Aktuálne: Pre všetkých! Možnosť pripojiť sa ku pripomienkovaniu neprípustných dokumentov Vlády SR

215

Milí priatelia, ako sme už uviedli, v rámci pomoci  organizáciám, ktoré bojujú na fronte proti gender ideológii,  praktikám tzv.  juvenilnej justície, ako aj demoralizovaniu našich detí  uvádzame na váš podnet stránku  Rodina je základ, kde môžete pripomnienkovať všetky dokumenty, ktoré považujete za neprípustné pre našu spoločnosť, naše rodiny a naše deti.. . Pripomienkovanie je potrebné urobiť v časovom horizonte do 16 októbra 2013 . Podľa možnosti rozšír túto linku do ďalších sietí a adresárov. Obraciame sa hlavne na sympatizantov strany Magnificat Slovakia a našich kandidátov do VUC, ako aj všetkých vás.

Neváhaj! Ide aj o tvoju rodinu, aj o tvoje deti.   Anton Selecký

blikajúce aktuálne hromad. pripomienky

 O čo ide rodičom? O bezpečnosť a spokojnosť detí. Aby aj naše deti mohli mať vlastné deti v zdravom prostredí. Rodičia majú mať plné a slobodné právo na výchovu detí.  Potreba chrániť aj deti z detských domov, ktoré sú ešte viac zraniteľné, je tiež vecou nás občanov.

Aké sú súčasné zákony SR, aké budú pripravované legislatívne zmeny Zákona o rodine, Zákona o sociálno-právnej ochrane a kuratele detí na Slovensku a mnohých ďalších zákonov ktoré prídu na riešenie? Dobrý úmysel chrániť deti nesmie byť o pár rokov ľahko zneužitý. Proti deťom, rodičom, rodine, výchove, ľudským právam.. V koľkých prípadoch slovenský systém zasiahol nevhodne a namiesto pomoci rodine a tiež deťom z domovov skôr uškodil ako pomohol? Je naozaj zvýšenie právomocí sociálnych pracovníkov potrebné? Správy z mnohých krajín Európy o doberaní detí z im vlastných rodín netreba ignorovať. Chceme tento stav aj u nás?   Viac na:

http://www.rodinajezaklad.sk/index.php/dokumenty-a-clanky/zakony-novely-pripomienkovania/hromadne-pripomienky

http://www.rodinajezaklad.sk/index.php

Prosíme o podporu aj tejto dôležitej pripomienky!  Vďaka!  

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=6648&mrEID=332518

Komentár: Bývalý komunista Miroslav Lajčák sa diví, že občania v demokracii  kladú odpor a nazýva to „štvavou kampaňou“

http://www.aktuality.sk/clanok/238078/komentar-minister-zaskoceny-demokraciou/

Voľby do VÚC – strana Magnificat Slovakia

zuzo poslanec_Stránka_1

 

Repríza niektorých práve aktuálnych dokumentov na Magnificat Slovakia

Prekročené medze

Jugendamt – biznis s deťmi v Nemecku

Skorá sexualizácia detí

http://www.magnificat.sk/2013/01/napisali-ste-nam-tv-orol-zloduchovia-pod-plastom-vedy-a-ludskych-prav/

Helen Alvaré : Teror LGBTI

Kto seje vietor

 „Ja som cesta i pravda i život.“ (J 14,6)