Informácie, ku ktorým vám zrušili prístup: Dnes – November 1989 II. (autentické záznamy z vysielania Rádia Slobodná Európa)

3606

Milí priatelia, nakoľko som sľúbil, že budeme pokračovať v uverejňovaní materiálov, ktoré je v súčasnosti – ako sa udá – na „indexe“, pridávam ešte v rámci výročia Novembra 1989 niektoré autentické relácia, týkajúce sa vývoja v ČSSR v druhom polroku 1989.

Dávam to k voľnému šíreniu, nakoľko neviem, dokedy sa to bude dať, pretože tieto elektronické možnosti – teda facebook (ktorý nám zablokovali) a web magnificat.sk, sú pod neustálou paľbou. Tieto záznamy sme v minulosti uviedli na OROL TV, avšak po zrušení nášhu účtu na serveru vimeo sme ich nútení uverejniť opäť na našej stránke. Postupne uverejníme všetky dostupné záznamy, ktoré sa týkajú Novembra 1989.        Anton Selecký

Prezident Kiska – cenzor „najhrubšieho zrna“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=nLb9Uggo1NI

1.Rádio Slobodná Európa – List Bratislavskej Päťky Úradu Vlády SR

2.Rádio Slobodná Európa – august 1989 a Charta 77

3.Rádio Slobodná Európa – Vyhlásenie Václava Havla k výročiu augusta 1968 (1989)

4.Rádio Slobodná Európa – Praha – výročie augusta 1968 (1989)

5.Rádio Slobodná Európa – Reportáž z augusta 1968 (A. Selecký- august 1989)

6.Rádio Slobodná Európa – Vyhlásenie vlády ZSSR ku výročiu augusta 1968 (august 1989

7.Rádio Slobodná Európa – Svätá omša za obete augusta 1968 (Bratislava Blumentál 1989)

8.Rádio Slobodná Európa – Situácia cirkvi na Slovensku (A. Hlinka, leto 1989)

9.Rádio Slobodná Európy – A. Selecký, vývoj procesu s Bratislavskou päťkou 1.

10.Rádio Slobodná Európa – List spisovatelov a umelcov na obranu Bratislavskej Päťky (sept. 1989)

11.Rádio Slobodná Európa List Alexandra Dubčeka a spol. prezidentovi Husákovi (sept. 1989)

12.Rádio Slobodná Európa – Telefonát A. Seleckého a H.Ponickej (Sept. 1989)

13.Rádio Slobodná Európa – Hana Ponická – pripomienky k vyšetrovaniu Bratislavskej päťky (okt. 1989)

14. Rádio Slobodná Európa Ján Čarnogurský interview (oprava) sept. 1989

15. Rádio Slobodná Európa – Púte na Slovensku leto 1989 (A. Hlinka)

16. Rádio Slobodná Európa – Marta Čarnogurská pre Hlas Ameriky (okt. 1989)

17. Rádio Slobodná Európa – Cirkev na Slovensku (A. Hlinka, leto 1989)

18. Rádio Slobodná Európa – List Milana Šimečku Gorbačovovi (sept. 1989)

19. Rádio Slobodná Európa – List Jána Čarnogurskeho z väzenia (sept. 1989)

20.Rádio Slobodná Európa – List Hany Ponickej Hlasu Ameriky (sept. 1989)

21.Rádio Slobodná Európa – Ukončenie vyšetrovania Bratislavskej päťky 1.

21.Rádio Slobodná Európa – Uzatvorenie vyšetrovania Bratislavskej päťky 2.

22.Rádio Slobodná Európa – Stíhanie pátra Javorského (okt. 1989)

23.Rádio Slobodná Európa – Súd s Bratislavskou päťkou 1. (November 1989)

24.Rádio Slobodná Európa – Súd s Bratislavskou päťkou 2. (november 1989)

25.Rádio Slobodná Európa – Ján Čarnogurský interview

26.Rádio Slobodná Európa – Rozhovor s o. Václavom Malým

27.Rádio Slobodná Európa – Pád Berlínskeho múru (november 1989)

28.Rádio Slobodná Európa – Doc. Milan Šimečka HA november 1989, Berlín

29.Rádio Slobodná Európa – Otázka na ČSSR – čo teda u nás? (Nov. 1989)