Aktuálne: Pápež František zasvätí 13. októbra svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

726

 Slávenie Mariánskeho dňa so Svätým Otcom naživo v TV LUX 12.10. o 17. hod.  a 13. 10. o 10.30 hod.

 Známu sochu Fatimskej Panny Márie privezú do Ríma

 Rím, 10.10.2013 (ZenitH. Sergio Mora) 016 377 – Socha Fatimskej Panny Márie z portugalskej svätyne bude 12. a 13. októbra v Ríme. Pápež František pri nej v nedeľu zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – ako jeden z vrcholov Roka viery. Odhaduje sa, že na svätú omšu príde na Námestie sv. Petra v nedeľu 200 000 pútnikov, ako aj stovky hnutí a inštitúcií.

fatimaMariánsky deň sa začne v sobotu púťou k hrobu sv. apoštola Petra, Eucharistickou adoráciou a sviatosťou zmierenia v kostoloch v blízkosti Chrámu sv. Petra. Pápež František a všetci prítomní prijmú sochu Fatimskej Panny Márie o 17. hodine na Námestí sv. Petra. Po mariánskej katechéze Svätého Otca, sochu Panny Márie, ktorá sa zjavila trom pastierikom vo Fatime, prevezú do Rímskej svätyne Božej lásky, obľúbeného miesta rímskych veriacich, asi 15 km od centra Ríma.

Na modlitbu posvätného ruženca a počiatok vigílie sa s Rímom spojí 10 mariánskych svätýň zo všetkých kontinentov – dve z nich z Južnej Ameriky: Aparecida v Brazílii a Luján v Argentíne. Európske svätyne: Lurdy vo Francúzsku, Czestochowa v Poľsku a Banneux v Belgicku. Pripojí sa aj ďalších 5 svätýň: z Nazaretu v Izraele, z Nairobi v Keni, Akita v Japonsku, Vailankanny v Indii a z Washingtonu v USA.

Vigília s názvom „Con Maria oltre la notte“ – S Máriou celú noc – sa začne o 22. hodine.

V nedeľu, 13. októbra, pápež František bude slúžiť svätú omšu na Námestí sv. Petra a potom zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

„Ako odpoveď na želanie pápeža Františka, socha Fatimskej Panny Márie, ktorá sa uctieva v Kaplnke zjavení, bude v dňoch 12. a 13. októbra v Ríme na Mariánskom dni, ktorý organizuje Pápežská rada pre napomáhanie novej evanjelizácie. V nedeľu, 13. októbra, pápež František pri tejto soche zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,“ ako sa uvádza na webovej stránke Fatimskej svätyne.

Tlačová kancelária svätyne upresnila, že „socha Panny Márie opustí Fatimskú svätyňu v Portugalsku ráno 12. októbra a vráti sa popoludní 13. októbra. Na jej miesto v Kaplnke zjavení sa umiestni prvá socha Fatimskej Panny Márie, ktorá sa uchováva v Bazilike Ružencovej Panny Márie od 8. novembra 2003.“

Mariánsky deň je súčasťou Roka viery. V programe sa opisuje tento deň ako „slávenie Mariánskeho dňa v prítomnosti všetkých mariánskych združení a na tému „Šťastní ste, ktorí ste uverili! –zg-

Repríza – TV OROL:   FATIMA:    13 deň  

https://www.magnificat.sk/2013/06/the-13th-day-tajomstvo-fatimy/

FATIMAr-and-child2Nebojte sa. Som tu!

„Život je dar pre každého z vás.“  Slová Panny Márie potvrdzujú a zvýrazňujú fakt, že život dostávame z Božej vôle. Nijako sme si ho nezaslúžili. Bol nám daný k plneniu Božích plánov. K šťastiu, ale aj zodpovednosti, ako s ním naložíme. Život sám sa v tejto epoche dejín stáva predmetom nielen zodpovednosti, ale aj zápasu. Nepriateľ Boha začína proti nemu útočiť celým svojím arzenálom. Prečo?  Pretože jeho cieľom je smrť. A nielen smrť dočasná, ale večná.

Preto Panna Mária zároveň pozýva k modlitbe. „Nech vám je modlitba radosťou, potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvorenejší.“ Pretože modlitba otvára oči pre jeho večný zmysel.

Kráľovná pokoja hovorí“  „Nedovoľte zlu, aby zavládlo.“  A dáva nám k tomu aj potrebné doporučenia. Nepriateľ je úlisný a zákerný. Keď je odhalený, ukazuje svoju pravú tvár. Preto majme oči otvorené každodennou modlitbou. Potom,  odhodlaní a v jednote, môžeme zlu čeliť.

Dňa 22. septembra 2013 naši veriaci a občania  v Košiciach preukázali, že vedia, „kde je sever.“ Vedia a cítia, o čo ide, a kam sa treba postaviť.  Dôležité je nepoľaviť. Takmer sto tisíc ľudí sa nezhromaždili len sami od seba. Je to Božie volanie a modlitby Panny Márie, ktorá nás vedie už dlhé roky. V čele tohto Pochodu za život boli naši pastieri. To je ich úloha najmä v týchto chvíľach.

Dňa 13. mája 12013 pápež František zasvätí svet Panne Márii fatimskej. V tú chvíľu to urob aj ty. Za seba, za svoju rodinu, za svoj národ.

Panna Mária zdôrazňuje:  „Znovu opakujem, len s vašimi pastiermi moje srdce zvíťazí. Nedovoľte zlu, aby vás oddelilo od vašich pastierov.“  Cirkev – to je sám Boh – Ježiš, ktorý ju ustanovil a ktorú brány pekelné nepremôžu. Nebude to ľahké ani jednoduché.  Máme však  materinské uistenie Panny Márie:  „Nebojte sa. Som tu. Nie ste sami.“                          Anton Selecký