Kniha o Medžugorí na voľné stiahnutie

6988
Ave Mária!
V čase najväčšieho pôstu v novodobej histórii Slovenskej Cirkvi ponúka nám pomoc naša Matka – Kráľovná pokoja. Keďže predajne sa zatvárajú a styk na verejnosti je obmedzený na minimum, v prílohe zasielame darček – knihu Medžugorie 38 rokov zjavení v pdf forme. Knihu môžte šíriť aj svojim príbuzným a známym:

Medzugorie 38 rokov zjavení

Jedna z vizionárok z Medžugoria, Mirjana bola prítomná na modlitbovom stretnutí za Slovensko, v Poprade, kde ju pozval p. biskup Babjak. Matka Božia to zariadila, 23. februára 2020, ešte pár dní v dátume pred pandémiou a karanténou.
Video zo stretnutia: www.youtube.com/watch
Nech nás Matka Božia ochraňuje pred koronavírusom, a za obete koronavírusu sa modlime.

Oblasť príloh

Zobraziť ukážku videa YouTube Ruženec za Slovensko a Posolstvo z Medžugoria – Poprad 23.02.2020