Informujeme: Stretnutie Matky všetkých národov, Zjavenie Kráľovnej pomoci, 6. marca 2016: Zjednoťte sa s Ježišom!

1435

*******************************************************************************************

Prednáška o. Paula M. Sigla v Nitre nahraná online
Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu nahrávky z displeya, snažili sme sa zachytiť jej podstatné časti, ktoré operatívne prinášame .

Prednášky prinesieme v najbližšom čase v plnej kvalite. 

Prvá marcová nedeľa 2016, v mesiaci sviatkov Veľkej Noci. V Dechticiach sa azda s náznakom blížiacej sa jari – schádza opäť už ako stabilná zostava pútnikov. Sú z rôznych krajov i štátov.  Jozef  Danko ich pri dolnom kríži privítal slovami:

V tomto jubilejnom roku milosrdenstva by sme mali vstať a prekročiť svätú bránu na získanie veľkej amnestie, ktorú nám svätá cirkev ponúka a padli do náručia milosrdného Otca. My sme sa tu zišli, aby sme využili túto možnosť modliť sa krížovú cestu, ktorá je rovnako spojená so získaní odpustkov, aby sme sa spoločne modlili, rozjímali nad utrpením Pána, prosme za naše Slovensko, za našich kňazov, biskupov, aby nás usmerňovali na ceste k večnosti.

Zjavenie Kráľovnej pomoci  6. marca 2016,

hora Boričky, Dechtice

***************************************************************************************************************

PANNA MÁRIA, MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV

bolo odvysielané na TV LUX (Hostia: p. Paul Maria Sigl – prezident klerického združenia Dielo Ježiša Veľkňaza, p. Radoslav Šedivý – záznam relácie: Doma je doma z 10. 03. 2016, resp. z reprízy z 11. 03. 2016 o 21:55 hod.):
archiv.tvlux.sk/DOD/DOD_0946_160310_sq.mp4

Matka všetkých národov