeho Matky a ohlasovať a šíriť ich slávu i moc vo svete.