Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice 3. mája 2015: Cesta lásky

1498

Prvá májová nedeľa – (3.5. 2015), mesiaca Panny Márie,  prilákala do Dechtíc množstvo pútnikov.  V krásnom prostredí zjavení Kráľovnej pomoci načerpali  Božie milosti, sily a nádej do ďaľších dní svojho života, ako aj do zápasu so súčasnou situáciou okolo nás.  Každý, kto doteraz prišiel na horu Boričky alebo na Svätodušnicu, neodišiel sklamaný.  Preto kto má tú možnosť, príďte a načerpajte aj vy lásky a pokoja, ktorý všetci tak veľmi potrebujeme.  Kráľovná pomoci sa zjavila okolo 14. 00 hod a zotrvala na modlitbách s vizionármi cca 10 minút. 

IMG (28)Martin Gavenda (na obr.) : Keď Panna Mária prišla medzi nás, s otovrenou náručou a s veľkou láskou nás pozdravila.  Panna Mária objíma každého jedného z nás. Pozerá na nás všetkých. Pozvala nás, aby sme sa modlili Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery a tak v jednote sŕdc som prežíval túto modlitbu Potom  som zveroval Panne Márii všetkých nás, zvlášť všetkých chorých, celú rodinu Kráľovnej pomoci i tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú a modlia.

Panna Mária nás pozvala k tomu, aby sme spolu s Ježišom kráčali cestou lásky. Panna Mária nám dáva svoje Srdce i svoj pohľad, aby sme videli Ježiša v každom našom blížnom, aby sme zjednotení s ňou a Ježišom kráčali cestou lásky.  V tejto láske, ktorú som prežil pri Panne Márii, som sa modlil modlitbu za uzdravenie. Panna Mária napokon všetkých požehnala.

str9stlpSlniečko našej rodiny

Emília Adamovská, (Žilina 52 r.)

Lásku k Panne Márii mám z našej veriacej rodiny.  Vďaka viere sme  do rodiny prijali  Katku, ktorá má teraz už 25 rokov a leží, má vážnu diagnózu. Katka je naše slniečko, dokážeme sa s ňou podeliť o lásku spolu s mojimi deťmi a vnúčatkami. Často krát jej púšťame Lumen a Lux a sledujú to aj naše vnúčatka a tiež sa učia modliť. Bez Božej pomoci a pomoci Panny Márie by sa takéto kríže nedali zvládnuť a preto chcem povzbudiť aj iných rodičov, ktorí sa majú rozhodnúť prijať takéto dieťatko,  nech sa toho neboja, Boh im pomôže a budú si vedieť poradiť v živote. Nás to posunulo k väčšej dôvere k Bohu a Panne Márii a dokážeme si zariadiť čas, aby sme mohli ísť aj na pútnické miesta spolu s Katkou.

st9stlpec

*****************************************************

Božie plány a Slovensko

Augustín Kubica  (Hladovka, Orava – Trstená 54 r.)
Myslím si, že Boh má svoje plány so Slovenskom, Panna Mária sa už aj v minulosti zjavovala na Turzovke, Litmanovej a teraz v Dechticiach, kde je živé a pravé zjavenie, tak to vnímam ja. Toto nám pripomenul aj Svätý Otec Ján Pavol II. V prvom rade sa Slovensko musí obrátiť, aby misiu splnilo. Keďže situácia v cirkvi je pomerne zložitá, vidíme v nej vnútornú nejednotu a vidíme aj rôzne názory. Vnímam to tak, že je koniec časov, aj Panna Mária vo svojich posolstvách to hovorí, aj v Modrej knihe, čítame to aj vo Svätom písme .

Posolstvá sa napĺňajú, napätie vo svete je veľké a nepokoje sú už všade. Dnes sa nám podarilo zorganizovať autobus pútnikov z Oravy sem do Dechtíc, uvedomujúc si vážnosť situácie sme sa celou cestou modlili za rôzne úmysly. Veľmi dôležité je modliť sa za mužov a manželov v rodinách, aby sa oni ujali odovzdávania viery a žili príkladom v rodine a my všetci, aby sme žili posolstvá Panny Márie, ktorá nás povedie k Pánu Ježišovi, zmiernime aj napätie, ktoré je vo svete.

str.9stlp

Naplnenie láskou

Mária Čaprnková, (Dolné Vestenice 62 r.)
Dechtice nás veľmi oslovili, napĺňa nás to posilnením vo viere. Chodíme sem spolu s manželom a prinášame úmysly a modlitby za blízkych, najmä za našu neveriacu mládež, ktorá sa odklonila od Pána Boha, prosíme za ňu za jej obrátenie, aby sa nám nestratila. Prosíme veľmi aj Pannu Máriu za orodovanie.

My sa snažíme žiť vieru a byť príkladom aj vlastným deťom a našim spôsobom aj ohlasujeme tieto posolstvá a Evanjelium. Osobne by som pozvala na tieto miesta aj neveriacich, aby prišli a precítili tú prítomnosť Panny Márie, možno ich to osloví. Možno sa im dostane povzbudenie do života, ktorý je plný zloby, napätia, nenávisti, ťažkostí a neprajnosti. My tu nachádzame toto naplnenie láskou nám pomáha prekonávať nástrahy života a zvládať život v pokoji.   (Mária Víziková)

******************************************************************************