Zjavenie v LIPE (Filipíny): Panna Mária požiadala o zasvätenie podľa sv. Ludovíta Gringiona

1002

Deň 12. november  2009 bol mimoriadne dôležitým dňom na poli mariánskych zjavení.

Arcibiskup Lipy (Filipíny) Ramon C. Arguelles vydal dekrét, ktorým zrušil negatívny verdikt nad zjaveniami Panny Márie v miestnom karmelitánskom kláštore v roku 1948.

Lipa sa tak pravdepodobne  pripojí k miestam ako Lurdy či Fatima.

http://www.flickr.com/photos/mediatrix1948/4457212636/
Vizionárka Teresita Castillo  (na obr.) sa narodila do prominentnej rodiny guvernéra provincie. Na svoje 21. narodeniny , 4. júla 1948 ušla z domu a vstúpila do karmelitánskeho kláštora. Rodina sa jej snažila vyhrážať. Teresita napriek tomu nasledovala volanie.

Dňa 31.júla sa jej zjavil satan a snažil sa ju odradiť od vstupu do kláštora. Odolávala, ale diabol veľmi eskaloval tlak. Teresita ho opísala ako „obklopeného plameňom okolo celého tela“.

Znak pokory

Dňa 18. augusta si všimla nebeskú žiaru pri vchodových dverách jej izby. Nad dverami uvidela Pani v bielom, ktorá jej povedala: „Neboj sa moja dcéra. Posiela ma Ten, ktorý miluje nadovšetko. Prichádzam s posolstvom..“

Potom Teresitu požiadala, aby umyla nohy matke predstavenej, pobozkala ich a potom sa napila z použitej vody. Predstavená bola k tomu skeptická až kým jej Teresita nepriniesla znamenie v podobe krvavých sĺz vo svojich očiach. Obidve nato splnili žiadosť Panny Márie.  Tá sa vyjadrila, že ide o znak pokory a poslušnosti a spôsob ako zmariť plány nepriateľa.
Terestia bola udivená sledom udalostí a pýtala sa „To takto vyzerá život v kláštore? “

 Pätnásť zjavení

Dňa 12.9. Teresita pri prechádzke v záhrade uvidela pohnúť sa v bezvetrí vinič a začula hlas: „Neboj sa, moje dieťa. Pobozkaj sem a čokoľvek ti poviem musíš urobiť. Jedz trávu, dieťa moje.“

Teresita splnila žiadosť. To isté robila Bernadetta v Lurdoch.  „Chcem aby si sem prišla 15 dní za sebou v akomkoľvek počasí. “
Dňa 13.9. sa Teresita modlila v záhrade, pohol sa vinič a pri slovách „milostiplná“ uvidela nádhernú Pani s rukami zopätými v modlitbe,  so zlatým ružencom na pravej ruke, a oblečenú v bielom , s tesným pásom. s bosými nohami na obláčiku, asi tri stopy nad zemou.

Panna Mária povedala: “Prosím modli sa za kňazov a rehoľníčky a pomôž mi tak, že budeš za nich robiť pokánie. Modli sa ako nikdy predtým. Presväté Srdce môjho Syna opäť krváca za každého padlého kňaza a rehoľníčku. Pre niektorých sa pýcha stala prekážkou k návratu k pravému stádu a hanba zatvrdila ich srdcia. “
Teresita sa spýtala:  „Kto si?“ Pani odpovedala  „Som tvoja Matka a Matka môjho Syna Ježiša.“
Nasledujúci deň Panna Mária čakala na Teresitu s rukami vystretými ako keby na objatie:
„Želám si, aby toto miesto bolo zajtra požehnané“
Teresita sa spýtala:  „Kedy, drahá Panna Mária ?“

„Kedykoľvek , keď bude chcieť tvoja matka predstavená. Moje dieťa zakazujem ti zabudnúť  na udalosti týchto 15-tich dní.“  Panna Mária dala Teresite materinské požehnanie a stratila sa.
Dňa 15.9. kaplán Karmelu biskup Obviar posvätil miesto. Panna Mária bola prítomná, videla ju však len Teresita.

Potom požiadala zapísať posolstvo:  „Moje dcéry: žiadam vás, aby ste vo mňa verili a načas udržiavali tieto udalosti ako tajomstvo medzi sebou. Milujte jedna druhú ako sestry. Prichádzajte ma sem často navštevovať. Veľmi milujte svoju matku predstavenú. Urobte toto miesto svätým a uctievajte zem. Chcem aby tento kláštor bol známy ako kláštor Panny Márie Karmelskej.

Po tomto zjavení a biskupovom požehnaní sa prvýkrát odohral dážď ružových lupienkov (na obr.) Bolo to znamenie o ktoré prosil biskup Obviar.

 O piatej prišlo ďalšie posolstvo: „ Žiadam od Karmelu: Môj obraz na tomto mieste. Miesto musí byť očistené, len tak sa môže stať  svätyňou modlitby. „

Dňa 16.9. sa Panna Mária  zjavila v sprievode malých anjelov a cherubínov. S veľmi smutným výrazom povedala : „Dve z mojich dcér odmietajú veriť vo mňa. Nemajú rady ani teba. Želám si tu svoju sochu, aby ma moje malé mohli vidieť. Popíš ma vášmu kaplánovi. Chcem aby moja socha vyzerala tak, ako ma vidíš. Veľkosť taká ako lurdská socha, ktorá je v kláštore. “
Posolstvo pre sestru, ktorá neverila v zjavenia: „Pre moju dcéru, ktorá mi neverí: Nezaväzujem ťa veriť. Ale neblokuj, ani neponižuj moje sväté miesto, ani neopovrhuj mojimi slovami. “
Dňa 24.9. Panna Mária požiadala komunitu o zasvätenie podľa spirituality sv. Ludovíta Gringiona de Montforta.
Dňa 26.9. , posledný z 15-tich dní Panna Mária povedala : „Nezabudni, že môj Syn je Cesta, Pravda a Život. Povedz sestrám , aby sa navzájom milovali a praktizovali hodnoty pokory a jednoduchosti, hodnoty, ktoré sú mi najmilšie. Povedz, aby poslúchali predstavených a nezabudni na tie vec, čo som ta požiadala. Nezabudni sa mi v októbri zasvätiť . Som Mária, Sprostredkovateľka všetkých milostí . Budem žehnať vašu komunitu ráno a večer.“    Požehnajúc novicku, odišla.

Teresita mala mnohé mystické skúsenosti. Prežila napríklad  Ježišovo Umučenie a dostávala  Prijímamie od anjela, keď bola chorá a nešla na sv. omšu. Vízie mnohých svätých, Ježiša dieťaťa,  ako aj Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Tvrdila, že obdržala tajomstvá. Jedno pre  komunitu v Lipe a jedno pre Čínu. Matke predstavenej (na obr.) hovoril vnútorný hlas ako pomáhať Teresite počas utrpenia.

Panna Mária  sa zjavila poslednýkrát a odovzdala najdôležitejšie posolstvo pre celý svet:  „Modli sa moje dieťa. Ľudia nepočúvajú moje slová . Povedz mojim dcéram, že vo vašej krajine nastane prenasledovanie , nepokoje a krviprelievanie. Nepriateľ Cirkvi sa pokúsi zničiť vieru, ktorú ustanovil môj Syn a za ktorú zomrel. Modli sa za obrátenie hriešnikov na celom svete. Modli sa za tých čo ma odmietajú a ktorí neveria mojím posolstvám v rôznych častiach sveta. Som naozaj smutná , ale som spojená s tými, čo vo mňa dôverujú. Rozširuj význam ruženca, pretože to bude skutočný nástroj mieru vo svete. Povedz mojim ľuďom že sa ho  musia modliť oddane. Rozširuj oddanosť môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Rob pokánie za kňazov a rehoľníčky. Neboj sa pre lásku môjho Syna ich sila rozdrví nepriateľov Boha. Čo žiadam,  je to isté čo vo Fatime. Žehnám vašu komunitu obzvlášť mimoriadnym spôsobom. Všetko toto môže byť teraz odhalené. Opakujem ti, som Mária, Sprostredkovateľka všetkých milostí. Toto je moje posledné zjavenie sa na tomto mieste.    Panna Mária po týchto slovách odišla.

Zázrak pre  biskupa

O niekoľko dní boli tisíce ľudí svedkami dažďa ružových lupienkov. Biskup Verzosa (na obr.) bol z tohto fenoménu zúrivý  a zakázal verejné uctievanie sochy Sprostredkovateľky.

Dňa 19.11. sa náhlil do kláštora urobiť za udalosťami bodku, ale vo vchodových dverách ho pozdravil ružový dážď.   (na obr. lupienkov je Panna Mária a výjav z Kalvárie)

Zmenil názor a povolil uctievanie obrazu.  Takisto povolil vydať oficiálne stanovisko.  Pútnici sa na mieste zhromažďovali a fenomén ich prekvapil takmer každý deň. Fascinácia verejnosti bola obrovská.

Dňa 11. novembra miesto navštívila prvá dáma Commonwealthu. Nie že by toto bolo doležité, ale dokumentuje to oboznámenosť svetovej verejnosti.

S dažďom súvisia mnohé obrátenia a uzdravenia. Najpublikovanejším sa stal príbeh ročného dieťata s dierou v lebke.  Jeho matka išla do Karmelu a dostala lupienky. Urobila novénu k Sprostredkovateľke a diera náhle zmizla.
Dojemným je príbeh  Melanie Maria Sunga z Candonu. 9 rokov  mala nohy  len kožu a kostiJej ujo, seminarista, dnes biskup Abaya jej dal napiť z vody, ktorá bola celú noc pri soche. Jej matka takisto urobila novénu. Melánia sa hneď na to prechádzala okolo domu na úplne  zdravých nohách. Susedia už predtým zaznamenali, že práve na dom tejto rodiny napadalo extrémne veľké množstvo ružových lupienkov.

U Sochy boli zaznamenané pohyby ruženca, ako keby ho Panna Mária preberala.
Dňa  23.1.1949 položili základný kameň kostola Panny Márie Sprostredkovateľky. Prítomných bolo do 50 000 ľudí.

Prenasledovanie

Čoskoro na to bolo spoločenstvo obvinené z komercionalizácie, predávali sa falošné lupienky.  Stíhal ich jeden úder za druhým. Biskup Versoza bol preložený a jeho právomoci prešli na apoštolského administrátora. Predstavená musela odísť a bola nahradená novou matkou predstavenou, Biskup Obviar stratil právomoci pomocného biskupa Lipy. Čoskoro ľudia a médiá začali obviňovať karmelitánky  z obohacovania sa a „rozfúkavania lupeňov fénmi “.

Teresitu posielali po psychiatroch a nútili vzdať sa zjavení. Odmietla. Potom ju obvinili z toho, že chorobne na seba púta pozornosť. Odmietla to podpísať. Nakoniec rezignovali a napísali, že je úplne zdravá a netrpí halucináciami.

Oficiálne vyšetrovanie dospelo k záveru, že udalosti vylučujú nadprirodzený zásah.

Podpísaní:
Arcibiskup Gabriel Reyes z  Manily, biskup Cesar M. Guerrero zo  San Fernando, biskup Mariano Madriaga z  Lingayen,
biskup Rufino Santos– administrátor  Lipa, biskup Vicente Reyes – pom.  bishop  Manily a biskup Juan Sison,- pomocný  bishop z Nueva Segovia. Dokument podpísal aj apoštolský nuncius arcibiskup Egidio Vagnozzi.


O niekoľko rokov neskor tí istí biskupi , ktorí podpísali negatívny verdikt vyznali na svojich smrteľných posteliach, že verdikt podpísali proti svojej slobodnej vôli, pod hrozbou exkomunikácie!

Biskupov Obviara ani Versozu sa nikto na názor nepýtal. Je zaujímavé , že podpísaní  pri sebe uchovávali ružové lístky od karmelitánok.
Sestry medzitým dostali nariadenie zničiť všetky materiály súvisiace so zjavením. Našli si však spôsob ako ochrániť obraz. Všetci, ktorí boli priamo zainteresovaní na zjaveniach, trpeli. Na kláštor boli uvalené veľmi prísne sankcie. Dvere sa zatvorili , zastavil sa príjem prihlášok, zákaz akýchkoľvek návštev. Zákaz styku s rodinami. Na dlhý čas zostalo jediným zdrojom príjmu komunity karmelitánok  žobranie sestry Alžbety , ktorá jediná dostala povolenie k jeho výkonu ako k starostlivosti o fyzické potreby spoločenstva.
Teresita Castillo  (na obr. v súčasnosti)  mala opustiť Karmel a nikdy sa nevrátiť, na radu matky predstavenej tak urobila na vlastnú žiadosť, čo by jej mohlo v budúcnosti umožniť návrat. Nebola pripustená k sľubom , pretože nemala dokončený jeden rok pobytu, hoci toto bolo pre cestovanie do Manily kvôli vyšetrovaniu zjavení.
Na 40 rokov sa v Lipe rozhostilo ticho.

Oživenie

Odštartovala ho investigatívna reportáž z roku 1990. Reportérka napadla vyšetrovanie ako nekompletné a ľudia postupne začali opäť chodiť na Karmel. V tom istom roku bol v oblasti zaznamenaný neobvyklý fenomén. Biela svetelná silueta Panny Márie bola viditelná 90 nocí na vysokej  kokosovej palme.

Následne 21.5.1990 sr. Alfonzína , svedkyňa Teresitinej slepoty požiadala na smrteľnej posteli, aby socha Sprostredkovateľky bola vystavená na verejné uctievanie v kaplnke karmelitánskeho rádu. Jej prosbu splnili hneď nasledujúci deň.

Dňa 24.1.1991 Opäť zaznamenali dážď ružových lupienkov. Nasledujúci deň 6 detí , ktoré sa hrali v záhrade tvrdilo, že videli sochu plakať.

Arcibiskup Gaviola  v marci 1993 pred tisíckami pútnikov deklaroval osobné presvedčenie o tom, že udalosti v Lipe, sú „hodné viery“. A deň prvého zjavenia  sa stal Národným dňom modlitby a zasvätenia.


Neskorší arcibiskup Ramon C. Arguelles (na obr.)na mariologickom kongrese v Lurdoch v roku 2008 povedal:  „Áno, Mária, Sprostredkovateľka všetkých milostí sa v Lipe zjavila. “
V novembri 2009 vyšiel na začiatku spomínaný dekrét. Jej ctitelia  čakajú na definitívny verdikt ustanovenej komisie.

 (sarahma)

 

*************************************************************************************

Arcibiskup žiada bojkot hudby Lady Gaga

Manila, Filipíny: Arcibiskup Ramon Arguelles vyzval  21. mája 2012  obyvateľov Filipín na bojkot  speváčky „Lady Gaga“. Podľa jeho slov by ľud mal bojkotovať jej koncert a nezúčastniť sa ho.

„Dúfam, že koncert bude bojkotovaný. Mladí sa na takomto koncerte nepriblížia k nijakým hodnotám, a to predovšetkým v kresťanskej krajine, akou je naša“, povedal novinárom arcibiskup po svätej omši, ktorú  celebroval a o speváčke  dodal:  „Ona sa verejne rúha Kristovi.“

Arcibiskup Arguelles povedal, že tí, ktorí veria v Krista, a tí, ktorí ho nasledovali, by sa mali vyhnúť čomukoľvek od „Lady Gaga“.

http://entertainment.inquirer.net/41925/archbishop-urges-boycott-of-lady-gaga%E2%80%99s-music