Život Cirkvi vo svete, 21. októbra 2011

372


Správy pripravuje Mgr. Zuzana Gluchichová, zakladateľka TK KBS a týždenníka Život Cirkvi, z rímskej anglickej a nemeckej agentúry Zenit, z rakúskych agentúr a i. e-mail: zuzana.gabriela@gmail.sk

Obsah

Vatikán navrhuje riešenie svetovej krízy
Biskup: „Aliancia za voľnú nedeľu jasne dosahuje väčšinu“
Anketa: Poliaci chcú kríž v parlamente
Kto sa zúčastní na stretnutí za pokoj v Assisi
EÚ: Patentovanie kmeňových buniek z embryí zamietnuté
Poľsko: Luteráni smutní z výsledkov volieb
Európa: Kresťanov vytláčajú stále viac na okraj
Voľnú nedeľu zakotviť do smerníc EÚ o pracovnom čase
Benedikt XVI. vydáva motu proprio pre „ROK VIERY”
Pápež Benedikt XVI. vyhlásil „ROK VIERY“
Pre uľahčenie a bezpečnosť Svätého Otca
Poľskí biskupi: Antiklerikáli kážu „ideológiu nenávisti“.
Rím: Výtržníci zničili kríž a sochu Panny Márie v kostole
Ukrajina: Diskusia cirkví a diplomatov o demokracii, korupcii a morálke
Rakúsko: Voľná nedeľa už desať rokov v ústave

Vatikán navrhuje riešenie svetovej krízy

Rím, 20.10.2011 (kath.net/as) 014 713 – V pondelok, 24. októbra, Vatikán vydá dokument s návrhmi riešenia aktuálnej hospodárskej a finančnej krízy. Nóta Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj má názov:

„Za reformu medzinárodného finančného systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou
kompetenciou dozoru nad finančnými trhmi“.

Iniciatívu Vatikánu predstavia na tlačovej konferencii predseda rady, kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson, a jej sekretár, biskup Mario Toso.
Cieľom dokumentu je znovu dôrazne pripomenúť vzťah medzi etikou a svetom financií, ako to v ostatných rokoch viackrát zdôraznil pápež Benedikt XVI., napríklad vo svojej tretej encyklike „Caritas in veritate“ (2009):
Finančníctvo ako také potrebuje nevyhnutnú obnovu štruktúr a usmernenia svojho fungovania, ktorého zlá aplikácia poškodila reálne hospodárstvo, ako uviedol Svätý Otec v r. 2009. Týmto spôsobom sa potom opäť môže stať nástrojom zameraným na lepšiu tvorbu majetku a na rozvoj.
„Celé hospodárstvo a celé finančníctvo – nielen niektoré ich oblasti – sa musia podľa etických princípov používať ako nástroje tak, aby vytvárali primerané podmienky pre rozvoj človeka i národov. Je iste užitočné a za niektorých okolností aj nevyhnutné, dať vznik finančným iniciatívam, pri ktorých prevláda humanitárny rozmer. Tým sa však nesmie zabudnúť na to, že celý finančný systém musí byť cielene zameraný na podporu pravého rozvoja“ (65).
Pritom sa úmysel robiť dobro nesmie stavať proti zámeru skutočnej kapacity produkcie tovarov, ako uvádza Benedikt XVI: „Finanční makléri musia znova objaviť vlastný etický základ svojej činnosti, aby sa nezneužívali tie vysoko vyvinuté nástroje ich činnosti, ktoré by mohli slúžiť na podvádzanie sporiteľov. Čestný úmysel, transparentnosť a hľadanie dobrých výsledkov sú zlučiteľné a nikdy sa nesmú od seba oddeľovať.“ –zg-

Biskup: „Aliancia za voľnú nedeľu jasne dosahuje väčšinu“

Viedeň, 19.10.2011 (KAP) 014 712 – Angažovanie sa za voľnú nedeľu „celkom jasne ukazuje na väčšinu“, ako zdôraznil linecký diecézny biskup Ludwig Schwarz, hovorca rakúskej „Aliancie za voľnú nedeľu“ na slávnostnom akte v utorok v rakúskom parlamente pri príležitosti 10. výročia jej vzniku. 300 zástupcov viac ako 50 organizácií z cirkví, odborov, hospodárstva a občianskej spoločnosti jasne vyjadrili šírku a úspechy aliancie. V centre príspevkov bola ľudská, náboženská a spoločenská hodnota nedele, ktorú treba naďalej chrániť. Podujatie v zasadacej sále parlamentu sa konalo na pozvanie podpredsedu Národnej rady Rakúska Fritza Neugebauera.
„Dobrá klíma, v ktorej úzko spolupracujú odbory a cirkvi od založenia aliancie“ je podľa slov biskupa Schwarza podstatným faktorom úspechu aliancií za nedeľu. Zdôraznili to aj prezident odborových zväzov Erich Foglar ako aj em. linecký biskup Maximilián Aichern. Biskup Aichern založil rakúsku „Alianciu za voľnú nedeľu“ 3. októbra 2001 spolu s prezidentom odborových zväzov Fritzom Verzetnitschom a prezidentom Komory robotníkov Herbertom Tumpelom.
Smerodajná bola aj spoločná kresťanská angažovanosť. To ukázala hojná účasť cirkevných predstaviteľov na slávnostnom akte. Zo strany katolíckej cirkvi sa okrem spomínaných biskupov zúčastnil aj viedenský pomocný biskup Stephan Turnovszky a generálny sekretár biskupskej konferencie Peter Schipka. Ostatné cirkvi boli zastúpené luteránskym biskupom Michaelom Bünkerom, vrchnou cirkevnou radkyňou Hannelore Reinerovou, koptským biskupom Anba Gabrielom a em. Starokatolíckym biskupom Bernhardom Heitzom.

Bez nedele „týždne bez konca“
Biskup Ludwig Schwarz hodnotil toto jubileum ako impulz pre spoločnosť, aby sa voľná nedeľa stala spoľahlivým ostrovom pokoja s lepšou kvalitou života a blahobytom voľného času pre čo možno najviac ľudí. „Nedeľa umožňuje voľný čas na užívanie života, slávenie, modlitby a na rôzne kultúrne a sociálne aktivity, ktoré robia všedný deň krajším a zmysluplnejším. Bez nedele by boli iba pracovné dni, dni v týždni bez konca,“ zdôraznil biskup Schwarz význam voľnej nedele zo svojho hľadiska.
Mnohí účastníci z domova i zo zahraničia prejavili hlboký dojem z rastu aliancie: To, čo sa pred 14 rokmi v Hornom Rakúsku založením aliancie začalo, viedlo po založení ďalších spolkových aliancií pred 10 rokmi k celorakúskej „Aliancii za voľnú nedeľu“. Podľa rakúskeho vzoru nasledovali aliancie v Nemecku 2006, Poľsku 2008 a na Slovensku 2009. Vyvrcholením a dôležitým krokom k zakotveniu nedele v EÚ bolo konečne založenie „Európskej aliancie za voľnú nedeľu“ v júni v Bruseli. Príkladný účinok rakúskej aliancie na iných zdôraznili aj Hannes Kreller, hovorca nemeckej aliancie ako aj Alfréd Bujara z poľských odborov „Solidarnosc“.

Najstarší sociálny zákon kresťansko-židovskej civilizácie
Podpredseda Národnej rady Fritz Neugebauer sa vyjadril, že aliancia je síce ešte mladá, no buduje na veľmi starej idey, pretože voľná nedeľa je „najstarší sociálny zákon kresťansko-židovskej civilizácie“. „Nedeľa vytvára priestor pre pokoj na život spoločenstiev, spoločne trávený čas a starostlivosť o sociálne siete, čo si nikdy nemožno dosť vysoko vážiť,“ ako zdôraznil Neugebauer a súčasne napomenul, aby sa s nedeľou zaobchádzalo veľmi starostlivo.
Franz-Georg Brantner, predseda Hospodárskej obchodnej oblasti v Odboroch zamestnancov súkromných firiem a druhý hovorca „Aliancie za voľnú nedeľu“ vyvodzuje podnety vzniku aliancie z neustálych požiadaviek ďalšej liberalizácie otváracích hodín, ale aj zo skúseností s 8. decembrom. Aliancia má rôzne prístupy, ale iba jeden jasný cieľ: Idea voľnej nedele ako spoločný čas pre praktizovanie náboženstva, pre rodinu a priateľov, ako aj pre dobrovoľné aktivity musí zostať zachovaná. Kriticky sa vyjadril k obchodným reťazcom, ktoré obvinil, že útočia na voľnú nedeľu, aby maximalizovali svoje zisky na úkor malých obchodníkov.
Brantner okrem toho hovoril o obrate vo verejnej mienke v Európe: „Pred 10 rokmi sa voľná nedeľa zachovávala takmer iba v Rakúsku, mnohé zahraničné odbory však medzitým ukázali, že je možný vývoj aj iným smerom,“ povedal, a poukázal na založenie európskej aliancie.
Jasný súhlas voľnou nedeľou prišiel aj zo strany hospodárstva: Viac ako 95 percent z 80 000 obchodov v Rakúsku je jasne za voľnú nedeľu. Zdôraznil to Fritz Aichinger, z Hospodárskej komory (za Sparte). Prívrženci nedeľného predaja sa nachádzajú predovšetkým medzi stovkou veľkých podnikov s viac ako 1000 zamestnancami. –zg-

Anketa: Poliaci chcú kríž v parlamente

Varšava, 19.10.2011 (kath.net/KNA) 014 711 – Podľa výsledkov ankety veľká väčšina Poliakov chce naďalej kríž zavesený v zasadacej sále parlamentu. Podľa denníka «Gazeta Wyborcza» z utorka si to želá 70 percent opýtaných. 20 bolo vraj proti krížu v Sejme.
Novozvolené antiklerikálne „Palikotovo hnutie“ požaduje odstránenie kríža s Ukrižovaným. Vyvolalo tým rozhorčenie po celej krajine. Strana, ktorá dosiahla zakrátko až 10 percent hlasov, hrozí žalobou na ústavnom súde aj na Európskom súdnom dvore. Všetky ostatné strany však kríž zavesený v r. 1997 chcú zachovať. Kresťanský symbol má podľa «Palikotovho hnutia» zmiznúť zo všetkých štátnych inštitúcií.
Podľa prieskumu Inštitútu TNS OBOP pre denník však 84 percent opýtaných chce zachovať kríže v nemocniciach, 72 percent v školách. Iba u štátnych orgánov je väčšina relatívne tesná – 53 percent je za kríže, 41 proti nim. –zg-

Kto sa zúčastní na stretnutí za pokoj v Assisi

Assisi, 18.10.2011 (kath.net/KNA) 014 710 – Na stretnutie svetových náboženstiev za pokoj 27. októbra sa očakáva 300 predstaviteľov 12 náboženstiev z viac ako 50 krajín. 176 z nich sú nekresťanské náboženstvá.
Nekatolícke kresťanské cirkvi vysielajú do Assisi 31 delegácií. Katolícka cirkev bude zastúpená okrem iných 13 predsedami biskupských konferencií ako aj patriarchami a veľkoarcibiskupmi spojenými s Rímom.
Z nekatolíckych kresťanských cirkví je 12 delegácií z protestantských cirkví a organizácií, ako aj 17 cirkví z Východu. Najvyšším hosťom pravoslávia bude ekumenický patriarcha Bartolomej I. z Konštantínopolu. Anglikánov bude zastupovať ich prímas arcibiskup Rowan Williams.
Najväčšou skupinou z nekresťanských náboženstiev budú budhisti so 67 osobami. Z islamu príde 50 predstaviteľov. Ako zástupcovia židovstva potvrdili účasť medzi inými delegácie z izraelského veľkorabinátu a «Komisie pre medzinárodné konzultácie», ako aj rímsky vrchný rabín Riccardo Di Segni.
Z Ázie pricestuje 17 šintuistov, 5 hindov, 5 sikhov, 3 taoisti, 3 jainisti, 3 konfuciáni, ako aj jeden prívrženec zoroastrizmu a náboženstva bahai. Tradičné náboženstvá Afriky, Ameriky a Indie budú zastúpené 4 delegátmi, tzv. Nové náboženstvo Japonska 13.
Po prvý sa na stretnutí zúčastnia aj 4 neveriaci:
Býv. predseda Komunistickej strany Rakúska, Walter Baier, bulharská linguistka Julia Kristeva a filozofi Remo Bodei (Taliansko) a Guillermo Hurtado (Mexiko). –zg-

EÚ: Patentovanie kmeňových buniek z embryí zamietnuté

Luxemburg/Brusel, 18.10.2011 (kath.net/KNA) 014 709 – Európsky súdny dvor v Luxemburgu jednoznačne zamietol výskumy s ľudskými embryonálnymi kmeňovými bunkami. Sudcovia vyjadrili týmto rozsudkom z utorka názor svojho generálneho prokurátora Yvesa Bota. Ten žiadal, aby sa všetky bunky, ktoré sa môžu vyvinúť na úplného človeka, vylúčili z patentovania.
„Každá oplodnená bunka vajíčka sa musí v zmysle európskeho práva od počiatku považovať za ľudské embryo. Postupy, pri ktorých sa ničí embryo, sa nesmú patentovať,“ uvádza sa v rozsudku. Ten sa síce vzťahuje na spor o patent vedca z Bonnu Olivera Brüstleho, ale má principiálny význam. Je možné, že v konečnom dôsledku sa tým ovplyvnia aj požiadavky EÚ kladené na výskum. Rokovania o jeho budúcich pravidlách sa čoskoro začnú.
V spore, ktorý Brüstle začal na súde už v r. 1997, išlo o patent o ktorý požiadal. Chcel právne ošetrenie používania telesných buniek získaných z embryonálnych kmeňových buniek na terapeutické účely. Organizácia Greenpeace to zažalovala. Spolkový patentový súd na to vyhlásil Brüstleho patent za nulitný. Spolkový súd Nemecka (BGH) v novembri 2009 vyhlásil, že rozhodnutie o patentovaní ľudských kmeňových buniek prenechá Európskemu súdu. Jeho rozhodnutie z utorka zasa zaväzuje aj nemeckú justíciu – BGH musí teraz vyniesť rozsudok v zmysle luxemburského súdu. …
Jednoznačný postoj Európskeho súdu by mohol mať účinky na požiadavky EÚ na výskum. V súčasnosti výskum kmeňových buniek upravuje kompromis čistý iba na povrchu: Môžu sa napomáhať všetky projekty s výnimkou takých, pri ktorých sa získavajú ľudské kmeňové bunky. Akt ničenia embryí si musia vedci nechať financovať z iných prostriedkov – napríklad z národných štátnych rozpočtov. Všetko pred tým a všetko po tom môže financovať EÚ. Na liberalizáciu týchto úprav naliehali najmä Veľká Británia, Švédsko, či Belgicko od r. 2006 po tom, čo v koncom r. 2003 platilo moratórium. V súčasnosti EÚ podporuje projekty, ktoré sú napr. v Nemecku zákonom o ochrane embryí zakázané. –zg-

Poľsko: Luteráni smutní z výsledkov volieb

Varšava, 16.10.2011 (kath.net/idea) 014 708 – Z prekvapujúceho úspechu proticirkevného „Palikotovho hnutia“ v katolíckom Poľsku prejavila luteránska Evanjelická cirkev a. v. „prekvapenie a smútok“. Povedal to tlačový hovorca Wojciech Pracki z Varšavy pre evanjelickú agentúru „idea“. Poliaci volili 9. októbra nový parlament.
Strana multimilionára Janusza Palikota (46) odmieta všetky kresťanské hodnoty aj kresťanské dedičstvo. Tým sa stavia proti celému kresťanstvu, nielen proti katolicizmu.
Poľskí luteráni nemôžu mať radosť ani z toho, že Palikotovo hnutie žiada prísne oddelenie štátu a cirkvi. Bolo by podľa nich škoda, keby pri štátnych oslavách ako napríklad na začiatku školského roku alebo pri národných sviatkoch už nesmeli vysloviť nijaké modlitby, ako to žiada Palikot.
„Kresťania predstavujú v Poľsku naďalej väčšinu obyvateľstva, i keď štát musí rešpektovať aj prívržencov iných náboženstiev aj ateistov. Na konečné hodnotenie Palikotovho hnutia je ešte priskoro,“ povedal Pracki. „Vyčkáme, akú politiku budú v parlamente presadzovať.“
Hnutie založené iba pred rokom, rýchlo dosiahlo až 10 percent hlasov voličov a stalo sa 3. najsilnejšou stranou. Podľa Prackého majú podporu najmä z ľavicového politického tábora.
Vo voľbách dostala konzervatívno-liberálna občianska platforma PO premiéra Donalda Tuska 39,2 percent hlasov. Napriek miernej strate môže vládna koalícia pokračovať vo vláde spolu Poľskou roľníckou stranou (8,4 percent).
V opozícii sú okrem Palikotovho hnutia aj strana „Právo a spravodlivosť“ (29,9 percent) pod vedením Jaroslava Kaczynského a postkomunistická strana „Ľavica a demokrati (8,2 percent). „Nemecká menšina“ (0,2 percenta) posiela do parlamentu jedného poslanca.
Z 38,2 miliónov obyvateľov Poľska je 86 percent veriacich Rímskokatolíckej cirkvi. Druhú najväčšiu skupinu tvorí 547 000 pravoslávnych kresťanov. Evanjelická cirkev a. v. má 75 000 členov, turíčne hnutie asi 17 000, adventistov 7. dňa je približne 10 000. Menšie protestantské cirkvi majú maximálne 5000 prívržencov. Jehovovi svedkovia sú so 130 000 členov relatívne silne zastúpení. V Poľsku žije aj približne 38 000 moslimov. –zg-

Európa: Kresťanov vytláčajú stále viac na okraj

Viedeň, 17.10.2011 (kath.net/idea) 014 707 – Kresťania v Európe „sú vytláčaní stále viac na okraj a musia sa pre svoj postoj stále častejšie zodpovedať pred súdmi“. Toto pozorovanie vyslovila vedúca „Dokumentačného centra pre intoleranciu a diskrimináciu kresťanov“, Dr. Gudrun Kuglerová z Viedne. „Kresťania trpia najmä obmedzeniami slobody náboženstva, prejavu a svedomia,“ povedala právnička a teologička v interview pre časopis „academia“. Vydáva ho Rakúsky kartelový zväz vo Viedni – združenie katolíckych študentských zväzov.

Je kritika homosexuality diskriminujúca?
Vzhľadom na zákonodarstvo Európskej únie o antidiskriminácii obhajkyňa ľudských práv Dr. Kuglerová povedala: „V niektorých krajinách EÚ môžeme mať právne problémy, keď vyjadríme názor: Žiť homosexualitu je hriech.“
Podľa nej na základe dlhej kresťanskej tradície sa vychádza z toho, že kresťanov netreba zvlášť ochraňovať. V súvislosti s diskrimináciou sa skôr považujú za páchateľov.
„Formy, ktorými sa kresťania odmietajú, sú stále tvrdšie,“ hovorí teologička. „Tak v Nemecku dochádza stále viac k útokom na cirkevné budovy. Takéto činy sa v policajnej štatistike vôbec nechápu ako akty nepriateľstva voči náboženstvu. Naproti tomu keď sa zhanobí židovský hrob, alebo keď sa na steny namažú hákové kríže, varuje sa proti rastúcemu antisemitizmu“, povedala Dr. Kuglerová.

Ľudia v médiách a politici často protikresťanskejší ako obyvateľstvo
Podľa názoru obhajkyne ľudských práv mnohí pracovníci v médiách a politickí predstavitelia sú často viac založení proti kresťanstvu ako obyvateľstvo. Tak podľa nedávno uverejnenej ankety súhlasilo 80 percent Rakúšanov s výpoveďou, že Rakúsko je kresťanská krajina a má ňou aj zostať. Napriek tomu kresťania sa v médiách často pranierujú ako homofóbni, nepriateľskí voči ženám a netolerantní. –zg-

Voľnú nedeľu zakotviť do smerníc EÚ o pracovnom čase

Viedeň, 17.10.2011 (KAP) 014 706 – Zakotvenie voľnej nedele do smerníc EÚ o pracovnom čase je podľa vedúceho Katolíckej sociálnej akadémie Rakúska (ksoe), pátra Alojza Riedlspergera, jedna z podstatných požiadaviek „Aliancie za voľnú nedeľu“.

Rakúska aliancia bola založená pred 10 rokmi a v súčasnosti sa táto iniciatíva rozšírila už na celoeurópske hnutie. Pri príležitosti 10. výročia aliancie sa v utorok 18. októbra konal slávnostný akt vo viedenskom parlamente. Otvoril ho okrem iných linecký biskup Ludwig Schwarz zodpovedný za sociálne otázky pri Biskupskej konferencii Rakúska a hovorca Aliancie za voľnú nedeľu. Patronát nad podujatím prevzal rakúsky prezident Heinz Fischer.

Páter Riedlsperger pre „Kathpress“ urobil pozitívnu bilanciu uplynulých 10 rokov. Pôvodne mala 15 zakladajúcich členov a v súčasnosti je to už viac ako 50 organizácií, inštitúcií a iniciatív, ktoré usilujú o zabezpečenie nedele ako dňa pracovného pokoja. Katolícka sociálna akadémia zodpovedá za koordináciu Aliancie za voľnú nedeľu.
Ako úspechy uplynulého desaťročia označil páter Riedlsperger o. i. zakotvenie voľnej nedele v rakúskych krajinských ústavách, ako aj úspešné nasadenie proti nedeľnému otvoreniu obchodného reťazca „Spar“ na lineckej hlavnej stanici.
„Podarilo sa dosiahnuť aj nové povedomie o význame spoločne trávenej voľnej nedele vo východnej Európe,“ povedal páter Riedlsperger. Podľa rakúskeho vzoru vznikli aliancie napríklad v Poľsku (2008) a na Slovensku (2009).
„Je mýtus, že v krajinách ako Poľsko alebo Slovensko majú obchody otvorené 24 hodín. V Poľsku práve zakotvili v zákone 12 voľných nedieľ,“ zdôraznil páter a vyjadril nádej, že „to je iba začiatok“ a dodal: „Aj na Slovensku nie je otvorenie obchodov v nedeľu priechodným javom. A odpor voči tomu sa dvíha už i v Maďarsku.“
„Obraz 24-hodinového nákupného raja u východných susedoch Rakúska rozširujú vedome niektoré domáce kruhy, aby zdôraznili vlastné požiadavky nedeľného predaja,“ kritizoval páter. „Pritom táto požiadavka vychádza v konečnom dôsledku iba od niektorých veľkoobchodníkov, či nákupných centier. Menší obchodníci sa vyslovujú proti tomu.“ Vedúci ksoe v tejto súvislosti poukázal na anketu vo Viedni v r. 2006, v ktorej sa viedenskí obchodníci jednoznačne vyslovili proti nedeľnému predaju a povedal: „Nuž načo aj, veď sa nekupuje viac, ale nákupy sa iba časovo rozložia.“

„Blahobyt voľného času“ – veľká hodnota
V celej Európe sa stále jasnejšie vníma akou veľkou hodnotou je „blahobyt voľného času“ . Vývoj, ktorý vidí človeka len ako „homo oeconomicus“, ide na úkor nesmiernych sociálnych problémov a ohrozenia zdravia. „Individuálna sloboda konzumu sa nesmie realizovať na úkor všeobecného blaha,“ varoval páter. „Zasadzujeme sa za spoločnosť a hospodárstvo orientované na všeobecné blaho a solidaritu, kde máme spoločné sociálne ciele, ktoré slúžia jednotlivcovi, ako aj spoločenskej súdržnosti. Aliancia bude aj naďalej ostražitá voči pokusom podrývania nedele a bude sa zasadzovať za blahobyt voľného času a za kvalitu života.“ –zg-

Benedikt XVI. vydáva motu proprio pre „ROK VIERY”

Vatikán, 17.10.2011 (KAP) 014 705 – Pápež Benedikt XVI. oznámil hlavné body „Roku viery“ V „motu proprio“ s názvom „Porta fidei” (Brána viery), ktoré uverejnili v pondelok, oficiálne vyhlásil „Rok viery“ v období od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013 – sviatok Krista Kráľa vesmíru – a vysvetlil jeho ciele a ťažiská.
V príprave na oslavy 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu (11.10.1962) si majú katolíci v tomto Roku viery prehĺbiť znalosti o viere a svedčiť o nej vo verejnom vystupovaní.
„Základom má byť Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý zakotvuje katolícku náuku na základe Druhého vatikánskeho koncilu (1962-65). Okrem toho sa má posilniť slávenie liturgie a svedectvo života katolíkov má prispievať k väčšej vierohodnosti,“ ako sa uvádza v 18-stránkovom apoštolskom liste. „V každom veriacom sa má vzbudiť túžba vyznávať svoju vieru úplne a s novým presvedčením.“
Svätý Otec v liste ohlásil aj materiál Kongregácie pre náuku viery, ktorý má podľa vatikánskeho hovorcu pátra Federica Lombardiho vyjsť ešte tento rok: Bude obsahovať usmernenia, ako možno tento „Rok viery“ prežívať „čo najúčinnejším a najvhodnejším spôsobom v službe viery a evanjelizácie“. –zg-

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil „ROK VIERY“

Vatikán, 16.10.2011 (RV) 014 704 – V nedeľu, 16. októbra, pápež Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána povedal veriacim tieto slová:

Drahí bratia a sestry,
včera sa vo Vatikáne uskutočnilo dôležité stretnutie na tému novej evanjelizácie, ktoré bolo zavŕšené dnes slávením svätej omše, ktorej som predsedal v Bazilike sv. Petra. Toto stretnutie, ktoré zorganizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, malo za hlavný cieľ prehĺbiť a definovať rozsah nového ohlasovania evanjelia v krajinách s dlhou kresťanskou tradíciou. Rovnako malo za cieľ ponúknuť niekoľko svedectiev a dôležitých skúseností. Mnohí z celého sveta, ktorí sú zaangažovaní v tejto misii, odpovedali na pozvanie, ktoré už blahoslavený Ján Pavol II. jasne naznačil ako naliehavú a podnetnú výzvu pre Cirkev. On pripomínajúc Druhý vatikánsky koncil a toho, kto uviedol jeho výsledky do života – Pavla VI. –, bol veľkým zástancom či už misionárskej činnosti ad gentes, čo znamená k ľuďom a do krajín, kde evanjelium ešte nezapustilo korene, ako aj podporovateľom novej evanjelizácie. Toto sú dva aspekty jediného poslania Cirkvi, a preto je dôležité nad nimi uvažovať spoločne, práve v tomto mesiaci október, charakterizovanom slávením Svetového dňa misií na budúcu nedeľu.
Tak ako som to už urobil pred chvíľou v homílii svätej omše, využijem túto príležitosť, aby som oznámil svoje rozhodnutie vyhlásiť osobitný „ROK VIERY“, ktorý sa začne 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. „Rok viery“ potrvá do 24. novembra 2013 do slávnosti Krista Kráľa vesmíru. Motívy, ciele a základné pokyny tohto „Roka“ som vyjadril v apoštolskom liste, ktorý bude publikovaný v priebehu niekoľkých dní.
Boží služobník Pavol VI. vyhlásil podobný „Rok viery“ v roku 1967 pri príležitosti 1900. výročia mučeníckej smrti svätých Petra a Pavla, práve v časoch veľkých kultúrnych zmien. Myslím si, že po pol storočí od otvorenia koncilu, spojeného s blahoslaveným Jánom XXIII., je znovu príležitosť pripomenúť krásu a centrálne miesto viery, nevyhnutnosť jej posilnenia a prehĺbenia na osobnej, ale aj komunitnej úrovni. Je to príležitosť prežiť ho nie tak v zmysle osláv, ale predovšetkým v zmysle misií, práve v pohľade misií ad gentes a novej evanjelizácie.
Drahí priatelia, v liturgii dnešnej nedele sme čítali to, čo napísal sv. Pavol Solúnčanom: „Naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti“. Nech tieto slová apoštola národov sú nádejou a plánom pre dnešných misionárov – kňazov, rehoľníkov a laikov – ktorí sú zapojení do ohlasovania Krista tým, ktorí ho nepoznajú, alebo tým, ktorí ho zredukovali iba na obyčajnú historickú osobnosť.
Nech Panna Mária pomáha každému kresťanovi byť skutočným a účinným svedkom Evanjelia. -js-

Pre uľahčenie a bezpečnosť Svätého Otca

Rím, 16.10.2011(kath.net/un) 014 703 – „Nie, Svätý Otec neochorel, ani niet medicínskej príčiny pre novinku, ktorú v nedeľu zaviedli pri slávení pápežskej liturgie,“ ubezpečuje páter Federico Lombardi SJ, tlačový hovorca Svätého stolca.
Pápež Benedikt XVI. po prvý raz použil „pedana mobile“, pohyblivú plošinu, na ktorej vošiel do Baziliky sv. Petra a aj na nej odišiel. Plošinu posúvajú služobníci Apoštolského paláca, vo výške bokov je priečna tyč, ktorej sa stojaci pápež môže pridržiavať.
„Plošina má pomôcť Svätého Otcovi v jeho veku a ušetriť mu náročné kráčanie po dlhých chodbách a v chráme s ťažkým odevom a pápežskou palicou. Plošina nie je však iba uľahčením pre pápeža, ale slúži aj na upokojenie vatikánskeho bezpečnostného aparátu, keďže tým sa ochrana pápeža uľahčuje a zvyšuje.
Pre Vatikán znamená „pedana mobile“ tradíciu a postupnosť bývalých nosidiel so stolcom. Stolec „sedia gestatoria“, ktorý niesli na pleciach 12 až 16 muži, „sediari“, patril od 5. Storočia k pevnému ceremoniálu na pápežskom dvore. V novodobej histórii sa stolec používal, keď pápež slávnostne išiel na bohoslužby. Na audiencie v sálach apoštolského paláca a v letnom sídle Castel Gandolfo sa často používal menší stolec. Ktorý niesli iba 8 nosiči.
Od stredoveku tvoria títo nosiči – sediari – vlastné kolégium. Pochádzali väčšinou z rímskej štvrte Borgo, tesne pri Chráme sv. Petra. Tento úrad sa často dedil z otca na syna. Ich služba v bezprostrednej blízkosti hlavy kresťanstva ich robila „familiares Papae“ – členmi pápežskej domácnosti.
Počas Druhého vatikánskeho koncilu Paul VI. (1963-1978) začal používanie „sedia gestatoria“ obmedzovať, až sa ho úplne vzdal. Až ku koncu jeho pontifikátu sa musel pre artrózu a starobu na nosidlá zasa vrátiť. Ján Pavol I. (1978) služby nosičov využíval iba zdráhavo.
Jeho priamy nástupca, blahoslavený Ján Pavol II. (1978-2005) nosidlá odmietol. Keď sa mu v starobe stále ťažie kráčalo, vyrobili mu mobilnú plošinu, na ktorej mohol stáť a tú použil v nedeľu aj Benedikt XVI.
Úlohu viesť plošinu zverili práve spomínaným nosičom – aj tu sa zachováva tradícia, ktorá sa prispôsobila dobe. „Sediari“ od r. 1978 nevykonávajú pôvodnú službu, no pápeži ich ponechali v úrade. Vykonávajú rôzne služby v Apoštolskom paláci, sprevádzajú štátnych hostí a veľvyslancov v slávnostnom sprievode na audienciu a stoja pri slávnostiach pápežovi svojou pomocou po boku.
Na stretnutí s nimi Benedikt XVI. raz povedal: „Vaša práca zapadá do koncepcie, v ktorej sa všetko všetkým ľuďom prihovára o Kristovej Cirkvi a musí ho napodobňovať, pretože on ´neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých’ (Mk 10,45). Z tohto hľadiska musíme vidieť reformy, ktoré vykonali moji ctení predchodcovia, najmä pápež Pavol VI., ktorému pripadla úloha realizovať nové požiadavky koncilu. Ceremoniál sa zjednodušil, aby viedol k väčšej triezvosti a jednoduchosti, ktoré lepšie zodpovedajú kresťanskému posolstvu a požiadavkám doby.“ -zg-

Poľskí biskupi: Antiklerikáli kážu „ideológiu nenávisti“.

Przemysl, 16.10.2011 (KAP) 014 702 – Poľská katolícka cirkev ostro kritizovala novozvolených poslancov parlamentu z radov „Palikotovho hnutia“. Táto protestujúca strana chce svojím bojom proti krížu presadiť „ideológiu nenávisti“, ako povedal predseda Biskupskej konferencie Poľska arcibiskup Jozef Michalik, cez víkend v juhopoľskom meste Przemysl.
„Kríž je nepohodlný, pretože Ježiš na kríži svojim nepriateľom odpustil. Kto chce vypudiť kresťanský symbol z verejnosti, stavia sa proti tejto láske k nepriateľom a chce namiesto toho ideológiu nenávisti,“ povedal arcibiskup Michalik na záver plenárneho zasadnutia biskupov a vyjadril svoje presvedčenie: „Boj proti krížu nebude mať nijaký úspech, ale iba posilní pocit zodpovednosti kresťanov.“
„Palikotovo hnutie“ získalo v parlamentných voľbách pred týždňom 10 percent hlasov a tak sa stalo treťou najsilnejšou stranou ešte pred sociálnymi demokratmi. Ako prvé chce požiadať o odstránenie kríža zo zasadacej sály parlamentu. „Kríž nie je národný symbol,“ zdôrazňuje jeho predseda Janusz Palikot.
Gdanský arcibiskup Slawoj Leszek Glodz prirovnal postoje antiklerikálnej strany k bývalým komunistickým mocnárom v Poľsku. Hovoril o „podivnom návrate naspäť do obdobia po roku 1945“.
Prezident Bronislaw Komorowski a premiér Donald Tusk predtým kríž v parlamente obhajovali. Prítomnosť kríža v zasadacej sále je „poľskou tradíciou“ a „poľským zvykom“, ako povedal Komorowski. „Nijaká strana si nesmie z kresťanského symbolu urobiť nástroj politickej kampane. To Poľsku škodí.“.

Nová evanjelizácia a ekumenický dokument
Biskupi na zasadnutí zdôraznili potrebu novej evanjelizácie v Poľsku. Založili aj nové grémium, ktoré vedie krakovský pomocný biskup Grzegorz Rys (47). Jeho členmi sú predstavitelia viacerých duchovných hnutí ako napríklad Spoločenstvo neokatechumenálnej cesty.
Poľskí biskupi schválili aj spoločný dokument s Poľskou ekumenickou radou o kresťanskej výchove detí, ktorých rodičia sú členmi rôznych cirkví. V ňom sa uvádza, že obaja rodičia majú „rovnaké právo a rovnaké povinnosti“ vychovávať svoje deti podľa predstáv svojej cirkvi. Dokument, na ktorom sa pracovalo 10 rokov, sa považuje za míľnik vo vzťahoch medzi cirkvami v Poľsku. Musí ho ešte schváliť Vatikán. –zg-

Rím: Výtržníci zničili kríž a sochu Panny Márie v kostole

Rím, 16.10.2011 (KAP) 014 701 – Počas veľkých výtržností v Ríme v sobotu vandali poškodili aj jeden kostol. Ako informoval denník „Il Corriere della Sera“ v nedeľu, vandali vtrhli do malého Kostola sv. Marcellina a Petra v centre mesta a zničili kríž s Kristom, ako aj sochu Panny Márie.
Hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi incident odsúdil ako „závažné zranenie cítenia veriacich“. Povedal, že výtržnosti sú výsledkom „nemotivovaného násilia“. Pripomenul slová rímskeho vikára kardinála Agostina Valliniho, zástupcu pápeža pre Rímske biskupstvo, ktorý vyjadril zhrozenie a smútok z tohto vandalizmu.
Maskovaní páchatelia podľa novín vytrhli bránu kostola z pántov a odcudzili kríž a sochu. Potom pred kostolom rozbili sochu Lurdskej Panny Márie ako aj kríž. V tomto kostole v blízkosti Lateránskej baziliky boli v tom čase iba farár a niekoľkí kňazi zhromaždení na modlitbu, ktorí neboli zranení.
V Ríme došlo v sobotu k veľkým výtržnostiam po tom, čo sa asi 500 maskovaných vandalov vmiešalo medzi 200 000 pokojných demonštrantov proti moci medzinárodných finančných trhov. Došlo k pouličným bojom a rabovaniu obchodov. Zapálili aj budovu ministerstva obrany. Vcelku bolo viac ako 100 osôb zranených a boli zničené mnohé budovy. –zg-

Ukrajina: Diskusia cirkví a diplomatov o demokracii, korupcii a morálke

Kyjev, 14.10.2011 (Zenit/APD) 014 700 – Pri príležitosti 15. výročia založenia „Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií“ (AUCCRU) 6. októbra sa stretli cirkevní predstavitelia s diplomatmi 7 krajín v Kyjeve, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu. Informoval o tom Inštitút pre náboženskú slobodu v ukrajinskej metropole.
Cirkevní predstavitelia sa v príspevkoch zaoberali medzinárodnými aktivitami AUCCRU ako aj duchovnými, sociálnymi a psychologickými možnosťami podpory ukrajinských migrantov v zahraničí a zjednodušením úprav o vízach.
Diplomati označili Ukrajinskú radu cirkví a náboženských organizácii ako dobrý príklad úspešnej sebaorganizácie občianskej spoločnosti. Diplomati zdôraznili význam spoločného postoja ukrajinských cirkví pri rozvoji demokratických zásad v dialógu s ukrajinským štátom a náboženstvami. Členov rady povzbudili, aby sa zasadzovali za boj proti korupcii a za zakotvenie vysokých morálnych hodnôt v spoločnosti.
Na zasadnutí sa zúčastnili veľvyslanci a zástupcovia týchto krajín: John Tefft (USA), G. Daniel Caron (Kanada), Jacques Fauré (Francúzsko) aj zástupcovia z Nemecka, Poľska, Izraelu a Vatikánu.
AUCCRU založili v decembri 1996 z iniciatívy vtedajšieho prezidenta Leonida Kučmu. Je v nej zastúpených19 pravoslávnych a protestantských cirkví, rímskokatolícka cirkev, ako aj židovstvo, islam a slobodná cirkev adventistov 7. dňa.
V tomto grémiu nejde o teologické otázky, ale o vypracovanie riešení a ideí v oblasti spolunažívania. V r. 2006 AUCCRU napríklad schválila vyhlásenie k napätiam vyvolaným jazykovou situáciou na Ukrajine a varovala pred vážnymi politickými či spoločenskými rozkolmi. –zg-

Rakúsko: Voľná nedeľa už desať rokov v ústave

St. Pölten, 13.10.2011 (KAP) 014 699 – Voľná nedeľa je v dolnorakúskej ústave zakotvená už 10 rokov. Okrem toho bola pred 10 rokmi založená aj celorakúska „Aliancia za voľnú nedeľu“. Pri tejto príležitosti slávili katolícka a evanjelická cirkev 16. októbra spolu s odbormi, predstaviteľmi hospodárstva a strán ekumenickú bohoslužbu, ako informovala Diecéza St. Pölten. Slávenie sa konalo v Krajinskej kaplnke v St. Pöltene, celebrantmi boli biskupský vikár Gerhard Reitzinger a evanjelický farár Daniel Vögele.
Podľa Erwina Burghofera z Hnutia katolíckych zamestnancov (KAB) Diecézy St. Pölten existuje široká paleta povolených a a potrebných nedeľných prác, ako napríklad v cestovnom ruchu alebo zdravotnej starostlivosti či v oblasti základných služieb. Ďalšie rozšírenie výnimiek sa teraz musí prijímať už iba veľmi reštriktívne. Burghofer: „Mnohé iniciatívy z oblasti hospodárstva ukazujú, akou zraniteľnou hodnotou je voľná nedeľa.“
„Aliancia za voľnú nedeľu“ vypracovala v máji 2001 žiadosť do dolnorakúskeho parlamentu prijať do ústavy nasledovný odsek: „Nedeľa ako deň pracovného pokoja je neodňateľnou súčasťou našich životných podmienok a preto ju treba zásadne uznávať a dodržiavať.“ Tento návrh na zasadnutí parlamentu 28. júna 2001 jednohlasne schválili všetky štyri krajinské frakcie a voľnú nedeľu zakotvili do krajinskej ústavy. Podobným spôsobom sa postupovalo aj v ostatných spolkových krajinách.
Stále sa vracajúce útoky proti pracovnému pokoju v nedeľu priviedlo KAB k hľadaniu partnerov. Tých našlo najprv u odborov a Komory zamestnancov, ale aj v radoch Hospodárskej komory. Od počiatku mali aj podporu biskupov, Katolíckej akcie, katolíckych združení a farností. Pridali sa aj iné náboženstvá a spolky, ktoré sa obávali nedostatku voľného času: organizácie rodín a rodičov, nadácie, kultúrne zväzy a športové organizácie. Z tohto širokého frontu na zabezpečenie nedeľného pokoja sa potom sformovala „Aliancia za voľnú nedeľu“.
Téma voľnej nedele je medzičasom už celoeurópskou témou. Preto v júni sa odbory, cirkvi a hnutia zamestnancov združili v Bruseli do „Európskej aliancie za nedeľu bez práce“. Základné vyhlásenie aliancie sa odvoláva na požiadavku Charty základných ľudských práv Európskej únie o spravodlivých pracovných podmienkach. –zg-

* * * * * * * * * *

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Benediktovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.