Posolstvo Panny Márie: Doba bude ešte strašnejšia

9224

Posolstvo našej milej Božej Matky                       16. jún 2016

Mária Myrtha, Švajčiarsko

Moje milované deti: Dnes sa spoločne pomodlíme, aby ľudstvo oľutovalo, aby sa obrátilo a robilo pokánie. Pretože čas na obrátenie sa končí! Vždy som vám hovorila: Ak nenastane obrátenie, budú súženia ešte väčšie. Tiež som vám povedala, že na konci sa budú hádať o posledný klások obilia! No peniaze a bohatstvo nie sú nijaký chlieb! A zbrane nie sú nijaké pluhy!

Moje milované deti: Iba Otec na nebesiach vie, kedy On zasiahne. A potom príde moja hodina, keď budem môcť rozšliapať hadovi hlavu.

Aj dnes vás prosím: Modlime sa spolu celkom zvlášť za mojich kňazských synov, ktorí zblúdili. Modlime sa, aby sa vrátili, zodvihli svoj hlas a pevne stáli pri Pánovi. Jemu raz sľúbili vernosť. Áno, modlime sa za nich, aby konečne zdvihli svoj hlas a zhromaždili svoje stádo a robili s ním pokánie! Doba bude ešte strašnejšia! Pretože toľkí ľudia chcú byť ako Boh! No „toto“ Pán trpieť nebude!

Preto, moje milované deti, ešte raz:  Modlime sa dnes spolu za ľútosť, obrátenie a pokánie! Pretože čas na to sa čoskoro skončí! A Pán príde, ako zlodej v noci. Áno, tak je napísané! Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa!

Myrtha: „Ó, Matka: ty si prišla celkom zvlášť pre kňazov, aby si im pomohla. Ale pretože si nechcú uvedomiť, že Pán prišiel zvlášť pre nich, tak nepočúvajú alebo nechcú počúvať na tvoje slová.

 Posolstvo našej milej Božej Matky                   9. jún 2016

Mária Myrtha, Švajčiarsko

Moje milované deti: Moje srdce je plné smútku. Plné smútku z toľkých kňazských synov, pre ktorých som predsa zvlášť prišla, aby som im pomohla v tejto ťažkej dobe.

Mnohí z nich znova katujú Božie Telo a zraňujú ho do krvi! Oni už neplnia svoje poslanie tak, ako im ho Pán raz zveril! Hlásajú svoje vlastné evanjelium a strhávajú toľké deti spolu so sebou do záhuby!

Preto aj dnes znovu opakujem: Nikdy neopusťte úzku cestu, nikdy ju neopusťte! Pretože napravo aj naľavo hrozí záhuba – veľké zmätenie, ktoré spôsobil satan! Zostaňte verní.

Ešte raz: Podajte mi ruky. Vystierajte ich ku mne, aby som vás mohla pevne držať! Satanova moc je teraz veľká! Pokúša sa všetko strhnúť do svojho vlastníctva! Pretože vie, že jeho doba sa čoskoro skončí.

Teraz sa vyžaduje ešte viac viery, odvahy a dôvery od všetkých mojich detí!

Mojich verných kňazských synov prosím: Choďte ku svojim stádam a veďte ich na dobrú pastvinu, pretože záhuba je taká veľká! Vy máte moc a silu uzdravovať duše. Ba dokonca kriesiť ich!

Moje milované deti:  Bdejte, ako som vám stále hovorila. Pretože satan sa pokúša všade vnášať zmätok! On sa nezastaví pred ničím!

Preto: Buďte ostražité! Zachovajte pokoj! Iba ľútosť, pokánie, obrátenie a pokoj môžu ešte zachrániť svet!

 Ale vidíte všetko sami –  často som vám hovorila:

Sledujte pozorne znamenia! Sledujte ich pozorne! Modlite sa a robte pokánie. Áno, modlite sa, moje milované deti. Modlite sa.  Zachovajte jednotu pre Boha a pre Cirkev. Pretože Božia Cirkev je Kristovým telom. Ľudia mu spôsobujú mnohé rany. Áno, jeho vlastní služobníci, ktorých raz povolal. No, Pán necháva každému jeho slobodnú vôľu!  Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa.

Myrtha: „Ó, Matka, nikdy nás neopusť, hoci aj my všetci sme veľkí hriešnici.

http://myrtha-maria.blogspot.sk/