Začína hon na čarodejnice, Výročie: 14. marec 2016 – výročie vyhlásenia Slovenského štátu (14. marec 1939)

1534

************************************************************************************************************

Píšete nám: Hon na čarodejnice začal

Prezidentom vyvolaná štvanica na Kotlebu a jeho stranu ukázala v plnej nahote morálny kódex našej vládnucej špičky.
Nepriateľom štátu sa stáva každý, kto chce hájiť práva občanov a ich majetok. Ste buzerant-OK,  chcete aby sa Vaše deti pozeralina americké krváky v telke – OK,  súhlasíte s adopciou detí tými „inakšími“- OK, súhlasíte s finančnou podporou ľudí, ktorí Vás okrádajú, bijú, či vraždia – OK, chcete sa starať o „imigrantov“, dať sa znásilňovať a ničiť Váš majetok, súhlasíte s likvidáciou nášho poľnohospodárstva a podriadením sa diktátu EÚ-OK, súhlasíte s členstvom v najväčšej teroristickej organizáciina zemeguli NATO – -TO VŠETKO JE OK !!!   Ak máte opačný názor – ste FAŠISTA ! Nesmiete si dovoliť to, čo dosiahol Kotleba  ako župan…
****************************************************************************************************

witch_reading_bookVážený pán Mgr. Anton Čulen

 Zo ZŠ Prokofievova prišla sťažnosť rodičov detí, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy, že na hodinách náboženstva (konkrétne v 3. ročníku) ste sa vyjadrovali k voľbám, výsledkom volieb, účasti pána Kotlebu vo voľbách, jeho miesto v parlamente atď.
Nakoľko i z iných škôl, na ktorých vyučujte náboženskú výchovu, prišli podobné sťažnosti, ktoré sa dotýkali i rozdávania predvolebných letákov strany, za ktorú ste kandidovali, Vás prosím, aby ste sa k týmto sťažnostiam písomne vyjadrili.
Pokiaľ nebudú sťažnosti riadne prešetrené, pozastavujem Vám vykonávanie kánonickej misie na všetkých školách, na ktorých učíte.
Zároveň Vás musím upozorniť, že Vaše angažovanie sa v politickej strane, za ktorú ste vo voľbách kandidovali, nie je zlúčiteľné s poslaním, ktoré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s podmienkami pre udelenie kánonickej misie.
Tiež Vám musím pripomenúť, že kánonická misia, ktorá Vám bola udelená dňa 30. 3. 2011 (č.1301//2011), je platná do 31. 8. 2016. Po tomto dátume Vám nebude obnovená. S touto skutočnosťou boli oboznámené školy na ktorých vyučujete náboženskú výchovu i farské úrady farností, do ktorých predmetné školy patria.
 
Jozef Adamkovič
riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Bratislave
*****************************************************************************
 Vystúpenie Mgr. Antona Čulena
na mítingu Kotleba – ĽSNS V Bratislave

Magnificat Slovakia – vraj „cirkevná stránka“ – na TOP-kách

http://m.topky.sk/cl/100535/1533171/Cirkevna-stranka-podporuje-Kotlebu-a-varuje-Slovakov–Pripravte-sa-na-obciansku-vojnu

*******************************************************************************

Poďakovanie za víťazstvo Čerínu

Čerínsky kostol vyhral dotáciu na obnovenie starobylých fresiek Ranogotický kostol sv. Martina z Tours v Čeríne podporilo presne 44 491 ľudí. Na opravu jeho fresiek tak z Nadácie VÚB poputuje 70-tisíc Eur. Je priam neuveriteľné koľko ľudí sa dokázalo spojiť v úsilí o záchranu tohto duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva v malebnej dedinke neďaleko Banskej Bystrice. 

čerínV sobotu 27. februára sa na podporu Čerínskeho kostola konal organový koncert, ktorému predchádzala sv. omša za všetkých hlasujúcich, ktorú slúžil čerínsky farár Dušan Mesík. Vyzdvihol nasadenie a aktivitu všetkých hlasujúcich a v rámci svojho príhovoru netajil radosť a nadšenie z úspechu Čerínskeho kostola. Po svätej omši nasledoval organový koncert. Poslucháči zaplnili kostol do posledného miesta. Po koncerte farár Mesík prítomných sprevádzal skupinovou prehliadkou kostola a fresiek. Ranogotické fresky v kostole sv. Martina z Tours pochádzajú zo 14. a 15. storočia. Ich časť bola reštaurovaná začiatkom minulého storočia. Najvzácnejšie fresky sa lemujú svätyňu kostola. Nachádza sa na nich Kristologický výjav zobrazujúci narodenie Ježiša Krista, jeho utrpenie a pietu s Bolestnou Matkou, ktorá v náručí drží mŕtve telo Ježiša. Na severnej stene svätyne výjav pokračuje eschatologickou témou konca sveta. Na strope svätyne sa nachádza Kristus na tróne a štyria apoštolovia – evanjelisti. Ako uviedol farár Dušan Mesík, z poskytnutých financií bude možné opraviť celú svätyňu počnúc Víťazným oblúkom nad vstupom do svätyne. Viac fotografií z čerínskeho kostola nájdete v našom staršom príspevku… Vyhlásenie farára farnosti sv. Martina v Čeríne vdp.Mgr. Dušana Mesíka

Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti. V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a  v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojim hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže dva ranogotické kostoly, v Čeríne a Hornej Mičinej, bolo prejavom Božej priazne. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a mnohých priateľov, ktorí dva týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa Čerínsky kostolík dostal do povedomia a získal tým, v súťaži nadácie VÚB „Zachráňte fresky – Poklady môjho srdca“, podporu širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale aj všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa. Veľkú oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej. Počas súťaže sme popri neúnavnom nasadení získavania hlasov, žehnali všetkým súperom a zvlášť priaznivcom Prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom rade prostredníctvom modlitieb vložil do Božej vôle.  Z úprimného srdca veľké ďakujem patrí naozaj všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem. S úctou a láskou žehnám a  v modlitbách pamätám na vás všetkých…

Dušan Mesík, farár v Čeríne

Čítajte viac na: http://bbonline.sk/cerinsky-kostol-vyhral-dotaciu-na-obnovenie-starobylych-fresiek/
Copyright © BBonline.sk

Dnes, 14. marca 2016, si pripomíname  vyhlásenie samostatného Slovenského štátu. Prinášame niekoľko videí o týchto skutočnostiach ako aj o našom prvom prezidentovi –  Dr. Jozefovi Tisovi

**************************************************************************

Popravili sme si prezidenta

Dr. Jozef Tiso – životopis

Historik Prof. František Vnuk o Slovenskom štáte

MUDr. Gabriel Hoffman o dr. Jozefovi Tisovi

Jozef Tiso mi zachránil život a ďaľším 800 deťom

 ****************************************************

smeVraj máme nacistických kňazov, šíriacich nenávisť

Milí priatelia, dnes je 14. marec, ktorý sa spája  s vyhlásením Slovenského štátu v roku 1939.  Samozrejme, že tento dátum si radi pripomínajú aj naše „mienkotvorné“ médiá. Dnes tým viac, keďže na veľké zdesenie  modrých kravát  vstúpil do arény Národnej Rady Slovenskej republiky Marian Kotleba. 

Nuž pozrime sa na dnešný  (14. marca 2016) denník SME. Nebudem tu opisovať a citovať všetky tie literárne výplody, ale predsa niekoľko:  Za prvé, jeden, ktorému aj dávam za pravdu:

F100729MA03„Čudujeme sa, že niektorí nevedia identifikovať symboliku nacizmu a fašizmu, keď dejinám 20. storočia sa v škole takmer vôbec nevenujú.“    Kálmán Petocz – ( autor je vraj expert pre oblasť ľudských práv)

Svätá pravda, lenže ani expert pre oblasť ľudských práv pán Petocz nevie, čo je to fašizmus. Keby sa tiež niečo naučil, vedel by, že on sám je propagátor toho najbezbrehejšieho fašizmu, aký sa v dejinách vyskytol, a to vôbec nie v 20. storočí, ale bohužiaľ v tomto našom novom tisícročí.

Keby mal naštudované, čo je to „potláčanie práv a slobôd iných“, tak by mu zaplo, že genderideológia,  homoideológia,  multikulti a hlásanie akejkoľvek zvrátenej morálky vrátane vrážd nenarodených, ničenie duší maloletých a napokon zločinecké manipulácie s embryami a génmi ľudí a zvierat je  súčasný superfašizmus, pred ktorým tamten z minulého storočia bledne závisťou. 

Lenže všetko je dnes zahalené do „ľudských práv.“ a  tak si naši ľudskoprávni  fašisti môžu robiť čo chcú.  Ich dúhový znak je presne to isté čo svastika, a ich gay pride pochody sú presne také isté ako  pochody hitlerjugend, či  pionierov.  A tak si fašisti kričia – chyťte fašistov… 

Komunizmus sa od fašizmu líšil  iba farbou a  metódou

Ešte výstižnejší je článok  (SME  14. marca 2016)

„Neonacisti v sutanách“  (!),alebo (náš dodatok) noví prokurátori sa začínajú ozývať

winddAutor Jakub Filo si vzal na mušku Katolícku Cirkev.  Citujem:   Kostoly a cirkevné zhromaždenia sa však nemôžu stať miestoM šírenia otvorenej nenávisti voči skupinám ľudí, ktorí veria v iného boha, milujú iných ľudí, alebo rozmýšľajú inak, ako sa farárom páči. Práve časť cirkevných predstaviteľov (!) už teraz nekriticky Kotlebu obdivuje a s jeho stranou kolaboruje  rovnako ako rímskokatolícka Cirkev koloaborovala s fašistickým slovakštátom.  Jednotliví kňazi sa so svojimi sympatiami netaja a biskupi sa len mlčky prizerajú.  Nečudo, veď Kotleba otvorene a bez okolkov pomenúva to, čo časť predstaviteľov (!) katolíckej cirkvi na Slovensku dlhodobo naznačuje. ..

Zatiaľ sa ukazuje, že tak ako jej neprekážal kolárik na krku fašistického vodcu, tak jej neprekáža ani neonacizmus jej súčasných kňazov. Stačí, že kážu. Nenávisť.   (koniec citátu)

**********************************************************************************************************

Priatelia, toto je štýl, ktorému sa hovorí aj „červené oči“.  Ak si premietneme tieto jedovaté sliny do reálu, tak autor tu vlastne vytýka Katolíckej Cirkvi obranu slovenskej spoločnosti pred kultúrou smrti, pred genderideológiou, pred homoideológiou a tzv. „sexuálnou predškolskou výchovou.“  Dúhoví fašisti jej nevedia zabudnúť dva celonárodné pochody, ako aj referendum, ktorého sa zúčastnilo 800 000 slovenských občanov.  Toto ich zrejme natlakovalo do súčasnej rétoriky,  ktorá sa podobá ryčaniu býka pred útokom.  Človek až žasne, odkiaľ sa berie ten slovník, ktorý je navlas podobný slovníku boľševikov 50-tych rokov minulého storočia.   Čo môžeme očakávať?    Mgr. Anton Čulena už vyhadzujú z učiteľského miesta – vlastní, pravdepodobne na nátlak našich dúhových spoluobčanov.   Zrejme je to len prvá lastovička.  Anton Selecký

Nepohodlní disidenti  (repríza)

Pre osvieženie pamäti…