Aktuálne: Opäť pochod za rodiny v Paríži, VIDEO: Marián Kuffa pre Magnificat Slovakia

470
Vo Francúzsku vyšli do ulíc státisícové davy. Homosexuáli z Homovox:
odmietame byť príčinou zákona, ktorý zabije rodinu!

Bratislava 6. októbra 2014 (HSP/Foto:La manif)
PENTAX DIGITAL CAMERA*Nosným motívom nedeľnej demonštrácie bol odpor voči antirodinnej politike Hollandovej vlády* Vo Francúzsku po niekoľkých mesiacoch znovu vyšli do ulíc davy na výzvu hnutia La manif pour tous. Demonštrácia bola už dlho dopredu veľmi dobre propagovaná a hnutie La manif sa stalo významnou spoločenskou silou.
Jednoznačne, francúzske médiá a spravodajské televízne stanice sa celý deň tejto udalosti venovali veľmi podrobne. [image: Demonštrácia vo Francúzsku]
<http://www.hlavnespravy.sk/wp-content/uploads/2014/10/franc%C3%BAzsko.jpg>
PENTAX DIGITAL CAMERADemonštrácia vo Francúzsku
Napriek chladnému jesennému počasiu sa očakávala veľká účasť. Dav odchádzal z PorteDauphine a pokračoval na námestie 18. júna 1940 na Montparnasse.
Sprievod mal dĺžku niekoľko kilometrov, a keď čelo sprievodu dorazilo pred  tribúnu na Montparnasse, kde mal prebehnúť hlavný program, na Porte Dauphine ešte čakali davy. Demonštrácia prebiehala paralelne na dvoch miestach, a to v Paríži a v Bordeaux. Samozrejme sa netrpezlivo očakávali čísla a ako obyčajne, čísla udávané organizátormi a políciou sa diametrálne rozchádzali. Organizátori ohlásili 500 000 účastníkov v Paríži a 30 000 v Bordeaux. Podľa polície účastníkov bolo 70 000.Nosným motívom nedeľnej demonštrácie bol odpor voči antirodinnej politike Hollandovej vlády (skrátenie rodičovskej dovolenky, zníženie finančného
príspevku pri narodení dieťaťa, zníženie rodinných prídavkov, zníženie nezdaniteľného základu a pod., a naopak 100% preplácanie potratov, zavádzanie gender ideológie do školskej výuky). Tejto téme sa venoval aj denník LeFigaro, ktorý minulý týždeň priniesol článok s názov „Rodiny sa hnevajú na vládnu rodinnú politiku“, v ktorom uvádza výsledky prieskumu, podľa ktorého sa 60% Francúzov domnieva, že vládne opatrenia budú mať negatívny vplyv na pôrodnosť.Hlavnou témou však bol opäť odpor voči zavedeniu PMA (umelého oplodnenia) aj pre lesbické páry a hlavne inštitútu náhradného rodičovstva GPA. Obidva spôsoby by znamenali svojvoľné zbavenie dieťaťa jeho práva na obidvoch rodičov a v prípade GPA sa podľa odporcov jedná o komercializáciu ženského tela, pri ktorom by sa dieťa stalo obchodným artiklom.Denník Le Figaro informoval o existencii francúzskych internetových stránok, ktoré ponúkajú Francúzom využite inštitútu náhradného materstva (GPA) na Ukrajine. V inzeráte si možno doslova prečítať „jarná zľava + balíček + garantovaný úspech neobmedzené množstvo pokusov + vrátenie peňazí pri negatívnom výsledku, a to všetko za pekných 9900 eur.“ To je cena dieťaťa. Za túto cenu je možné vybrať si náhradnú matku podľa fotografie z ponúkanej databázy.
Na toto nebezpečenstvo, že dieťa sa stane jedným z obchodných artiklov, symbolicky upozorňovali figuranti s modrými a ružovými nákupnými košíkmi, v ktorých mali uložené bábiky. Ako sa vyjadrila jedna účastníčka demonštrácie, sympatizantka ľavice: „Súhlasila som s manželstvom párov rovnakého pohlavia, ale GPA ma skutočne šokovalo!“Premiér Manuel Valls sa snažil ešte v piatok navodiť dojem, že nie je proti čomu protestovať vyhlásením, že GPA zostane vo Francúzsku zakázané tak, ako je to doteraz. Demonštranti toto vyhlásenie považovali však za pokrytecké, nakoľko je stále v platnosti obežník ministerky spravodlivosti Christine
Taubirovej, ktorým vyzýva príslušné úrady k legalizovaniu detí narodených pomocou praktiky GPA v zahraničí.Denník Le Point pripomenul Vallsovi jeho vlastné slová, ktoré predniesol v roku 2011 ešte ako kandidát v primárkach socialistov, kedy sa vyjadril v
prospech GPA a nazval túto prax „nevyhnutným pokrokom.“ Štátny sekretár Pascale Boistard nazval La manif nebezpečným hnutím a tmárstvom.Protestnú akciu na rovnaký deň zvolali aj odporcovia hnutia La manif. Na námestí republiky sa podľa médií zišlo niekoľko stoviek ľudí. Vo vyjadrení pre spravodajskú televíziu BFMTV sa účastníci na otázku prečo prišli
podporiť tento opozičný protest, vyjadrovali v zmysle, že podporujú absolútnu slobodu a každý nech má možnosť robiť si čo chce.PAR51Hnutie je v médiách a politikmi často obviňované z homofóbie, avšak jedným z hlavných partnerov celého podujatia bol aj portál Homovox zdržujúci homosexuálne cítiacich ľudí nesúhlasiacich so zákonom Taubira. Jedným z hlavných rečníkov bol aj hovorca hnutia a homosexuál Jean Pierre Delaume–Myard: „Homosexuál môže myslieť aj na iné veci, než je jeho sexualita. Že La manif pour tous prispelo k zvýšeniu homofóbie? To nie je pravda. Myslíte, že dúhové pochody robia pozitívny obraz o homosexualite? Dámy a páni politici, majte odvahu povedať nie lobby, ktorá vás manipuluje!
My homosexuáli odmietame byť príčinou zákona, ktorý zabije rodinu!“Demonštráciu v podvečerných hodinách ukončil spev štátnej hymny a hymny hnutia (verzie slávnej piesne Edite Piaf „Ničoho neľutujem“ s upraveným textom „Nikdy to nevzdáme“). Predstavitelia hnutia vyjadrili pripravenosť znovu vyjsť do ulíc, ak to bude potrebné.Katarína Hanzlíková

 

Klikni a tiše se dívej: 

Synodálni otcovia pripúšťajú časté stroskotanie ideálu rodiny

PARI3Vatikán, 7.10.2014 (KAP) 017 427 – Katolícka cirkev musí podľa názoru mnohých účastníkov synody nájsť nový moderný jazyk na sprostredkovanie svojej náuky. V početných príspevkoch sa jasne ukázalo, že ideál kresťanského spolunažívania často stroskotáva na konkrétnych životných situáciách mnohých ľudí, ako povedal hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v utorok.

V pondelok a utorok vystúpilo 70 kardinálov a biskupov. Jasne vyjadrili, že krása kresťanskej náuky nespočíva v pravidlách a zákonoch, ale v centre musí stáť Ježišovo posolstvo, ako informoval Lombardi a ďalej povedal:

„To platí podľa synodálnych otcov najmä vzhľadom na morálny rozmer manželstva. Stále znova sa pritom vyzdvihuje nerozlučiteľnosť kresťanského manželstva. Avšak biskupi poukázali na to, že dnes existujú aj iné modely partnerstva a príklady žitej vernosti, ktoré sa nesmú prenáhlene odsúdiť ako hriešne. To však nemá byť podnetom k spochybňovaniu hodnoty sviatosti manželstva.“

V mnohých príspevkoch išlo podľa Lombardiho o lepšiu cirkevnú prípravu párov na manželstvo a ich pastoračné sprevádzanie po sobáši.

„Kňazi by mali od snúbencov vyžadovať hlbšie zamyslenie sa nad touto témou a hlbšie znalosti, aby im ozrejmili veľký význam sviatosti manželstva. Rozhodnutie na celý život, ako je manželstvo, nesmú partneri neskôr jednoducho zrušiť, pretože sa zmenili subjektívne rámcové podmienky,“  povedal britský kardinál Vincent Nichols na tlačovej konferencii.

Na druhý deň synody sa 190 kardinálov a biskupov venovalo témam „Evanjelium rodiny a prirodzené právo“ a „Rodina a povolanie človeka v Kristovi“. Diskusia sa vedie podľa pracovného materiálu, ktorý vyhodnocuje celosvetový prieskum dotazníkom o postoji veriacich k témam rodina a sexualita. Popoludní diskutovali synodálni otcovia na tému „Pastorácia rodiny – existujúce možnosti.“ –zg-

 

Kardinál Vingt-Trois: Na synode nijaký rozkol

 Vatikán, 7.10.2014 (kath.net/KNA) 017 426 – Diskusia o povolení prijímania Eucharistie pre znovu zosobášených rozvedených, ako povedal  francúzsky kardinál Andre Vingt-Trois, nepovedie k rozkolu v synode o manželstve a rodine.

«Niet nijakej pro-Kasperovskej alebo proti-Kasperovskej strany», povedal parížsky arcibiskup v pondelok po otvorení zhromaždenia biskupov vo Vatikáne. Vyjadril sa v súvislosti s postojom emeritného nemeckého kardinála kúrie Waltera Kaspera a jeho prívržencov.

„Synoda sa nesmie zamieňať s parlamentnou diskusiou, v ktorej stoja väčšiny proti menšinám. Namiesto toho ide o to, aby sme v bratskej spätosti vyvinuli spoločnú vôľu,“ povedal Vingt-Trois, člen prezídia synody. …

Pastorácia znovu zosobášených rozvedených je na programe synody, ktorá sa koná do 19. októbra, v stredu. –zg-

Kardinál Arinze o tanci a hudbe na sv. omši

 

PARIS8Nemecko: Keď bude povolený incest …

Komentár Dominika Klenka k odporúčaniu Nemeckej rady pre etiku uvoľniť zákaz incestu! Autor Dominik Klenk je filozof a riaditeľ vydavateľstva ‘fontis-Verlages v Bazileji.

Wetzlar, 7.10.2014 (kath.net/idea) 017 423 – Požiadavka Nemeckej rady pre etiku zrušiť zákaz súlože medzi súrodencami rozrušuje našu zdravú dušu! No táto požiadavka neprichádza prekvapivo. Prebieha presne v súlade s pomyselnou únikovou líniou, ktorú lobisticky podporovaný myšlienkový prúd v sexuálnych otázkach dávno predznačil: Ide o zrovnanie daných rozdielov. Pritom samozrejme rušia zákazy a tabu. Zdajú sa byť úplne nevhodné vzhľadom na sebaurčenie ako otravné bremená brániace vlastnému šťastiu. Tak sa pod zámienkou tolerancie stále častejšie odstraňujú osvedčené tabu a vystavujú napospas pirátstvu. Tabu vytvorené na zabránenie morálneho vlnobitia sa teraz nachádza na muške „armády individuálneho sebaurčenia“. Jej kanóny nesú nápis:

„Jednotlivec je teraz na ťahu“; „Aj zakázaná láska je láska – a tá nemôže byť hriechom“.

V tejto diskusii ide v prvom rade, ako už často v ostatných rokoch, o odkriminalizovanie intímnych vzťahov. V podstate sa tým vyhlasuje, že zväzok manželstva a rodiny môže byť ľubovoľne usporiadaný a v zásade sa spochybňuje. Rodina ako ochranný priestor a sexuálne ochranná zóna pre deti a mladistvých sa tak dáva ľubovoľne k dispozícii. Nie, hovorí teraz Rada pre etiku, ide čisto o „jednomyseľne prijatú súlož s obojstranným súhlasom“ medzi plnoletými súrodencami. Ale ako chceme, keď raz toto tabu padne, rozlišovať medzi sexuálnym napadnutím v rodine, znásilnením závislých osôb a súrodeneckou láskou so súhlasom oboch strán?

Takto by bol v práve aj kanibal

Jednomyseľnosti sa tu prisudzuje rozhodujúcu váhu. Prečo neskočiť s vlastnou sestrou do postele, keď sú obaja výslovne triezvo vo veci jednotní a tak veľmi sa priťahujú? Ak sa však jednomyseľnosť a dobrovoľnosť stanú platným meradlom, tak by už boli pred zákonom bezpeční nielen všetci tí, čo žiadajú právne uznanie polygamných vzťahov, ale aj kanibal z Rotenburgu, ktorý so súhlasom svojej obete ju najprv usmrtil a potom skonzumoval.

Zväzok pokoja s cudzím človekom

Do „kultúry života“ je vpísaný ďalší univerzálny horizont: princíp exogamie, teda princíp ženiť sa a plodiť deti vždy mimo svojej rodiny. Tento princíp nezabezpečuje len zdravé premiešanie sa génov, ale napomáha ochotu spojiť sa s tým cudzím človekom aj existencionálne. Hlboko politický rozmer tejto aliancie sa incestom zrovnáva. Začlenenie cudzieho človeka do plodenia vlastných detí zaručuje nielen pokračovanie ľudského pokolenia, ale aj jeho pokoja. To by malauvážiť Nemecká rada pre etiku, ktorej 26 členov navrhuje s polovice parlament a s polovice vláda. –zg-

Marián Kuffa o homosexuáloch

Začnime od seba

Marián Kufa – Začnime od seba from magnificat on Vimeo.

Jurinová: Odmietnutie inicatívy Jeden z nás bolo nebezpečným precedensom

Bratislava 9. októbra 2014 (TASR/HSP/Foto:TASR)

Cieľom iniciatívy „Jeden z nás“ je zakázať, aby sa z európskeho rozpočtu financovali aktivity, pri ktorých dochádza k deštrukcii ľudského embrya

Odmietnutie občianskej iniciatívy Jeden z nás (One of Us) zo strany Európskej komisie (EK) bol precedens, ktorý môže zlikvidovať mechanizmus občianskej iniciatívy. Na stredajšej tlačovej besede to uviedla podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová (OĽaNO).

Na snímke podpredsedníčka NR SR Erika JurinováNa snímke podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová

Od roku 2012 majú občania EÚ možnosť podieľať sa prostredníctvom nástroja občianskej iniciatívy na tvorbe európskej legislatívy. Cieľom iniciatívy „Jeden z nás“ je zakázať, aby sa z európskeho rozpočtu financovali aktivity, pri ktorých dochádza k deštrukcii ľudského embrya. Organizátori vyzbierali okolo 1.800.000 platných podpisov. Komisia iniciatívu vetovala.

„Ignorácia občianskej iniciatívy bola precedensom, ktorý môže mechanizmus občianskej iniciatívy úplne zabrzdiť alebo zlikvidovať. Na čo je potom mechanizmus občianskej iniciatívy, ak sa Európska komisia rozhodne ignorovať hneď druhú najväčšiu iniciatívu. Na čo potom bola takáto možnosť,“ uviedla Jurinová.

Jurinová sa ešte v septembri obrátila listom na slovenských europoslancov, aby sa pri vypočúvaní navrhovaných eurokomisárov zaujímali aj o iniciatívu a jej opätovné prehodnotenie zo strany zodpovedných komisárov. „Bez hlasu občanov je skutočne nebezpečenstvo, že EÚ bude nedemokratickým, elitným združením, ktorý pre občanov nebude mať žiadny zmysel,“ zdôraznila Jurinová. Okrem toho podpredsedníčka parlamentu vyzvala europoslancov, aby sa pýtali budúcich eurokomisárov na rešpektovanie princípu subsidiarity v rámci legislatívneho procesu EÚ.

Organizátori iniciatívy v súčasnosti žiadajú, aby bolo rozhodnutie EK anulované. Obrátili sa preto na Všeobecný súd Európskej únie v Luxemburgu.    www.hlavnespravy.sk