Zaznamenali sme: Hľa, Tvoja Matka

631

 

Milí priatelia, v dňoch 12. – 21. novembra 2012 sa uskutoční každoročná  Trnavská novéna, venovaná Panne Márii.  Pri tejto príležitosti vám počas niekoľkých dní prinesieme 3  prednášky  o zjaveniach, o pravej mariánskej úcte a zasvätení sa Panne Márii, ktoré sme nakrútili  dňa 8. septembra 2012 v Prešove.

Prednášky pripravili traja kňazi, s ktorými sme urobili aj rozhovory na danú tému. Veríme, že tieto prednášky vám rozšíria obzor vedomostí a budú vás inšpirovať  ku zasvätení sa Panne Márii, Božej a našej Matke.    Anton Selecký

Novéna na počesť Panny Márie Trnavskej (na obr.) sa v tomto roku ponesie v znamení myšlienky pápeža Benedikta XVI. Božia Matka, zverujeme ti tento Rok viery. Počas jej konania od 12. do 21. novembra bude ako vždy na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša prenesený zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil Trnavu pred tragédiami.

Počas novény sa uskutoční spolu viac ako štyridsať bohoslužieb, v sobotu 17. novembra dopoludnia odznie omša v maďarskom jazyku, ktorú bude slúžiť arcibiskup ostrihomsko-budapeštiansky, kardinál Péter Erdö. Pripravený je polnočný mládežnícky program.

V nedeľu 18. novembra bude o 9.30 h omšu pred slávnostnou procesiou s obrazom Panny Márie Trnavskej na hlavné námestie celebrovať apoštolský nuncius Mario Giordana.

Obraz Panny Márie dal namaľovať po svojom návrate zo štúdií neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč v roku 1585. Počas roka je vystavený v samostatnej kaplnke baziliky. Je kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. Plačúca Panna Mária na obraze zachránila mesto od tureckého vpádu a moru, keď sa v roku 1663 objavili jej krvavé slzy. Obraz slzil aj počas kuruckej vojny v roku 1708. Neskôr ostrihomský arcibiskup Kristián August schválil verejnú úctu obrazu. Keď v roku 1710 vypukol v Trnave mor, magistrát mesta dal odslúžiť prosebnú svätú omšu za ochranu pred epidémiou. Po omši nasledovala 21. novembra procesia s obrazom a mor zázračne prestal hneď na druhý deň. Trnavčania dali vtedy Panne Márii z vďaky sľub, že sa každú sobotu zúčastnia na ďakovnej omši a raz do roka na novéne pod jej obrazom.

 

Hľa, Tvoja Matka  

 

1. Zjavenie Panny Márie v Guadalupe

 

2. sv.Grignion z Montfortu a zasvätenie sa Panne Márii

 

http://www.gloria.tv/?media=349739&fullscreen