Vyhlásenie KBS ku situácii na Slovensku

441
kbs2
Bratislava 18. decembra (TK KBS) Katolícka cirkev na Slovensku prežíva v posledom období bolestnú situáciu. Srdcia mnohých sú rozrušené a naplnené neistotou. Preto my, biskupi, členovia KBS, vedení túžbou naplniť poslanie duchovných otcov, zodpovedných za jednotu Cirkvi, obraciame sa na všetkých veriacich s týmto stanoviskom:
So všetkou vážnosťou opätovne zdôrazňujeme, že plne rešpektujeme a prijímame rozhodnutie o odvolaní Mons. Róberta Bezáka. Svätý Otec urobil toto rozhodnutie osobne, po dôkladnom zvážení a potom, čo Mons. Bezák odmietol prijať jeho výzvu, aby sa vzdal úradu Trnavského arcibiskupa, čím porušil prísahu vernosti a poslušnosti voči nemu.
Okrem iného sa na verejnosti objavila pochybnosť o postoji slovenských biskupov k zachovávaniu zákonov SR pri spravovaní majetku. Chceme vás uistiť, že plne rešpektujeme zákony SR a preto dbáme o riadne spravovanie majetkov Cirkvi. Stále sme boli a v prípade potreby sme ochotní poskytnúť kompetentným orgánom súčinnosť pri objasnení hospodárenia ktorejkoľvek cirkevnej právnickej osoby.
Sme vďační za podporu všetkým veriacim, ktorí nám vyjadrujú svoju dôveru.
Pozývame aj ostatných, aby prijali rozhodnutie Svätého Otca. Modlime sa za Svätého Otca, za Cirkev na Slovensku a spoločne doprevádzajme modlitbou aj Mons. Róberta Bezáka.
O pár dní budeme sláviť vianočné sviatky. Boh k nám prichádza, stal sa človekom a narodil sa v Betleheme, aby nám týmto jedinečným spôsobom vyjadril svoju blízkosť a poskytol záchranu z biedy našich hriechov. Dúfame, že s Božou pomocou budeme vedieť upriamiť pozornosť na jeho lásku a mať z nej opravdivú hlbokú radosť a pokoj.
Biskupi Slovenska, členovia KBS
 Bratislava 18.12.2012