Konferencia Ochrana života XIV o viacdetnej rodine

365

Milí priatelia, prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.  ktorý v súčasnosti pedagogicky pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  Trnavskej univerzity, nám poslal Vyhlásenie, ktoré radi uverejňujeme,  keďže sa toto vyhlásenie neocitlo v žiadnych oficiálnych agentúrach. 

tranava2Vyhlásenie účastníkov konferencie

OCHRANA ŽIVOTA XIV – Viacdetná rodina v minulosti a dnes

27. septembra 2013, Trnavská univerzita v Trnave

Účastníci konferencie   OCHRANA ŽIVOTA XIV – Viacdetná rodina v minulosti a dnes, ktorá sa konala dňa 27. septembra 2013 na Trnavskej univerzite v Trnave

  • sa zhodli na tom, že

–       manželstvo je zväzok jednej ženy a jedného muža, ktorý vytvára prirodzený základ pre zdravú a stabilnú rodinu;

–       základom rozvoja každej spoločnosti je rodina založená na manželstve, ktorá si ctí a dôsledne chráni život každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť a zodpovedné rodičovstvo vníma ako najlepší spôsob a súčasť rodinného života;

–       viacdetné rodiny sú jarou starnúceho Slovenska i Európy, sú najväčším bohatstvom každého národa, pretože sú základným predpokladom zachovania ľudského rodu, dôstojného života a rozvoja spoločnosti, i naozajstnej medzigeneračnej solidarity…

Viac na:    Vyhlásenie konferecnie Ochrana života