Nežiadúca ochrana cestujúcich (!) – to nie je extrémizmus?

6241

Železnice zakázali Kotlebove hliadky vo vlakoch

Slovensko 3. augusta 2016 (HSP/Foto: screenshot youtube

Železnice kvôli hliadkam kotlebovcov zmenili prepravný poriadok. Ten teraz tieto hliadky zakazuje. V novom prepravnom poriadku sa píše:

„Bez predchádzajúceho písomného povolenia ZSSK je vo vlakoch ZSSK zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom.”

Na snímke muži z kotlebovských hliadok, ktorí dobrovoľne dohliadali na pokoj vo vlakoch
 “Bez písomného súhlasu ZSSK je zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony.”

Cestujúcim, ktorí budú mať na sebe tričko s logom firmy, časopisu alebo politickej strany, podľa ZSSK žiadne vylúčenie z prepravy nehrozí. Ak chcú politické strany propagovať svoju činnosť a rozdávať letáky vo vlakoch ZSSK, potrebujú na to dohodu a dodržiavanie platných zákonov. „V prípade porušenia tohto zákazu bude osoba alebo cestujúci vylúčený z prepravy v najbližšej stanici vlaku.”  (je na mieste otázka – kým bude vykázaný – polícia namiesto ochrany cestujúcich bude striehnuť na tých, ktorí tú ochranu poskytujú?)

Viac tu:   http://www.hlavnespravy.sk/zeleznice-zakazali-kotlebove-hliadky-vo-vlakoch/815453