Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. novembra 2014: Som Matka, ktorá vám rozumie…

362

 

„Drahé deti, som s vami s požehnaním môjho Syna, s vami, ktorí ma milujete a ktorí sa usilujete nasledovať ma.

Chcem byť aj s vami, ktorí ma neprijímate. Všetkým vám otváram svoje srdce plné lásky a požehnávam vás svojimi materinskými rukami. Som matka, ktorá vám rozumie.

Žila som váš  život a prežila vaše utrpenia a radosti. Vy, ktorí prežívate bolesť rozumiete mojej bolesti i utrpeniu kvôli tým mojím deťom, ktoré nedovoľujú, aby ich osvietilo svetlo môjho Syna, tým mojim deťom, ktoré žijú v tme.

Preto potrebujem vás, vás, ktorých osvietilo svetlo a ktorí ste pochopili pravdu.

mirjana

Pozývam vás, aby ste sa klaňali môjmu Synovi, aby vaša duša rástla a dosiahla

pravdivú duchovnosť. Apoštoli moji, vtedy mi budete môcť pomôcť. Pomôcť mi, znamená modliť sa za

tých, ktorí nespoznali lásku môjho Syna.

Modliac sa za nich dokazujete môjmu Synovi, že ho milujete a nasledujete. Môj Syn mi prisľúbil, že

zlo nikdy nezvíťazí, pretože ste tu vy, duše

spravodlivých; vy, ktorí sa snažíte svoje modlitby

vyjadriť srdcom; vy, ktorí svoje bolesti a utrpenia obetujete môjmu Synovi;

vy, ktorí chápete, že život je iba jeden okamih; vy, ktorí túžite po nebeskom kráľovstve.

Toto všetko vás robí mojimi apoštolmi a vedie vás k víťazstvu môjho srdca. Preto, deti moje,

očistite svoje srdcia a klaňajte sa môjmu Synovi. Ďakujem vám!“

 

Prostredníctvom   Mirijany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. november 2014

KINO: Pieseň o Bernadette (I.diel)

Pieseň o Bernadette (II. diel)