Aktualizované – Veľká Noc 2015: Čas vykúpenia, povzbudenia a radosti, Posolstvo Kráľovnej pokoja, Komentujeme, 10 rokov od smrti Jána Pavla II., Mel Gibson: Umučenie

451

 

ZmrtvychvstalyMilí priatelia,

dnes  oveľa zvláštnejšie ako po iné roky si pripomíname Kalváriu a smrť nášho Pána za nás všetkých.

Kiež by sme tiež tak blízko cítili, že práve v kríži sa s ním máme zjednotiť a prijať svoju dejinnú úlohu Jeho nasledovníkov.

Táto spolupatričnosť v kríži nám bude čoskoro žiariť víťazstvom Jeho vzkriesenia pre večný život v sláve, do ktorej nás pozýva. Na túto cestu nám dal  nesmiernu pomoc a záštitu, svoju vlastnú Matku a jej víťazné Nepoškvrnené Srdce.

Nech je vám preto tento čas vykúpenia povzbudením  a radosťou! Nech vaše srdcia netrápi strach, ale istota večného života, ktorý je pripravený pre všetkých, ktorí sa rozhodli žiť a zomrieť pre Lásku.

Nech v každom z vás rastie nádej, vytrvalosť a odhodlanie stotožniť sa s Ježišom v obeti za duše, ku ktorej nás s dôverou volá…                       

Anton Selecký a Váš Magnificat Slovakia

 

 

Pascha lásky a bolesti

VeľkáNoco„Milovaní synovia, dnes je váš sviatok, lebo dnes je deň zrodu vášho kňazstva. Pri Poslednej večeri slovami ,Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo. Pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi‘ ustanovuje Ježiš novú Obetu, novú a večnú Zmluvu. A slovami, ktorými sa obracia na apoštovov: ,Toto robte na moju pamiatku‘ ustanovuje svoje nové kňazstvo.

K tomuto novému a večnému Kristovmu kňazstvu ste boli pridružení i vy všetci, moji najmilší synovia, ktorí ste prijali účasť na nezmazateľnom znamení kňazského charakteru v deň svojho kňazského svätenia.

A dnes si pripomínate tento dar a obnovujete svoju plnú pripravenosť k službe Kristovi a bratom, zhromaždení okolo svojich biskupov pri koncelebrovaní svätej omše, ktorá vám umožňuje vyjadriť tak hlbokým a viditeľným spôsobom jednotu, ktorá panuje medzi vami, biskupom a Kristom.

V tento deň vás žiadam, aby ste obnovili svoj akt úplnej a nerozdelenej lásky k Ježišovi. Prežívajte chvíle jeho tak veľkého utrpenia. Vstúpte s ním do záhrady na hore Olivovej, aby ste prežívali spolu s ním jeho getsemanskú agóniu.

Ako len čakal Ježiš na tento deň! ,Túžobne som si žiadal jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako by som trpel.‘

Je to Pascha lásky. Je to Pascha ustanovenia Obety lásky, je to Pascha Sviatosti lásky, nového prikázania lásky, služby preukázanej ako dokonalý akt lásky, modlitby za jednotu vás všetkých ako dovŕšenie lásky.

Je to Pascha bolesti. Hľa, sotva vstúpi Ježiš do záhrady na hore Olivovej, zmocní sa ho hlboká úzkosť a priam ho ochromuje. Cíti sa byť nevinnou obeťou, nepoškvrneným baránkom, obetovanou hostiou, na ktorú sú uvalené všetky hriechy sveta. V jedinom okamihu má jasnú víziu každej podrobnosti svojho bolestného a potupného utrpenia. Vtedy hlbokým hlasom, ktorý vystupuje z celej jeho božskej Osoby, sa odovzdáva Otcovi: ,Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich.‘ Padá na tvár k zemi, modlí sa, stoná, plače, hlboká hrôza preniká celé jeho telo, ktoré sa začína potiť krvavým potom. Potrebuje posilu. Čaká ju od tých najmilších učeníkov: Petra, Jakuba a Jána. Trikrát ide ku ním pod ťarchou takého utrpenia, trikrát ich nájde spať.

Ja som fyzicky vzdialená, ale dušou a srdcom som stále pri svojom Synovi. A tak jediná pozemská bytosť, ktorá pri ňom stojí v tých okamihoch úzkostnej agónie, je jeho Matka. Posilnený touto mojou duchovnou a materskou pomocou Ježiš sa dáva v obeť dokonale odovzdaný: ,Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“

Tu mu Otec posiela anjela s kalichom posilňujúcej božskej útechy, aby mu dodal odvahu k stretnutiu sa so zradcom, ktorý už prišiel. ,Hľa, priblížil sa ten, ktorý ma zradí!‘

Milovaní synovia, vo vašom kňazskom živote sa musí obnovovať veľké tajomstvo lásky a bolesti vášho božského brata Ježiša. Aj vy ste povolaní vstúpiť do Getseman týchto posledných čias, ktoré pripravujú vašu kňazskú obetu pre novú éru, ktorá vás čaká.

Koľkokrát vás deptá ťarcha bolestí, ochromujú vás sily zla, ste poznačení nepochopením, zastavení odporom, hriechy tohoto ľudstva vás gniavia, zrady vás zrážajú k zemi. ,Otče, ak je možné, nech nás minie tento kalich!‘

Najmilší synovia, nehľadajte ľudskú útechu a povrchnú posilu. Je mojou materskou úlohou priniesť vám ten kalich útechy, ktorý vám pripravil nebeský Otec. Dostávate moju pomoc, aby ste dnes plnili len vôľu Otcovu. Zverte sa s dôverou všetci môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás mohla viesť cestou Božej vôle. A so mnou prežívajte v Getsemanoch týchto posledných čias svoju Paschu lásky a bolesti, v očakávaní novej éry, ktorá vás čaká.“    Rubbio (Vicenza, Taliansko), 28. marca 1991

Mirjana2a

Posolstvo Kráľovnej pokoja: S radosťou žite Eucharistiu

 Drahé deti, vybrala som vás, apoštoli moji, pretože vy všetci v sebe nosíte niečo pekné. Môžete mi pomôcť, aby láska, pre ktorú môj Syn zomrel a potom vstal z mŕtvych, znovu zvíťazila. Preto vás pozývam, apoštoli moji, pokúste sa v každom Božom stvorení, vo všetkých mojich deťoch, vidieť niečo dobré a snažte sa im rozumieť. Deti moje, všetci ste bratia a sestry skrze toho istého Ducha Svätého.rose

Naplnení láskou k môjmu Synovi, môžete o tom, čo viete rozprávať všetkým, ktorí ešte túto lásku nespoznali. Vy ste spoznali lásku môjho Syna, pochopili ste jeho Zmŕtvychvstanie, s radosťou upriamujete oči na neho. Mojou materinskou túžbou je, aby všetky moje deti boli zjednotené v láske k Ježišovi.

Preto vás pozývam, apoštoli moji, aby ste s radosťou žili Eucharistiu, pretože v Eucharistii sa vám môj Syn vždy a znova daruje a svojím príkladom ukazuje lásku a obetu k blížnemu. Ďakujem vám!

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. apríla 2015 

MaryTV_001

 

Mary TV

http://www.marytv.tv/

 

 TV LUX naživo  http://www.tvlux.sk/nazivo/

2. apríla 2005 zomrel svätý pápež Ján Pavol II.

Pomôžte biednej matke!
foto 1 (1)Ahojte moji milí priatelia !
Obraciam sa na vás s prosbou o pomoc jednej mladej mamičke.
Osobne ju nepoznám, ona ma oslovila cez Fb s veľkou prosbou a žiadosťou o pomoc. Má 2 synčekov, mladší má 1 – rôčik a je vážne chorý, má detskú mozgovú obrnu, zalieva ho krv do kože, zo srdca ma prosila, či by som nemohla niečo prispieť, alebo aj osloviť niekoho.
Táto mladá žena je sama, manžel ju nechal, ona sama nemá rodinu, rodičov nepozná, lebo vyrástla v detskom domove. Už aj dnes sme písali spolu, je strašne zúfalá. Bojí sa o synčeka, že o neho príde, po zaplatení bytu jej ostáva na živobytie 20,- €.
foto 2Priznám sa, nemohla som v noci spať jej príbeh ma rozplakal, dnes mi je tiež do plaču, keď mi napísala, že je už zúfalá a nevie ako ďalej. Veľmi, veľmi ma prosila.
Jedno je zaujímavé, že oslovila práve osobu – mňa, ktorá sa nachádza v podobnej situácii /až na isté rozdiely/. Preto ma to dojalo a keď to píšem, plačem. Je zaujímavé, že Pán práve mňa oslovil, nemôžem ostať nečinná.
Prosím Vás, milí moji kresťania, prichádza Veľká noc, ak by Vám nechýbali v peňaženke nejakých 10,- eur, alebo podľa Vašich možností, ešte raz p r o s í m pomôžte jej.

Jej meno je Miroslava Lacková, pochádza od Trenčína a č. účtu je:
2665770754/0200. Ona bude vďačná za každý cent a budete zahrnutí v jej modlitbách. Pán sa Vám určite za to tisícnásobne odplatí.
Ja sama prispejem podľa mojich možností, aj keď by som sama potrebovala pomoc.
Je to p r o s b a o milodar. Každý nech sa spýta svojho srdca, nie je to povinnosť.
Pán Boh zaplať všetkým osloveným!!!    Toto sú fotky z maličkého a má ešte staršieho veľmi milého chlapčeka.   M.V.  (adresa je v redakcii)

modlitbaKomentujeme:  Sila slabosti

Nedá sa nič robiť. Je nás málo.  Pozrite, nevieme ísť ani hodiť lístok do urny…Zvykli sme si na silu. Kto má svaly, boduje, kto má viac, preplatí. A tak často rezignujeme aj tam, kde na to niet dôvod. Mária nám napriek všetkej našej malosti a malej dôvere hovorí: „Vy ste moja sila. Vy, apoštoli moji, ktorí svojou láskou, pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn.

Nehodnotí situáciu ako my. Práve naopak. Proti sile stavia našu slabosť, proti pýche pokoru, proti nedôvere istotu. Vy STE moja sila… U Don Gobbiho hovorí: „Tvojou slabosťou ukážem svoju silu, tvojou ničotou ukážem svoju moc.“  (16. júla 1973) Mária nám ukazuje, že Božia láska je taká veľká, že nič jej nie je na prekážku, ani naša hriešnosť: „Prijímam ťa takého, aký si.“  – povedala na Hore Zvir. 

Máme ešte my nejaký dôvod nariekať, že niečo nezvládneme, že nás je málo, že sme slabí, a  že nás svet prevalcuje? Ak si to hovoríme, je to len nemiestny strach a alibizmus. Silu, ktorú máme preukazovať je nie v nafukovaní svalov, naháňaní preferenčných hlasov alebo pestovaní hrdosti.  Je v prijatí kríža, v  bezvýhradnom plnení Božej vôle a odovzdaní sa do nej. Čo potrebujeme? „Modlite sa za pevnosť viery, pretože z pevnej viery vychádza láska a milosrdenstvo.“  Mária nám to nám ukázala jasne: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho Slova.. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ Naša cesta je jednoduchá. „Nebojte sa, nestrácajte nádej, pretože môj Syn počúva svoju matku.“  Ježiš nič svojej Matke neodoprie.  Počúvajme aj my Máriu, našu Matku! A môžeme zabudnúť na našu slabosť, na to, že nás je „málo“.  A budeme vedieť, čo robiť. V istote, a bez strachu.   Anton Selecký

*************************
Plán spásy

DUCHOVNÍ OBNOVA ZA UZDRAVENÍ S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM

Nitra, Městská sportovní hala, 12.-14.6.2015

Motto: “Ježíš uzdravuje – i dnes“

Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou otcem Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z Indie, která se uskuteční 12. – 14. června 2015 v Městské sportovní hale v Nitře. Duchovní obnova se uskuteční pod záštitou děkana nitranské farnosti Klokočina Miroslava Hafery.

Jedná se o vyjímečnou a zároveň jedinou duchovní obnovu s otcem Jamesem na Slovensku v tomto roce.
Při této duchovní obnově zažijete obnovení a uzdravení vztahu k Bohu a k bližním. Věřící budou občerstveni na duchu a posíleni ve své víře. Hledajícím (těm co nejsou spokojeni se svým zdravím, vztahy, společenskou morálkou, apod.) bude předáno osobitým způsobem jasné poselství. Otec James ukáže životní cestu připravenou pro každého z nás – vede k lásce, zdraví, radosti, pokoře a spokojenosti. To vše v moci a síle Ducha Svatého.

Karol – človek, ktorý sa stal pápežom

Umučenie (The Passion) – repríza

ewtn-logo

 

 

EWTN – naživo

(svetová katolícka televízia

matky Angeliky)

http://bcove.me/acto83ou

************************************************************