Nemecko: Otcovia vo väzení za odmietnutie štátnej sexuálnej výchovy

454

Salzkotten, 24.11.2010 (kath.net/idea) 014 019 – Dvaja kresťanskí otcovia rodiny zo Salzkottenu pri Paderborne sedia vo väzení, pretože odmietli pustiť svoje deti na školský divadelný projekt na tému sexualita. Otcovia viacerých detí musia stráviť vo väzení Hamm 3 týždne, pretože odmietli štátnu sexuálnu výchovu svojich detí a odvolali sa na článok 4 ústavy, ktorý garantuje slobodu svedomia, ako aj na článok 6, v ktorom sa uvádza: „Výchova detí je predovšetkým vecou rodičov.“ Väzenie má vynútiť odmietnutú dobrovoľnú peňažnú pokutu. Už v minulosti boli matky a otcovia zo Salzkottenu, z rusko-nemeckého spoločenstva, vzatí do väzby na vynútenie pokuty z podobných dôvodov.

Predseda spolku „Školské vyučovanie doma“, Armin Eckermann z Dreieichu pri Frankfurte, protestoval proti uväzneniu „závažných páchateľov zo svedomia“. Tu sa už nerešpektuje ústavné právo, ako zdôraznil. Odvolal sa na rozsudok spolkového ústavného súdu, ako riešiť konflikt vo svedomí medzi právom rodičov a štátnou výchovou a citoval:

„Je vecou rodičov, aby deťom sprostredkovali tie presvedčenia vo viere a v svetonázore, ktoré považujú za správne. Tomu zodpovedá právo nepripustiť, aby sa deti ovplyvňovali presvedčeniami, ktoré rodičia považujú za nesprávne a škodlivé.“

Vplyv „Gender-Mainstreaming“?
Eckermann predpokladá, že za tým, že od roku 2005 sa nepovoľuje oslobodenie od istých školských podujatí pre výhrady vo svedomí, stojí vplyv tzv. „Gender-Mainstreaming“. Je to ideológia, ktorá má za cieľ, „zrušiť diferencovanosť pohlaví v ich sociálnej a kultúrnej úlohe a tým aj pohlavnú identitu muža a ženy“. To znamená, „rozlúčiť sa so západným kresťanským obrazom človeka a natrénovať bezpohlavného človeka v zmysle „Gender“. K tomu slúži najmä štátna sexuálna výchova. Pre agentúru „idea“ zdôraznil, že ideológia „Gender-Mainstreaming“ je nezlučiteľná s kresťanskou vierou: „Boh stvoril človeka ako muža a ženu, rovnocenných, ale s rôznymi úlohami a cítením. ´Gender´ chce tieto rozdiely zrušiť.“ –zg-