Tri dni temnoty

9813

Marie-Julie Jahenny, stigmatička a možno najväčšia mystička v dejinách cirkvi sa narodila 12. februára 1850 v Blain, Francúzsko. V 12 -tich rokoch sa stala členkou tretieho františkánskeho rádu. 

V roku 1873 obdržala stigmy. Trpela  ranami rúk, nôh, boku, tŕňov a ramien.

Cely život trpela a to za hriechy Francúzska a sveta.

Vyznačovala sa príkladnou poslušnostou duchovnému vedeniu a svojmu biskupovi.  Dokázala okamžite rozpoznať požehnaný predmet, 5 rokov žila len zo svätého prijímania   pod lekárskym dozorom.   Zomrela dňa 4.marca 1941

Proroctvá

Mala víziu dialógu medzi Pánom a Luciferom. Lucifer  povedal:

„Budem útočiť na Cirkev. Porazím Kríž . Zničím ľudí a zapríčiním, aby mali v srdciach slabú vieru. Nastane  VEĽKÉ  ODMIETNUTIE VIERY. Ja budem Pánom všetkých vecí . Všetko bude pod MOJOU KONTROLOU, aj tvoje chrámy a tvoji ľudia.“
Sv.  Michal hovorí, že „satan bude na nejaký čas vládnut kompletne nad všetkým, všetko dobro, viera, náboženstvo budú pochované v hrobkách…satan a jeho kumpáni budú radostne triumfovať, ale po tomto triumfe Pán zhromaždí svojch verných a  porazí satana,  Pán vytiahne Cirkev pochovanú v hrobkách,  ako aj pokorený Križ.“
Marie-Julie videla, že  „nezostane  ani stopa po Svätej Obeti , nezachovajú sa  žiadne súčasné rysy viery. Zmätok bude všade…“

„Všetky diela odsúhlasené  neomylnou  Cirkvou prestanú na istý čas existovať tak ako ich poznáme dnes. Cirkev, ako ju poznáme, načas prestane existovať.  V tomto čase bolestného  zničenia, budú na Zemi manifestované výrazné znamenia. Ak kvôli  nehanebnosti mužov sv. Cirkvi bude táto  v tme, Boh zošle tiež tmu, ktorá zastaví zhýralých v hľadaní nehanebností…“

 

V dňoch  27.11.1902 a 10.5.1904  dostala posolstvo o sprisahaní ohľadne novej omše:

«Dávam ti VAROVANIE . Učeníci, ktorí nie sú podla môjho evanjelia, pracujú pod vplyvom  nepriateľa duší na zmene omše, ktorá obsahuje slová, ktoré sú z môjho pohľadu OHAVNÉ.»
„Keď príde osudová hodina skúšky  viery mojich kňazov, tieto texty sa budú sláviť , bude to čas druhej éry. Prvá éra je mojím časom a časom mojich kňazov, kým druhá éra znamená prenasledovanie, pri ktorom nepriateľ viery a svätého náboženstva vloží  svoje formulácie do kníh druhého slávenia. Mnoho svätých kňazov slová s pečaťou pekla odmietne.

Toto je duch tých, ktori ma ukrižovali a očakávajú kráľovstvo nového mesiáša.“ 

 

Na obr:  Marie Julie Jahenny

Jún 1881
„Chybami   (kňazi)  prelomia  svoje sľuby. Kniha života obsahuje zoznam mien, ktorý „trhá srdce“.
„Kvôli slabému rešpektu, ktorí majú Boží apoštoli, narastie zástup ľahostajných a ustane zachovávanie zákonov. Kňaz sám je zodpovedný za stratu rešpektu, pretože on sám nerešpektuje svoju svätú službu a miesto, ktoré zastáva. Zástup nasleduje stopy svojho pastiera, to je veľká tragédia.

Duchovenstvo  bude prísne potrestané za svoju nepochopiteľnú nestálosť a veľkú zbabelosť, ktorá nie je v súlade s kňazskou funkciou.
„Hrozný trest príde na tých, ktorí každé ráno sa stretávajú s Oltárnou Sviatosťou. Neprišiel som na vaše oltáre na to, aby som bol mučený. Trpím od takýchto sŕdc stokrát viac, než od čohokolvek iného. Moje deti, nemôžem týmto kňazom udeliť pardon. “

Marie – Julie Jahenny hovorí, že „tí, čo vládnu zástupom, budú za nastávajúcu krízu zodpovední. Komunizmus nezvíťazí, ak cirkev zostane verná.“ Spomína rastúcu slobodu , ktorej sa kňazi a biskupi budú tešiť a ako zle s ňou naložia.

Spomína pápeža, ktorý bude vážne apelovať na duchovenstvo. Nebude však poslúchnutý a zhromaždenie  biskupov bude žiadat este väčšiu slobodu , deklarujúc, že viac nebudú poslúchať pápeža.

Marie-Julie potom pokračuje a hovorí,  že vypukne Červená revolúcia . A hovorí o „hroznom náboženstve “, ktoré nahradí katolícku vieru a vidí „mnoho, mnoho, biskupov“ zmätených týmto „svätokrádežným, hanebným náboženstvom“. Nastane veľký rozptyl kňazov . Praví kňazi budú nahrádzaní pekelnými poslami. Bude to znamenať nové modlitby, nové kostoly, nové krsty, nové spoločenstvá.

7.júl 1880, Pán Ježiš:  „Cirkev bude zbavená hlavného pastiera. Hlava cirkvi bude hrubo znevážená.“

4.11.1880:  Panna Mária  – Julie v extáze popisuje martýrium pápeža  „Hlas Cirkvi, spoza zastretého zraku  prichádza k mojej duši ako hlas zomierajúceho. Vrchný pontifik (pápež)  začína svoju bolestnú reč smerom  k svojím deťom, ktorým je otcom. Je to pre moju dušu meč. …Vidím biele vtáky,  ako odnášajú  vo svojich zobákoch jeho krv . Vidim  Petrovu ruku preťatú klincom. Vidím jeho rúcho rozdriapané. Och, ako trpim .“

                                       Tri dni temonty

Tri dni temna boli prorokované mnohými svätymi , vrátane sv. Pátra Pia.

Marie -Julie oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú  hľadať všetkých Božích nepriateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – Dni súvisiace so Svätou Obetou a s Bolesťami Panny Márie. (4. január, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882.: „..peklo bude vypustené na Zem. Hrmenie a blýskanie zapríčiní, že tí, čo nemajú  vieru a vieru v Moju  Silu, zomrú  od strachu.“ 

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude schopný pozerať na zem a na príšerné farby, ktoré bude mať – bez toho, aby v tom momente nezahynul.“

Obloha bude v plameňoch , zem dostane trhliny. Treba všade nechať svietiť požehnané sviečky. Žiaden iný objekt svetlo nevydá. JEDNA sviečka postačí na celé trvanie noci pekla. V domoch skazených a rúhačov sviečky nevydaju svetlo.“ 

„NIKTO mimo úkrytu neprežije. Zem sa zatrasie ako pri súde a strach bude obrovský. Áno , budeme počúvať modlitby tvojich bratov.  Budeme ich potrebovať na oslavu Kríža. … „

(8. december 1882).

„Panna Mária hovorí: „Všetko sa zatrasie , okrem toho kusu nábytku, kde bude horieť sviečka. Zhromaždite sa okolo môjho požehnaného obrazu a okolo kríža. To vás udrží mimo tohto teroru.“ 

„Počas  tejto tmy budú diabli nadobúdať ohavné tvary. Oblaky červené ako krv sa

budú pohybovať po oblohe. Hromy budu otriasať zemou a  blesky pretínať nebo. Zem sa bude otriasať v základoch. More sa zdvihne a jeho hučiace vlny sa rozlejú na pevninu…“

„Planéta sa stane  obrovským cintorínom . Mŕtvoly hriešnikov budú pokrývať zem. Tri štvrtiny populácie na planéte zahynie.  „

 (sarahma)