Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

16195

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si dnes počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných.

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho

MáriaNesmiete sa cítiť osamelými

„Necíťte sa osamelými! Boja, ku ktorému vás volám, sa zúčastňuje toľko kňazov, vašich bratov, ktorých som už priviedla sem hore do neba. To je blažený údel, ktorý čaká mojich najmilších synov: moje Nepoškvrnené Srdce, okolo ktorého budú tvoriť po celú večnosť jeho najkrajší veniec slávy.

Nemajte pocit osamotenosti! K môjmu vojsku patria aj svätí v nebi a vaši bratia, ktorí sa ešte očisťujú v očistci, obetujú mi modlitbu a utrpenie.

Všetci tí kňazi, ktorí za svojho pozemského života odpovedali na moju výzvu, počúvali môj hlas a zasvätili sa môjmu Srdcu, v nebi sú teraz svetlami, ktoré žiaria okolo vašej Nepoškvrnenej Matky. Oni sú tiež takí blízki vám, pomáhajú vám plniť môj plán, pomáhajú vám svojou neviditeľnou prítomnosťou, chránia vás pred zlom a bránia vás proti mnohým nebezpečenstvám, uprostred ktorých žijete.

Necíťte sa osamotení! S týmito kňazmi, vašimi bratmi, sú pri vás tiež anjeli svetla vašej nebeskej Matky. Pripravujú vás na vašu dokonalú obetu. Tak ako pripravili moje Srdce, aby povedalo ,áno‘ na vôľu Pánovu. Posilňujú vás vo chvíli vašej kňazskej obety.

Aj pre vás, moji maličkí, prišla hodina. Preto sa dnes spája nebo a zem v tomto mimoriadnom spoločenstve lásky, modlitby a činnosti k službám vašej nebeskej vodkyne.

Plán môjho Nepoškvrneného Srdca sa začína plniť, lebo môj Syn Ježiš sa chystá dobyť svoje najväčšie víťazstvo príchodom svojho slávneho kráľovstva na tento svet.“      (2. novembra 1978   Pamiatka všetkých zosnulých)

 

Sviatok všetkých svätých pripomína, že smrťou sa nič nekončí

Autor: SITA, dnes 05:30
Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Somr

kriz-cintorinBRATISLAVA 1. novembra (WEBNOVINY) – Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.

Ako povedal pre agentúru SITA katolícky kňaz Martin Kramara, Sviatok všetkých svätých je deň, ktorý ľuďom pripomína, že smrťou sa nič nekončí.

Podľa katolíkov existujú tri ciele po smrti

„Sviatok všetkých svätých nám pripomína ľudí, ktorí touto bránou už prešli a teraz žijú s Bohom. Teda nielen tých svätých, ktorých máme v cirkevnom kalendári, ale úplne všetkých, našich predkov, známych aj neznámych ľudí, ktorí po skončení statočného života na zemi prišli do neba,“ povedal.

Podľa katolíckej viery existujú po smrti tri „destinácie” – nebeské kráľovstvo, očistec a večné zatratenie, hovorí Kramara. Ako „všetkých svätých” označujeme ľudí prežívajúcich večnú radosť s Bohom v nebi, toho, kto sa dostal do neba, vysvetľuje kňaz.

„Okrem neba a pekla je tu ešte tzv. očistec, tam čakajú na vstup do Božieho kráľovstva ľudia, ktorí nezomreli s odmietnutím Boha, ale potrebujú sa ešte očistiť od dôsledkov zlých skutkov, ktorých sa v živote dopustili,“  dodáva Kramara. To sú podľa neho tzv. verní zosnulí – inými slovami, duše v očistci.

Duše sa očisťujú od hriechov

Cirkev veriacich povzbudzuje podľa Kramaru k modlitbe za zosnulých práve preto, že pre všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. „Prostredníctvom odpustkov, tohto duchovného daru posielaného zosnulým, sa duše v očistci oslobodzujú od dôsledkov hriechov, ktoré spáchali počas pozemského života,“ povedal s tým, že veriaci prichádzajú modliť sa na hroby, lebo je to jedna z možných podmienok pre získanie odpustkov, okrem spovede, modlitby a svätého prijímania.

Sviečky na hroboch sú potom symbolickým vyjadrením ich modlitby a duchovného daru. Tiež pripomínajú život, ktorý vydáva svetlo a teplo, avšak zároveň sa pomíňa. „Sú aj obrazom vzkriesenia, lebo kresťania veria, že opravdivým Svetlom sveta je Zmŕtvychvstalý Kristus,“ dodal.

V minulosti sa tento sviatok slávil 13. mája. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.