Fatima – 13. máj: Blíži sa naplnenie proroctva?

25101

Uskutoční sa zasvätenie Ruska podľa želania P. Márie pri Zjavení sa vo Fatime? + Abdikácia pápeža, “apokalyptická” udalosť

Náhlá smrt „fatimského kněze“. Církevní šikana za věrnost Panně Marii. Sté výročí se blíží: Jsme již na hraně propasti? Temná předpověď římského exorcisty

MICHAL SEMÍN vzpomíná na zesnulého P. Nicholase Grunera a připomíná jeho zásluhy na šíření autentického poselství Panny Marie z Fatimy

V posledním dopise, který jsem od něj obdržel, P. Gruner mj. píše: „Vrátil jsem se nedávno z Říma, kde jsem se účastnil jmenování nových kardinálů. Stalo se přitom něco zcela nečekaného, něco, co otřáslo mou duší. Hovořil jsem zde s P. Gabrielem Amorthem, patrně nejznámějším žijícím exorcistou. Řekl mi, že již jen krátký čas zbývá do chvíle, než tresty, Pannou Marií ve Fatimě předpovězené, změní náš svět k nepoznání. Nedojde-li prý do konce letošního října k zasvěcení Ruska právě tak, jak to Panna Maria požadovala, pak se temná proroctví z Fatimy mohou začít uskutečňovat třeba hned následující den. Vezměme si slova P. Amortha k srdci. Čas se nachýlil, musíme okamžitě jednat!“

Správa otca Gabriela Amortha otcovi Nicholasovi Grunerovi

Spravodajca otca Grünera – 12. Marec 2015 (sviatok svätého Gregora Veľkého)

FatimaNedávno som sa vrátil z Ríma, kde som sa zúčastnil na februárovom vymenovaní nových kardinálov. Ale keď som tam bol, stalo sa niečo neočakávané, niečo dušou otriasajúce, čo som nečakal!
Hovoril som s otcom Gabrielom Amorthom, svetovo najznámejším žijúcim exorcistom. Jeho slová mnou otriasli, ako len pár vecí vôbec. Otec Amorth mi povedal, že nám zostáva len krátky čas pred trestami predpovedanými Našou Pani z Fatimy, ktoré začnú ničiť náš svet od seba spôsobmi, aké si len ťažko môžme predstaviť!
Ako Dlho? Menej ako 8 mesiacov!
Otec Gabriel Amorth mi povedal, že pokiaľ sa zasvätenie Ruska nevykoná, tak ako to Panna Mária žiadala, do konca októbra 2015 temné proroctvá z Fatimy sa môžu vyplniť ktorýkoľvek deň po tom!
Prečo mi to otec Gabriel Amorth povedal? Kvôli tomu, aby apoštolát Našej Pani pozdvihol hlas, ako nikdy predtým, aby sa kričalo fatimské posolstvo zo striech!
Aby sme tak urobili, musíme držať spolu. Musíme źoradiť všetky naše zdroje, všetky naše sily, a prebudiť svet z jeho námesačnosti, ktorá vedie do záhuby!
Náhody neexistujú. Všetko je Prozreteľnosť! Otec Amorth je, vo svojich 85, stále hlavným exorcistom v Ríme. Vykonal desiatky tisíc exorcizmov a napísal niekoľko kníh na túto tému. Bol vybraným nástupcom otca Candida, jeho slávneho svätého predchodcu, ktorý sám mal mimoriadne duchovné dary. Otec Amorth vie, že sme v záverečnej bitke so Satanom a času je málo.
Stretol som a hovoril som s otcom Amorthom mnohokrát v priebehu rokov. Toto je však prvýkrát, čo mi kedy povedal, v otvorenej reči, koľko času nám presne zostáva, predtým než by mohlo začať evidentné potrestanie sveta!
V Jeho milujúcom milosrdenstve, náš Pán už dal našej generácii veľa šancí od odvrátenia sa od zla a falše, predtým ako privedieme na seba našu vlastnú skazu.
Pred tým ako trestá, náš Pán nás vždy varuje slovami svojich prorokov a svätých! Ako dôležité je posolstvo Fatimy?
V duchovnom púšti našej doby, náš Pán nám poslal najhroznejšie varovanie od niekoho ešte viac vyvýšeného v nebeskej hierarchii ako Ján Krstiteľ! Náš Pán si vybral svoju matku, aby doručila posolstvo z Fatimy!
Majme túto skutočnosť priamo pred nami, kedykoľvek berieme do úvahy toto posolstvo! Je to matka nášho Pána Ježiša Krista, ktorá k nám hovorila vo Fatime! Poslal by nám Náš Pán Svoju Matku, keby posolstvo nebolo najvyššieho významu?
Môže byť Náš Pán, ktorý miluje a ctí Svoju Matku nad všetkými tvormi, potešený spôsobom, akým bolo Jej posolstvo prijaté Jeho Cirkvou? Jeho služobníkmi? Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby vaša matka bola neprijatá, opovrhovaná, dokonca urážaná!!!
Hnev Nášho Pána musí byť veľký a narastajúci !!! A každým dňom, čo sú slová Našej Pani ignorované, privádza nás bližšie k trestu nepredstaviteľne strašného!
Skutočne, cirkevní vodcovia, zlyhaním poslušnosti Našej Panej a nezasvätením Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu, vystavili svet a miliardy duší do nebezpečenstva!
Musíme varovať svet!
Slová otca Amortha by mali rezonovať v našich srdciach. Musíme konať teraz. Hodiny tikajú!

Váš v Ježišovi, Márii a Jozefovi,
Otec Nicholas Gruner

Svet sa nachádza na pokraji zrútenia – duchovného, morálneho , kultúrneho, politického i ekonomického. Panna Mária ponúkla vo Fatime šancu, ako zachrániť ľudstvo z hroziacej katastrofy, ktorá sa zdá byť neodvratná.  (Prednáška Mária Borghezia z Európskeho Parlamentu na Konferencii o Fatime)

Fatima Center
Služobníci Ježiša a Márie
17000 State Route 30
Constable, NY 12926-9989

Čo môžme urobiť?
Modlite sa; obzvlášť sa modlite ruženec.
Šírte slovo. Pomôžte otcovi Grunerovi šíriť správy, príspevkami na jeho apoštolát. (Adresa pozri vyššie)
*******
Fatima2Otec Gabriele Amorth (narodený 1. mája 1925) je taliansky rímskokatolícky kňaz a exorcista rímskej diecézy, ktorý je známy oslobodením desiatky tisíc démonických posadnutí.
V októbri 2000, bolo ohlásené, že vykonal viac ako 50.000 exorcizmov (ktoré sa pohybovali v dĺžke od “niekoľkých minút” až po “niekoľko hodín”). V marci 2010 povedal, že počet vzrástol na 70.000, čo zodpovedá zhruba ôsmim exorcizmom za deň v priemere od roku 1986 po rok 2010.K máju 2013 povedal, že vykonal 160.000 exorcizmov v priebehu svojej služby.
Za povšimnutie, podľa otca Amortha nie každý exorcizmus predstavuje obeť posadnutia samotného, ale skôr sa každý exorcizmus počíta ako modlitba alebo rituál samotný, a niektoré obete posadnutia potrebujú stovky exorcizmov.
Edward Peters, profesor cirkevného práva, považuje Amorthove tvrdenie, že osobne vykonal 30.000 exorcizmov za deväť rokov “ohromujúce”. Dokonca i pripustenie Amorthovho tvrdenia, že iba 94 z jeho 30.000 exorcizmov reprezentuje plne rozvinuté posadnutie, ktoré by vyžadovalo približne za každý prípad mesiac dôkladného preskúmania a spracovania počas deviatich rokov takmer bez prestávky.
Otec Amorth je presvedčený, že osoba môže byť posadnutá viac ako jedným démonom súčasne, čo je to, čo zodpovedá vysokému počtu predpokladaných démonických vyháňaní.
Otec Amorth bol citovaný výrokmi, že vysokí úradníci nacistickej strany boli aktívne zapojení do satanizmu a že obaja Adolf Hitler a Josif Stalin boli posadnutí. Na otázku, či diabol môže udrieť vo vnútri Vatikánu, Amorth vyhlásil: “Už skúsil. Urobil to v roku 1981, keď bol napadnutý Ján Pavol II, za spolupráci tých, ktorí vyzbrojili Ali Agca”.
Počet vykonávaných exorcizmov pripisuje jeho názoru tomu, že “ľudia stratili vieru, a povery, mágia, satanizmus, alebo špiristické tabuľky Ouija preberajú jej miesto, ktoré potom otvárajú všetky dvere prítomnosti démonov.”
Otec Amorth ponúka nasledujúce pokyny, tým, ktorí vykonávajú charizmu exorcizmu. Každá takáto osoba musí byť vysoko vážená pre modlitebný život, vieru, dobročinné skutky a úsudok. Okrem toho sa musí spoliehať výhradne na Božie slovo a tradičnú modlitbu, byť úplne oddelená od peňažných obáv, hlboko pokorná a musí mať vážnosť pre nejasnosti.
Povedal, že nový rituál exorcizmu je “fraška. Neuveriteľná prekážka, ktorá má nám pravdepodobne zabrániť konať proti démonovi.” Pozoruje, že nový rituál vyháňania diabla zakazuje exorcizmus na ľudoch, ktorí boli údajne vystavení diabolským čarom.
Otec Amorth zvolá: “Absurdné! Diabolské čary sú vysoko najčastejšou príčinou posadnutia a zla spôsobeného prostredníctvom démona: najmenej 90% prípadov. Je to podobné ako povedať exorcistovi, že už nemôže vykonávať exorcizmus.”
Poznamenal tiež, že sa v ňom, “vážne prehlasuje, že by nikto nemal vykonávať exorcizmy pokiaľ si nie je istý o prítomnosti diabla, „zatiaľ čo ” je to len skrze exorcizmus, že sa démoni odhalia.” Nový rituál považuje za “tupú zbraň…. účinné modlitby, modlitby, ktoré existovali po dobu dvanásť storočí, boli potlačené a sú nahradené novými neúčinnými modlitbami.”
*******
GrunerOtec Nicholas Gruner (na obr.) (narodený 4. mája1942), zakladateľ a predstavený Medzinárodnej Fatimskej Ružencovej križiackej misie, má 55 rokov a narodil sa v Montreale v Kanade. Je absolventom McGill University s postgraduálnymi titulmi v teológii na Pápežskej univerzite sv Tomáša Akvinského v Ríme.
Otec Gruner je rímskokatolícky kňaz v dobrom postavení, ktorý bol vysvätený za kňaza vo Svätyni Panny Márie dobrej rady vo Frigente, Taliansko, v auguste 1976. V roku 1978 so súhlasom svojho biskupa, začal na plný úväzok angažovanie sa v apoštoláte Panny Márie Fatimskej.
Od tej doby bol otec Gruner exkluzívne zaujatý propagáciou, kázňami a prednáškami o Fatimských posolstvách v Spojených štátoch, v Kanade a v zámorí.
Otec Gruner zahájil apoštolát v roku 1970 na podporu posolstiev z Fatimy. Prostredníctvom časopisu s názvom The Fátima Crusader. On a jeho časopis zaujali kritický postoj k podrobeniu sa pápežov posolstvám z Fátimy, konkrétne k žiadosti o zasvätenie Ruska. Toto stanovisko pokračovalo aj po zasvätení v roku1984 a po zverejnení tretieho tajomstva z Fátimy v roku 2001, ktoré oboje považuje za neúplné.
Otec Gruner je autorom knihy „Svet zotročenia alebo mier“, rovnako ako desiatky časopisov a novinových článkov. Je zakladateľom a vydavateľom magazínu „The Fátima Crusader“, najväčšieho časopisu vo svete venovanom posolstvám z Fátimy. Od roku 1987 bol hostiteľom svojho vlastného denného rozhlasového programu s názvom “Mierový plán nebies.”
V roku 1989 otec Gruner priniesol Fatimské posolstvo do televízie prvýkrát s týždenným televíznym seriálom “Fátima: Nastala tá chvíľa“, ktorý je v súčasnej dobe vysielaný vo viac ako v 200 mestách po celých Spojených štátoch a Kanade.
Dlho je považovaný za jedného z popredných svetových autorít na Fátimu a tradičnú rímskokatolícku náuku a prax. Otec Gruner je častým hosťom v rozhlase a televízii a vyhľadávaným rečníkom na konferenciách a verejných podujatiach po celom svete. Získal rad ocenení a v roku 1996 prijal cenu Sv. Ľudvíka z Montfortu. (Louis Maria Grignion de Montfort).
Napriek intenzívnemu a nabitému programu, Otec Gruner si nájde čas cestovať s Národnou púťou sochy Panny z Kanady, požehnanú pápežom Pavlom VI v roku 1967. V posledných dvoch desaťročiach, kázal fatimské posolstvá v chrámoch a kostoloch vo viac ako 500 mestách a 30 krajinách po celom svete.
V roku 1993 poslala Jeho Svätosť, pápež Ján Pavol II, otcovi Grunerovi svoje osobné požehnanie k jeho šestnásťročnej kňazskej službe a pre jeho veľmi dôležitú apoštolskú prácu s „The Fátima Crusader.” (doslovný preklad:Fátimská križiacka misia)
Otec Gruner je predmetom novej biografie (v roku 1997) s názvom Fatimský kňaz, napísaná známym katolíckym autorom Francis Albanom. Otec Gruner sám v súčasnej dobe pracuje na novej knihe, ktorá pojednáva jedinečný význam Fatimského posolstva na konci 20. storočia.

Pater Nicholas Gruner zomrel 29. apríla 2015.

Prednáška o Fatime a treťom tajomstve, ktoré v roku 2000 zverejnil pápež Ján Pavol II.  Tretie fatimské tajomstvo bolo a dodnes je opradené rôznymi verziami a hypotézami.  Avšak to, že v našej dobe je toto tajomstvo kľúčom k pochopeniu stavu súčasného sveta, je nespochybniteľné.

Pochopíme Pannu Máriu zasa neskoro? 

Mystička a vizionárka Myrna Nazzour zo Sýrie, navštívila v predchádzajúcich rokoch rokoch (2009 -2011) ako hosť Arcibiskupského úradu v Prešove viacero slovenských miest, v prvom rade však pútnické miesto na Hore Zvir, kde sa v rokoch 1990 – 1995 zjavovala Panna Mária ako Nepoškvrnená Čistota.
O.Z.Magnificat Slovakia ponúka záujemcom – najmä tým, ktorí o nemali možnosť navštíviť prednášku Myrny Nazzour, záznam jej svedectva na hore Zvir zo septembra 2010. Dnes môžeme v idieť, aká dôležitá bola a je misia Panny Márie v Sýrii. Na koľkých miestach mali ľudia možnosť spamätať sa, aby zabránili vojne? Bývalá Juhoslávia, Rwanda, Egypt, napokon aj Fatima, a i. Dnes ide o celý svet. Azda ešte nie je neskoro sa vzchopiť k modlitbám a obetám, o ktoré nás Panna Mária celé desaťročia žiada…

Anton Selecký

KINO: Fatima (repríza)