Proroctvo Jána Pavla II.: „Islamizmus napadne Európu. Videl som hordy, ktoré prišli…“ Vojna Ruska s USA kvôli stanici Russia Today!

23654

Proroctvo Jána Pavla II.: Islam obsadí Európu 

„Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“

Podľa informácie, ktorú priniesol katolícky portál La nuova bussola quotidiana. Pápež Ján Pavol II. – vyhlásený za svätého 27. apríla 2014 – predpovedal islamskú inváziu do Európy:

 „Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“
Volá sa Mons. Mauro Longhi, človek, ktorý zverejnil túto víziu Jána Pavla II. počas konferencie, ktorá sa konala 22. októbra 2017 v deň, keď Katolícka cirkev oslavuje tohto poľského svätca. Stalo sa to – upresnil monsignor – v pustovni sv. Petra a Pavla v obci Bienno v údolí Val Camonica (okres Brescia, región Lombardia, severné Taliansko) v marci 1993.
„Uprene som sa naňho zahľadel, myslel som si, že by mohol niečo potrebovať“ – hovorí Mons. Longhi, dlhoročný priateľ Jána Pavla II. Pápež si všimol, že na neho pozerám, ruka sa mu zatriasla, už to bol začiatok jeho parkinsona“. „Milý Mauro, je to staroba …“ a ja nato: „Ale, Vaša Svätosť, vy ste ešte mladý…“ A potom to prišlo: mystická pápežova vízia: Wojtyla zmenil tón hlasu a zdôveril sa mi s jednou zo svojich nočných vízií. Povedal: „Pripomeň to tým, ktorých stretneš v Cirkvi tretieho tisícročia. Vidím Cirkev postihnutú smrteľnou morom. Hlbšia a bolestivejšia ako tie terajšieho milénia. Volá sa islamizmus. Napadnú Európu. Videl som hordy, ktoré prišli od západu po východ.“

Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie. Komentar A. Čulena od 1:09:27 / 1:34:17

Wojtyła, podľa svedectva Mons. Longhiho – označil aj krajiny, z ktorých táto invázia bude pochádzať: Maroko, Lýbia, Egypt a ďalšie „až po krajiny východu“. Svätý Otec monsignorovi Longhimu zdôraznil: „Obsadia Európu, Európa bude jedna pivnica, len starý pozostatok, súmrak, pavučiny, rodinné spomienky. Vy, Cirkev kostol tretieho tisícročia, musíte odolať tejto invázii. Ale nie so zbraňami, tie nebudú stačiť, ale s vašou viera, ktorú musíte dôsledne žiť.“
Z tejto vízie sv. Jána Pavla II. možno pochopiť mystickú stránku poľského pápeža. Podľa Mons. Longhiho – Wojtyla hovoril „s vteleným Bohom, Ježišom Kristom“, a videl „jeho tvár“ ako aj „tvár jeho matky“ už od čias svojej prvej svätej omše, teda od 2. novembra 1946. Či tomu veríme alebo nie, zdá sa, že Ján Pavol II. cítil riziko pre kresťanskú Európu, o ktorej sa po tridsiatich rokoch dnes, v politických či kultúrnych termínoch, denne diskutuje.

Francesco Boezi 18. novembra 2017
Il Giornale

Preložil:  J. Košiar

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/profezia-giovanni-paolo-ii-lislam-invader-leuropa-1464656.html

La Nuova Bussola Quotidiana, http://www.lanuovabq.it/it/la-visione-di-giovanni-paolo-ii-lislam-invadera-leuropa

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/profezia-giovanni-paolo-ii-lislam-invader-leuropa-1464656.html

Miloš Zeman: Hrozí nám supuerholokaust

Rusko je v další válce s USA, tentokrát přišla tvrdá odveta za útok na stanici RT!

[AE News] Rusko je v další válce s USA, tentokrát přišla tvrdá odveta za útok na stanici RT! [CZ Titulky] from AE News on Vimeo.

Krize mezi Ruskem a USA kvůli televizi RT se prohlubuje, neoconi použili zákon proti nacistům!

[AE News] Krize mezi Ruskem a USA kvůli televizi RT se prohlubuje, neoconi použili zákon proti nacistům! [CZ Titulky] from AE News on Vimeo.

[AE News] Strýčku Vovo, jsme s Tebou! [CZ Titulky] from AE News on Vimeo.