NR SR sa prihlásila k ateizmu, „Upratovanie“ na Živčáku, Zjavenie Kráľovnej pomoci, Posolstvá Panny Márie, Myrna zo Sýrie opäť na Slovensku, Posledné časy, Čudná relácia RTVS, KINO: Svätá Barbora

14142

Otčenáš v Národnej rade SR nepripustený – poslanci zapreli Boha

Čudný stav na Hore Živčák – pútnickom mieste

„Dnes (pozn. 2.9.2016) sme sa vybrali na našu krásnu posvätnú horu Živčák – Turzovku. Hneď na začiatku trasy zo strany od parkoviska som si všimla, že popri chodníku chýbajú povešané obrázky, kríže a ďalšie predmety ako sú sošky, fotografie a výzdoba, ktoré tam priniesli mnohí pútnici a toto všetko chýbalo aj pozdĺž krížovej cesty a tiež pri samotných prameňoch. Aké veľké však bolo naše zdesenie, keď sme vyšli na vrchol ku krížu a pri poklone na mieste zjavenia som si všimla veľké čierne vrece vedľa kontajnera, z ktorého trčalo niečo podobné krížu. Išla som sa pozrieť, či ma snáď oči neklamú, no pri pohľade do vreca som zažila skutočný šok!

mi7ljyel132o033qp88jc2ewp8d3ghfwbuwrmhgxaoZ vreca na mňa pozeral krásny “Dobrý Pastier” spolu s ďalšími posvätnými predmetmi. Obišli sme celý kontajner a vzadu sme našli ďalšie vrecia a v nich mnoho posvätných predmetov. Dnes na prvý piatok v mesiaci na mňa vedľa kontajnera žalostne pozeralo Božské srdce Ježišovo, ktoré sme si napokon aj s inými menšími predmetmi odniesli domov. Chcem týmto vyjadriť hlboké zdesenie, ale i poľutovanie a bolesť nad tým, čo sa stalo na Živčáku a vôbec s našim kedysi tak bohabojným národom, ktorý si dovolí takto naložiť s týmito vzácnymi predmetmi, ktoré majú byť v čo najväčšej úcte! Mnohé z nich boli posvätené kňazmi a nakoniec takto žalostne skončili a to ešte na takom významnom mariánskom pútnickom mieste. Mnoho razy ľudia – veriaci na internete vyhľadávajú len senzácie, chcú vedieť, kde a kedy sa čo stane a určujú možné dátumy udalostí aj na tomto diskusnom fóre. Píšu o celkovom úpadku viery a cirkvi, ale ako vidieť, nemusíme chodiť príliš ďaleko, keď zodpovední dopustia takéto do neba volajúce hanobenie na takom posvätnom mieste, akým je hora Živčák, na mieste zjavení Panny Márie. Zajtra tam údajne organizujú “živčák-fest” a tak zrejme organizátori pristúpili k veľkému “upratovaniu” (skôr hanobeniu). Myslím si však, že to má mať nejaké pravidlá ako s takýmito vzácnymi vecami naložiť (predovšetkým s veľkou úctou). Myslím si, že takéto náboženské predmety sú súčasťou pútnických miest a vyjadrujú vďačnosť, prosby, úctu a bohabojnosť tých, ktorí ich v láske a Božej bázni na takéto miesta prinášajú a ja tiež patrím k tým, ktorí si tieto veci veľmi radi prezerajú.
Považovala som za potrebné túto informáciu zverejniť a možno sa nájdu aj iní pútnici, ktorí tam ešte niečo z tých povyhadzovaných predmetov zachránia. Podotýkam však, že to nebude ľahké, pretože aj nás tam sprevádzali nedôverčivé pohľady a počudovanie, keď sme si odnášali vrecia s “odpadom” a zrejme nás pritom považovali za chudákov bezdomovcov.“  (Pútnička)

Odpověď pořadatelů Živčákfestu na předchozí článek „Čudný stav na hore Živčák“

Aby byly prostory Živčáku důstojné, zodpovídá za pořádek jeho duchovní správa, což se dělo i v tomto případě před 3.9.2016 . Odpovědní pracovníci několikrát za rok odstraňují povětrnostními vlivy poškozené relikvie, aby mohly být nahrazeny novými. V tomto případě byly staré nebo poškozené relikvie uloženy v uzavřených pytlích (v žádném případě nekončí v kontejnerech) a čekají na důstojné ukončení jejich symbolů pod dohledem kněze. Jedině kněz ukončí důstojně jejich životnost tím, že se nad nimi pomodlí, přenese prosby a poděkování lidí v nich obsažených dále Boží prozřetelnosti a pak jsou pod jeho dohledem zpopelněny. Tímto každý daný předmět ukončí svou službu.

Tím, že jste znemožnila dokonání plánovaného procesu, poškozením pytlů a krádeží předmětu z posvátné hory, bych Vám doporučil jejich vrácení a přihlášení se O. Ondrejovi k celoročnímu dobrovolnému úklidu prostor Živčáku. Jedině tak by Vaše ruce šířící špínu na organizátory Živčáku byly prospěšnější.

Organizátoři Živčákfestu se svým čestným členem Matušek Lašutou, který zakládal tento festival dostal tímto Vašim pochybným a neověřeným tvrzením pořádnou ránu. Styďte se!

Ukažte upřímnost k tomuto posvátném místu, písemně se omluvte organizátorům za pomluvu a uveďte své jméno. Jen tak napravíte svou chybu, do které jste vtáhla i seriózního vydavatele Magnificatu, jenž si dá příště pozor na Vám podobné příspěvky.
Spoluzakladatel Živčákfestu  K.J.

Verejné ospravedlnenie pre organizátorov Živčák-fest a zastupujúceho pána J.K k príspevku Upratovanie na Živčáku

Týmto písomne vyjadrujem svoju hlbokú ľútosť nad znevážením Vášho dobrého mena ako aj celej akcie s hore uvedeným názvom. Je mi nesmierne ľúto, že v súvislosti s týmto otrasným nálezom na hore Živčák bolo predpokladaným mylným ľudským  úsudkom a slovným spojením- zrejme upratali organizátori žf- spojené meno tejto akcie a organizátorov.

 Nemením však svoj postoj k tomu, čo sme hore videli, keďže som tam nebola jediná a to ako sa teraz po medializácií celá vec presúva na mňa! Samozrejme, ak sa niekto rozhodol určité veci po uvážení upratať rozhodne ich mal po naložení do vriec uložiť na dôstojné miesto a myslím, že aj mimo dosah verejnosti. Pri kontajneri, ktorý je hned za pódiom  bolo jedno veľké čierne vrece, ako uvádzate uzavreté, čo je ale smiešne lebo drevený kríž, ktorý mňa prilákal bo vyšší ako vrece samotné a tak neviem, ako mohlo byť tým pádom uzavreté. Vedľa tohto vreca boli ešte nejaké predmety povalené na zemi, vid foto. Ďalšie vrece bolo z druhej strany kontajnera a bolo priesvitné, posvätné predmety z neho boli viditeľné a bola v ňom  diera-asi už niekto iný niečo vybral. Na toto vrece sa zvaľovalo iné priesvitné vrece naplnené rôznym odpadom a hlavne nechutným miskami z gulášu, čomu sa z vreca s predmetmi prizeralo Najsvätejšie srdce Ježišovo. Je mi veľmi ľúto, že sme si teda pri tejto scenérií dovolili pochybovať, že uvedené veci budú dôstojne zlikvidované a že sme si teda, ako vy píšete na moju adresu dovolili ukradnúť z tohoto vreca na prvý piatok mesiaca Najsvätejšie srdce Ježišovo,  3 malé sošky Panny Márie, 2 krížiky s Ježiškom a jednu veľmi peknú vázičku. A teraz sa sama pre seba pýtam, komu som ich ukradla??? Tieto veci sú majetkom niekoho  z hory, alebo tam boli prinesené pre Pannu Máriu a Ježiša ako poďakovanie, či z lásky pútnikov. Ja sama milujem tieto predmety na tejto hore, je tým jedinečná a bola takto ovenčená od nepamäti. Ak je teda nutné pre pokoj Vášho svedomia predmety vrátiť veľmi rada tak urobím, keď tam zas o rok s láskou pôjdem. Pre informáciu obraz Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa reštauruje, krížiky sú u nemenovanej pani na súkromnom oltáriku ku každodennej poklone, sošky Panny Márie opatruje jedno malé dievčatko, ktoré im robí malý oltárik a s radosťou im vyspevuje, dokonca jednu tú sošku nosí stále zo sebou v malej taštičke, no a spomínaná vázička zdobí verejnú kaplnku Panny Márie v ktorej ju tešia vždy pekné kvietky. No ale ak by týmto ukradnutým veciam bolo teda lepšie v popole o rok ich prinesiem a ak trváte na okamžitom vrátení tohto majetku pošlem ich dopručene, alebo kuriérom na adresu majiteľa, ktorú mi môžte nechať v redakcii…No a ešte slovo k odporúčanej celoročnej brigáde na Živčáku…tak tej sa určite nemôžem zúčastniť, pretože takéto upratovanie, ako bolo toto by som ja nedokázala! Keby ma od tejto milovanej horičky nedelia toľké kilometre, ktoré mi ju umožňujú navštíviť raz za rok, som tam stále ako úžasná Mária Dorčíková a s láskou sa starám o oltáriky a všetko čo tam pútničkovia priniesli.

No a k záveru zopár faktov :

-najdôležitejší je fakt, že v texte sú použité výrazy údajne koná žf a zrejme organizátori upratali-nevidím tam presnú definíciu, že ste to boli vy, čo sa mi zdá dosť podstatné

– nikdy som nežiadala stránku Magnificat o zverejnenie  môjho mailu s touto správou a teda som sa nesnažila úmyselne poškodiť jej dobré meno, ale ani meno stránky na ktorú som ho zaslala, kde bolo na rozdiel od vás uvedené aj moje meno

-hned, ako som zistila, že s týmto upratovaním, nemáte nič spoločné kontaktovala som mailom pôvodnú stránku, ale aj stránku magnificat, z ktorej sa však mail vrátil-ale mám ho v archíve s príslušným dátumom a požiadala som tam o nápravu mojej chyby

-môj mail bol ešte štylisticky upravený a nie je tam všetko ako som napísala…napr.že sme odniesli vrece, ale ja som napísala v originále,  že sme vzali predmety, len tie o ktorých píšem vyššie v texte – boli tam svedkovia

– no a nakoniec neviem, čo si mám myslieť o označení mojej osoby za zlodejku z uvedených faktov a o označení mojích rúk šíriacich špinu…ruky šíriace špinu sa rozhodli všetko odovzdať Pánu Bohu, ktorý jediný pozná úmysly môjho srdca v tejto veci a ktorý nám to raz ako jediný Spravodlivý sudca vyúčtuje…no a moja pravá špinu šíriaca ruka sa k vám v tejto chvíli naťahuje a ústa a srdce  vravia – Ľutujem, prepáčte brat , pokoj vám dávam a bratská láska nech je medzi nami

S pozdravom Ivaničová Agnes

Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 4. IX. 2016

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Zjavujem vám Pravdu

„Drahé deti!  Podľa vôle môjho Syna a mojej materinskej lásky prichádzam ku vám, svojim deťom, ale zvlášť ku tým, ktoré ešte nepoznali lásku môjho Syna.

Mária2Prichádzam ku vám, ktorí na mňa myslíte, ktorí ma vzývate. Dávam vám svoju materinskú lásku a prinášam požehnanie svojho Syna. Máte čisté a otvorené srdce? Vidíte dary, znaky mojej prítomnosti a lásky?

Deti moje, riaďte sa vo svojom pozemskom živote mojím príkladom. Môj život bol utrpenie, mlčanie a nezmerateľná viera a dôvera v Nebeského Otca. Nič nie je náhodné, ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám môj Syn udeľuje  a ktoré vás vedú do večného života.

Môj Syn od vás žiada lásku a modlitbu v Ňom. Milovať a modliť sa s Ňom znamená – ako Matka vás budem učiť – modliť sa v tichu svojej duše a nie len recitovať ústami. Je to aj najmenšie krásne gesto, urobené v Mene môjho Syna, je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijímanie bolesti aj obeť, urobená pre druhého.

Deti moje, môj Syn na vás pozerá. Modlite sa, aby ste aj vy videli Jeho Tvár a aby vám mohla byť zjavená. Deti moje, ja vám zjavujem jedinú a pravú Pravdu.  Modlite sa, aby ste ju pochopili a mohli šíriť lásku a nádej, aby ste mohli byť apoštolmi mojej lásky. Zvláštnym spôsobom moje materinské Srdce miluje pastierov. Modlite sa za ich požehnan é ruky. Ďakujem vám!“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Septembra

Gospa a Cirkev

Na Podbrdu, na místě zjevení, se dne 9- září 2016  ve 22 hodin zjevila Panna Maria vizionáři Ivanovi Dragičevičovi při setkání jeho modlitební skupiny.

Jak vizionář Ivan po zjevení vyprávěl, zjevila se Panna Maria radostná a veselá. „Modlila se nad přítomnými, zejména nad nemocnými. Dala poselství, abychom se modlili za kněze a za duchovní povolání v Církvi. Řekla: Modlete se, drahé děti, modlete se, modlete se za moje pastýře, aby vedli moji Církev, moje stádo.

Pak se Panna Maria nějakou dobu sama modlila za kněze, potom požehnala a požehnala vše co jste si přinesli k požehnání. Pak  jsme se modlili za vás vaše přání, za vaše potřeby, za vaše rodiny, za vše co nosíte ve svém srdci. Potom se Panna Maria modlila nad námi všemi přítomnými a vzdalovala se do Nebe s pozdravem „Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje“.  (medjugorje.hr)

Modlitba – reťaz vášho života

„Drahé děti!

Dnes se s vámi chci podělit o nebeskou radost. Vy, děti moje, otevřete dveře srdce, aby ve vašem srdci rostly naděje, mír a láska, které dává jedině Bůh. Děti moje, jste příliš vázáni na zemi a na pozemské věci, proto Satan vámi zmítá, jako vítr mořskými vlnami. Proto, řetězem vašeho života ať je modlitba srdcem a klanění mému Synu Ježíšovi. Jemu předejte vaší budoucnost, abyste v Něm, vaším životem, byli radostí a příkladem. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. augusta 2016

Myrna Nazzour na Slovensku: 9. – 18. septembra 2016

Na Slovensko opäť zavíta mystička a vizionárka Myrna Nazzour z Damašku. Myrna Nazzour, ktorá dostávala istý čas aj stigmy na Veľkú Noc, má poslanie a posolstvo jednoty medzi východnou a západnou Cirkvou.
Pani Myrna je gréckokatolíčka – patrí do melchitskej cirkvi. V antiochijskej cirkvi nastal rozkol po Chalcedónskom sneme v roku 451. Pravoverní, ktorí prijali náuku snemu o dvojakej Kristovej prirodzenosti, zostali v menšine a nazvali ich melchitmi, teda cisárskymi. Je to východná katolícka cirkev. Majú byzantský obrad a liturgiu ako gréckokatolíci na Slovensku.Ich liturgický jazyk je však arabčina.

S manželom Nikolasom, ktorý je pravoslávny, majú dve deti. 22. novembra 1982 v starej štvrti Damasku (Soufanieh) sa Myrna, ktorá práve prekročila osemnásty rok a bola 6 mesiacov vydatá, modlila pri chorej sesternici Loyle. Prítomné boli ešte dve ženy – kresťanka a moslimka. Po chvíli z jej rúk vychádzalo svetlo a olej. Keď na pokyn jednej z týchto žien položila ruky na Loylu, táto ozdravela. O niekoľko dní bola takto uzdravená aj Myrnina matka. Tým sa začínajú znamenia v Damasku. 27. novembra 1982 maličká ikona (6×8 cm) Kazaňskej Bohorodičky (priniesol ju z Bulharska pre svoju manželku Myrnu jej manžel) v ich dome začal roniť olej. Potom začala Myrna, podľa jej slov, dostávať posolstvá od Ježiša Krista a Panny Márie a začali prichádzať extázy. Olej vytekajúci z jej tela a tiež z ikony bol na základe vedeckého zisťovania klasifikovaný ako 100% olivový olej. Okolo 25. novembra 1983 sa Myrne začali objavovať stigmy – fenomén, cez ktorý osoba nesie rany Ježiša Krista na svojom vlastnom tele. Objavujú sa jej vždy vtedy, keď pravoslávni a katolíci slávia Veľkú noc v spoločnom termíne. Napríklad gréckokatolícky biskup B. Bourkhocke zo Sýrie sa o týchto udalostiach vyjadril: „Môj osobný dojem je, že tu ide o Božie pôsobenie.“ Dokumentácia o týchto neobyčajných javoch je priebežne posielaná do Vatikánu.
Pozvite aj svojich príbuzných, priateľov, známych na tieto miesta a do týchto kostolov:
9. 9. o 17.00 – Klokočov
10.9. o 18.00 – Michalovce (Bazilika Zoslania Svätého Ducha)
11. 9. o 10.00 – Sečovce (Chrám sv. Cyrila a Metoda)
11. 9. o 15.00 – Košice (Dóm sv. Alžbety)
13. 9. o 17.00 – Prešov – Sekčov (Chrám Povýšenia svätého Kríža)
14. 9. o 17.00 – Ľutina (Bazilika minor)
15. 9. o 10.30 – Litmanová (Hora Zvir)
15. 9. o 18.00 – Bardejov (Chrám sv. Petra a Pavla)
16. 9. o 18.00 – Brodno – pri Žiline (Farský kostol)
17. 9. o 18.00 – Horné Kočkovce – pri Púchove (Farský kostol)
18. 9. o 17.00 – Žilina – Solinky (Kostol Dobrého pastiera)
Pre vstup na prednášku a svedectvo nie je potrebná žiadna registrácia ani vstupenka. Stigmatizovaná gréckokatolíčka Myrna svedčí o svojom poslaní šíriť posolstvá Pána Ježiša a Panny Márie o jednote kresťanov. Navštevuje mnohé štáty sveta a na Slovensko prichádza s požehnaním otcov biskupov.

Mladifest, Medžugorie 2016

 Embassy RF press service <press@rusemb.sk> 

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

Su-34 ruského letectva zlikvidovalo poľného veliteľa, ktorí bol „hlásnou trúbou“ ISIL

Ministerstvo obrany RF včera informovalo o ďalšom bojovom leteckom útoku v Sýri s cieľom ničenia teroristov a ich infraštruktúry. Podľa správy voojenského rezortu 30. augusta ruský bombardér Su-34 uskutočnil letecký útok v okolí Maaratat-Umm Haouch v sýrskej provincii Aleppo. Pri útoku bolo zničené veľké zoskupenie bojovníkov ISIL („Islamský štát” – teroristická organizácia zakázaná v Rusku) asi 40. ľudí.

https://rg.ru/2016/08/31/su-34-vks-rossii-unichtozhil-vtorogo-po-znachimosti-polevogo-komandira-ig.html

s úctou Veľvyslanectvo Ruskej federácie  v Slovenskej republike

Odpovedá Valerij V. Pjakin (29. augusta 2016)

Príď na Honfest!

Niečo o posledných časoch

„Verejnoprávna“ RTVS natočila propagandistickú reportáž o svadbe homosexuálov. Za toto chcú zvyšovať koncesionárske poplatky?

Bratislava 31. augusta 2016 (HSP/Foto: screenshot Facebook RTVS)

Verejnoprávna televízia v správach RTVS zverejnila reportáž zo symbolickej svadby homosexuálov, v ktorej sa snažila propagandisticky navodiť dojem potreby uzákonenia homosexuálnych zväzkov na Slovensku.

Na snímke obímajúci sa pár po svadobnom sľube
Na snímke obímajúci sa pár po svadobnom sľub

Minister kultúry Marek Maďarič len nedávno oznámil, že chce zvyšovať koncesionárske poplatky. Aj napriek stopnutiu tohoto návrhu koaličným partnerom SNS, sa kontroverzný minister nevzdáva. Podporu dostal aj od premiéra Fica.Zaslúži si ale verejnoprávna televízia zvýšenie koncesií? V nedeľu bola v spravodajstve RTVS zverejnená propagandistická reportáž z fingovanej svadby homosexuálov na Slovensku.Celá reportáž sa niesla v duchu presvedčovania ľudí, že homosexualita je normálna a ľudia by mali takúto zvrátenosť podporovať a politici by mali uzákoniť homosexuálne manželstvá.Hlavnými aktérmi sú dvaja homosexuálni muži, jeden slovenského pôvodu, druhý bol černoch ako typický príklad “neoliberálnej” ideológie a multikulti šialenstva. Obaja muži už uzákonili svoje netradičné “manželstvo” v Spojených štátoch amerických, ale ako sa hovorí v reportáži, chceli to spečatiť aj symbolicky na Slovensku, keďže na ich oficiálnej “svadbe” sa nemohli zúčastniť ich rodičia ani ostatní blízki príbuzní.

http://www.hlavnespravy.sk/verejnopravna-rtvs-natocila-propagandisticku-reportaz-o-svadbe-homosexualov-za-toto-chcu-zvysovat-koncesionarske-poplatky/826097

KINO: Svätá Barbora

KINO: STretnutie