Vianoce 2012: Sláva Bohu na výsostiach!

756

SvatarodinaMilí priatelia,  pozdvihnime v tento čas oči k Nebu, otvorme svoje srdcia a dôverujme Bohu! Ježiš nám skrze Pannu prináša nádej!

Nech každému z nás narodený malý Ježiš pripomenie, že najdôležitejšia je Láska. Pokora. Modlitba, a Obeta. On kvôli tomu prišiel na svet, aby nám v tomto sám dal príklad, aby nás vykúpil.  Boh sám nás prichádza vykúpiť z otroctva.  Tešme sa teda, odovzdajme mu svoje srdcia a životy.  Pretože radosť Svätej Noci nás spája s večnosťou, so životom v Nebi, z ktorého anjeli dodnes volajú na nás všetkých:  Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle..!                                                             Váš Magnificat Slovakia

P.S. Vrelá vďaka vám všetkým za milé pozdravy, vinše i priania!

Klikni na anjela!