Divná reakcia čitateľa: Čo je na tom, že deti vzývajú satana?

366

anakonda 1Milí priatelia, dostal som emailom reakciu  (zatiaľ jedinú) na našu informáciu o satanistickej hudobnej skupine „Pentagramček“.   Okrem toho, že táto reakcia bola pozitívna vzhľadom na túto skupinu, udivilo ma množstvom „likov“ na tento článok.  Vyše 600!!!  Neviem, či preto, že sme informovali o tejto skutočnosti, alebo…   Ale to nechcem ani vysloviť…      Anton Selecký

—– Original Message —–

From: „kapitán Flint“ <
To: <magnificat@stonline.sk>
Sent: Saturday, December 22, 2012 11:33 AM
Subject: reakcia na článok

Dobrý deň,

Chcel by som zareagovať na váš článok o skupine Pentagramček, ku ktorému som  
sa dostal prostredníctvom internetu. Tento článok mi pripomenul články z dôb komunizmu o metalovej hudbe. Je mi ľúto, že sa názory niektorých ľudí z  tejto doby za ten dlhý čas neposunuli niekam ďalej. Chcel by som sa spýtať, či neubližuje malým deťom, keď im rodičia už od narodenia tlačia do hlavy  pánbožkárske reči a nenechajú ich, nech sa rozhodnú či budú veriť alebo nie, až keď budú mať dostatok rozumu. A aj keby naozaj všetci, ktorí túto  „skupinu“ počúvajú naozaj vzývali satana, čo je na tom? Však je tu predsa 
nejaká sloboda vyznania, alebo iba toho vášho?
Ďakujem pekne za pozornosť,
želám vám príjemne strávené sviatky zimného slnovratu.
Kapitán Flint, Bratislava

Dobrý deň a ďakujem za ohlas. Chcem vám pán kapitán odpovedať,  že  mám tieto

problémy dosť preštudované, aby som nenapísal to čo som napísal.    Sloboda
pre Boha a sloboda pre satana sú diametrálne odlišné.  Tie názory sa nemôžu
ani  vzhľadom na dobu alebo režim  „posunúť“, pretože nejde o názory ale o
vnímanie duchovného sveta, v ktorom pôsobí aj diabol.
Nemyslím si tiež, že by deti mali byť „poškodené“, ak ich rodičia učia viere
v Boha, t.j. láske, poctivosti,  pravde, poriadku a  spolupatričnosti.
Čo im ponúka satan resp tí, ktorí ho „vyznávajú“?
Sloboda vyznania – prosím, nikto tu nikomu nič nezakazuje.  Ale robiť zlo,
učiť deti vzťahu k satanovi, ničiť ich duše, to nie je sloboda vyznania, to
je diabolstvo samotné.
Posielam vám link na jeden film, ktorý vás možno zaujme….
Prajem vám, aby ste v živote poznali šťastie radostného srdca, plného lásky
k Bohu i ľuďom. Vianoce sú takým časom, kedy to možno  pochopiť a prežiť…
Anton Selecký

Exorcizmus Emily Rose