Aktualizované: Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Krížová cesta za rodiny – Boričky, Zastavme zlo z Istanbulu – prídťe do Popradu a doŽiliny!, Marián Kuffa: Odvahu! Nebojme sa! V mene Márie boli porazení aj Turci! Kráľovná pokoja, 25. november 2017: Žite v milosti a očakávaní, Kráľovná pomoci, 15. novembra 2017: Žehnajte sa navzájom

6491

Hodina milosti

(Žiadala Nebeská Matka)

8. december, Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Milí priatelia, máme tu krásny sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Pozývame vás zajtra – 8. decembra –  na modlitbu „Hodina milosti“.  

od 12.00 do 13.00 hod. (celá hodina modlitieb)

  1. Počas tejto hodiny osoba vykonávajúca „Hodinu milosti“, či už doma alebo v kostole, sa má zriecť všetkých lákadiel. (Nedvíhajte telefón, neotvárajte dvere, nerobte nič, čo by vás mohlo odpútať od úplnej koncentrácie sa na jednotu s Bohom počas tejto zvláštnej Hodiny milosti)
    3. Začnite „Hodinu milosti”  modlitbou 51. žalmu tri krát po sebe s otvoreným náručím.
    4. Zvyšok „Hodiny milosti” by ste mali stráviť v tichom rozhovore s Bohom, rozjímajúc nad Ježišovým umučením, modliac sa posvätný ruženec, velebiac Boha vlastným slovami alebo modliac sa obľúbené modlitby, spievajúc hymny, meditujúc nad žalmami..

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie „Hodina milosti“ od 12.00 do 13.00

Božia Matka, ktorá sa zjavila sestre Perine Gilli v Taliansku v Montiochiari, na svoj sviatok Nepoškvrneného Počatia 8. decembra 1947, povedala:

„Prajem si, aby som bola volaná a uctievaná ako Mária, Ruža duchovná – Matka Cirkvi… prajem si, aby každoročne 8. decembra na poludnie, sa slávila HODINA MILOSTI pre celý svet. Vďaka tejto bohoslužbe pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Bude to jav veľkých a mnohých obrátení. Duše tvrdé a studené ako mramor sa pohnú pod vplyvom Božej milosti a zasa budú verné a milujúce Boha. Náš Pán, môj Syn, Boží Ježiš, ukáže svoje nesmierne milosrdenstvo, pokiaľ sa dobrí ľudia  budú modliť za svojich blízkych. Je nutné, čo najskôr oznámiť najvyššiemu pastierovi Cirkvi pápežovi Piovi XII., že mojím prianím je, aby táto Hodina milosti bola rozširovaná po celom svete a aby sa o nej dozvedel celý svet. Čoskoro ľudia poznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak nemôžeš ísť do kostola, modli sa napoludnie doma a obdržíš odo mňa milosť.“

(podľa A.M. Wegw: Mária – Ruža duchovná, Montiochiari – Fontanelle, 1976; Kniha s cirkevným povolením tlače z 12.2.1974 a 9.9.1975)

Krížová cesta 3. decembra 2017 – hora Boričky  (Dechtice) –  Za Rodinu, deti a manželstvo

 Bohom milovaní bratia a sestry!

Otec Marian Kuffa nás, a ak to v slobode prijmete  aj Vás, prosí o modlitbovú podporu. V mene Panny Márie, nás  povzbudzuje zúčastňovať sa v piatok na ružencových pochodov a na duchovných akciách :Viac o iniciatíve nájdete na http://slovenskydohovorzarodinu.sk/

 Prosíme Vás, modlite sa za otca Mariana a za všetkých, ktorí teraz chodia po Slovensku a vyzývajú ľudí k modlitbe a pokániu za záchranu našich  deti a našich rodín za záchranu nášho Slovenska .Aj Vy ste v tomto duchovnom boji nenahraditeľní. Nenahraditeľní sú všetci aj chorí a trpiaci, ktorí majú veľkú duchovnú moc príhovoru. Ich modlitby sa nikdy nestratia.

Otec Kuffa nás v mene Panny Márie povzbudzuje k modlitbe svätého ruženca a k pôstu a pokániu za záchranu nielen nášho Slovenska. Nás laikov pozýva kto môže aj priamo do prvej duchovnej línii, každý piatok na mnohých miestach Slovenska na svätú omšu a po nej na  sviečkový ružencový sprievod . 

V Prešove je každý piatok v Konkatedrále sv. Mikulaša o 18 hodine Svätá omša a po nej je sviečkový sprievod k okresnému úradu.

Ako povedal otec Marian Kuffa: „Na záchranu Sodomy a Gomory stačilo 10 spravodlivých,  dnes Boh volá aj mňa, Vás a  nás  , aby sme sa nebáli a bojovali za porážku všetkého zla duchovnými zbraňami- modlitbou svätého ruženca ,pokáním a pôstom. Odvahu! Nebojme sa! V mene Marie boli porazený Turci, keď obiehali v presile Viedeň v roku 1683 a ešte skôr vďaka sile modlitby svätého ruženca zasa pri Lepante v roku 1571.“ 

Tak poďme spolu duchovne bojovať  v mene Panny Márie s ružencom v ruke a s Krížom vpred.  „Nebojme sa, pretože vojna je už vyhraná, pretože ako hovorila Panna Mária vo Fatime:

Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazi!“

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie Vám sa celkom osobitným spôsobom zasväcujeme a a prosíme, aby ste nás chránili od každej zahubí duše i tela.

Ochráňte naše deti, rodiny celé Slovensko .Nech sa v mene Božom šíria ružencové pochody po celom Slovensku , aby nakoniec bolo porazené všetko zlo. Svätý Michal archanjel, všetci archanjeli,anjeli a svätí ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás.Amen. 

Ak chcete pozrite pre povzbudenie videa otca Mariana Kuffu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xUvV7CESsSY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pUjAOOV4iTI

Pre posielame aj video Ružencový sviečkový za záchranu našich deti, rodín a celého Slovenska, ktorú vedie o.Marian Kuffa.  

https://www.youtube.com/watch?v=JTAx7TDrjA0

Nebojme sa. Odvahu. Spomeňme si na slová svätého pápeža Jana Pavla II., ktorý povedal:„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia.

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Žite v milosti a očakávaní

 „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe. Modlite sa a hľadajte pokoj, deti moje. On, ktorý prišiel sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez rozdielu kto ste a čo ste. On, môj Syn, váš brat, vás skrze mňa pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte a modlite sa, a žite v milosti a očakávaní vášho osobného stretnutia s ním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,  Medžugorie, 25. november 2017

Žehnajte sa navzájom

„Moje milované deti! Moja materinská starostlivosť vás aj dnes vovádza do modlitby lásky, v ktorej sa prihovárajte u Boha jeden za druhého, žehnajte, dobrorečte si navzájom. Toto dokážete vtedy, keď budú vaše srdcia čisté a pokorné, otvorené Božej láske. Chráňte sa hriechu a zvlášť nenávisti a pýchy, pretože takto zranené srdcia šíria vôkol seba zápach smrti. Ale srdcia plné Božej lásky a dobroty prinášajú život a požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“ 

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2017

M ROSA december 2012 – na stiahnutie, za dobrovoľný príspevok

MRosa 12_2017