Ponuka predplatenia si mariánskeho mesačníka M ROSA

6741

Milí priatelia,  ponúkame vám možnosť objednať a predplatiť si náš mesačník M ROSA.   Predplatné je 25 Eur na rok 2020,   sumu môžete poslať na poštovej zloženke, ktorej vzor prikladáme.  Budúci rok bude z hľadiska slovenského i celosvetového vývoja rozhodne zaujímavý, preto si nenechajte ujsť  duchovné správy, ktoré  prinášame ako jedinečné na Slovensku iba v M ROSE.

Predplatné posielajte na adresu:    Magnificat Slovakia,  Belinského ul. č. 24, 851 01 Bratislava.    Meno predplatiteľa prosíme vypísať  presne a čitateľne. V kolonke Správa prepríjímateľa je potrebné napísať  Predplatné 2020. Ďakujeme vám! 

Anton Selecký, šéfredaktor

Vzor poštovej zloženky:   m rosa 2020 (1)

Na ukážku prikladáme pdf nášho Novembrového čísla 2019:

MRosa_11_2019