Čudné fresky v Bank of America

448

beforeitsnews.com, magnificat.sk 23.11.2010. Dolu vidíme tri maľby, ktoré sa nachádzajú provokačne umiestnené v lobby Bank of America. Ide o fresky vytvorené Benjaminom F. Longom. Silne pripomínajú komunistické veľdiela nachádzajúce sa napríklad vo vestibuloch hlavných staníc u nás, nesú však so sebou „posolstvo“ novej doby.

Prvá z fresiek v časovej postupnosti znázorňuje slobodomurársku šachovnicovú podlahu ako územie, ktoré kontrolujú. Vidno na nej stáť blonďavého modrookého „árijského chlapca“ stojaceho pätami k sebe v 90 stupňovom uhle. Treba si všimnúť horiaci ker rozsievajúci smrť na Západe. Západ bude spálený a môže byť že sa spálená krajina vzťahuje len na Ameriku, keďže človek sediaci na zemi má oblečený červený sveter a modré džínsy. Biela, modrá a červená reprezentuje väčšinu nevedomých Američanov , zaoberajúcich sa niečím iným (na obraze čítaním knihy) kým im za chrbtom horí. Ďalej si treba všimnúť ženskú bábku, zavesenú na špagátikoch a teda kontrolovanú. Mohlo by to znamenať, že nasledujúca prezidentka bude žena? Najdôležitejšie charaktery nájdeme vľavo dolu. Mix koloniálneho oblečenia a moderných oblekov. Ukazujú na árijského chlapca. To môže symbolizovať boj proti nastupujúcej svetovláde.

Druhý obraz sa jednoznačne odohráva vovnútri nastupujúcej „éry“ FEMA táborov, ktorá sa rýchlo približuje. Možno vidieť stenu s ostnatým drôtom. Nad tým všetkým sa vznášajú elity nahé, váľajúce sa v bohatstve a moci, separované od chaosu pod nimi.

Kľúčovými postavami sú chemici v ochranných odevoch a vojaci so zbraňami. V dave, ktorým sa predierajú možno vidieť všetky rasy a viery, vrátane katolíckeho biskupa a rehoľníčky. rádovej sestry, spútaného muža a pod.

Na pozadí si nemožno nevšimnúť sálajúcu priemyselnú budovu pripomínajúcu krematórium. Treba zvážiť možnosti masovej infekcie. Vidno tu klasické nacistické orlice a zástavy. Ďalej vidno cestné značenie, ktorú ukazuje, že niet kam ísť. Vybielené transparenty znamenajú, že nemáte žiadnu možnosť vyjadriť sa. Dolu na obraze je kameraman s kamerou, pozerajúcou na vás.

Finálna sekvencia zachytáva fungovanie FEMA táborov. Populácia otrokov, ktorá prežila, pracuje, aby hromadila bohatstvo sveta. Nástroje majú zlaté zakončenia, evokujúce zlato ako zdroj istoty.

Vyššie možno vidieť vzdelanejších otrokov, ktorí robia dozor, kým elity pokojne spia, majúc pod palcom všetky operácie. Obraz navodzuje atmosféru portrétu čistej krajiny hore a „práce“ pod zemou. Čo ale znamená červený znak s nápisom EQ?

http://beforeitsnews.com/story/265/565/Creepy_Prophetic_Art_in_Bank_of_America.html