Zjavenie Kráľovnej pomoci, Veľkonočná nedeľa, 5. apríla 2015

673

Dechtice2Panna Mária – Kráľovná pomoci –  sa na hore Boričky v Dechticiach zjavila o 13.36 a modlila sa s vizionármi 10 minút.  Martin Gavenda po skončení sv. ruženca povedal:

Dnes Matka Božia prišla medzi nás vo svetle Veľkonočnej radosti. Ja som sa s ňou modlil Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery a odovzdával som jej všetkých nás a všetkých chorých, a celú rodinu  Kráľovnej pomoci, celú svätú cirkev a Svätého Otca.

Potom som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za uzdravenie, a toto sme obetovali za to, aby sme nosili v sebe víťazného Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme boli plní Veľkonočnej radosti a aby z nás Ježiš vyžaroval.

Panna Mária nám vyprosovala, aby sme boli naozaj jej deti živej viery, kráčajúce s Ježišom, aby sme prinášali ovocie jeho Svätého Ducha, a aby sme naozaj boli plní života.

Panna Mária nás povzbudzuje k tomu, aby sme predovšetkým prinášali ovocie lásky. Vtedy budeme naozaj žiť živú vieru. Panna Mária nás napokon požehnala.

rozhovor 1 Ján BognerSituácia je vážna

Ján Bogner  (Topoľčany)

„Ďakujem Pánovi, že sa ma dotkol, prosím za moju rodinu za obrátenie, prosím za  manželku Blanku, ktorá ma rakovinový nádor, aby jej Boh pomohol, aby ju uzdravil. Chodím aj do Medžugoria a vyprosujem pokoj pre nás všetkých pre naše rodiny, ktoré nie sú dokonale, ktoré sú choré, aby ich Pán uzdravil. Verím a dôverujem vo vypočutie modlitieb. Ľudia by si mali uvedomiť, že  situácia je vážna, diabol napadá rodiny, mládež a všetkých, a že je krátky čas k obráteniu nemali by ho premárniť.“

rozhovor 2 . Modoriová EvkaPovzbudenie a posilnenie

Eva Modoriová  (Bošany)

„Táto púť a stretnutie s Pannou Máriou pri  zjavení v Dechticiach je pre mňa naplnením a povzbudením v duchovnom živote, v horlivosti a k modlitbám. Dostane sa mi tu posilnenie vo viere, dokážem tu odovzdať všetko to, čo mám v Srdci, prinášam sem veľa úmyslov za ktoré sa tu modlím, je to za rodiny, mládež, kňazov za pokoj vo svete.

U nás od novembra 2013 máme spoločné modlitby sv. ruženca. Uvedomujem si, že je treba veľa sa modliť za deti aj za mojich mladých, aby našli cestu návratu k Bohu, aby im pomohla aj Panna Mária a vyprosila im potrebné milosti, aby kráčali s Pánom Ježišom. Verím tomu, že Pán si k ním nájde cestu a vypočuje naše volanie. Povzbudzujem k tejto dôvere aj iné mamičky aby vytrvali na tejto ceste.“

rozhovor 3 Golis Ján a manželka Anna s detmi a ich starkaPokoj a láska rodiny

Manželia Ján Golis Ján manželka Anna s deťmi a starkou (Oščadnica)

Ján: „O tomto mieste sme sa dozvedeli na internete, moja manželka to našla, že sa tu konajú každý mesiac tradičné púte a že sem prichádza Panna Mária. My sme sa rozhodli prehlbovať si ako rodina hlbší vzťah k Bohu a na takýchto Mariánskych miestach sa nám to ľahšie darí.“    

Anna :  Máme aj osobné svoje úmysly, ktoré Panne Márii predkladáme, je to prosba za našu 4 ročnú dcérku, aby začala rozprávať. Veľmi prosíme Pána Boha o jej uzdravenie a ďakujeme Panne Márii, že sa nám dostáva nádej po modlitbách a že danú situáciu zvládame v pokoji a láske v rodine. Pomáha nám v tom aj naša mamička, ktorá sa s nami modlí a chodí na Mariánske miesta. Vlastne jej ďakujeme, že nám odovzdala vieru, že nás v nej podporuje a je nám dobrým príkladom.“

Mária Víziková