Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Národný a štátny sviatok Slovenska

6535

 

„Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť   že by bol niekto opustený, kto sa utiekal  pod tvoju ochranu   a teba o pomoc alebo príhovor žiadal“       (Sv. Bonaventúra)

Slovensko. Mala krajina, ktorá je našou vlasťou. Krajina, ktorá mala svoje kniežatá pred vyše tisíc rokmi, a potom už dlho nič. Krajina, ktorej obyvatelia nikdy neboli pánmi svojho osudu.  A predsa – a práve preto, má Slovensko niekoho, kto sa o neho stará viac ako ten najlepší panovník. Sedembolestná Panna Mária. Naša Patrónka..

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku1727 azároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám, opradený mnohými zázrakmi na Máriin príhovor. Jeho dejiny siahajú do roku 1564. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil titul baziliky minor.

„Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina“, hlása nápis v strede chrámového priečelia. Vyznanie a výzva súčasne. Kto sem príde, celý sa zasväcuje Matke Božej, stáva sa jej obdivovateľom, dôverníkom, synom či dcérou. Cíti, že sa sem musí vracať, aby vždy znova čerpal sily z nevyčerpateľnej studnice Božej milosti.

Slovensko má Kráľovnú, ktorá ho chráni celé stáročia. Ona nás všetkých aj dnes osobne vedie ku záchrane a večnej spáse. Buďme na to hrdí, vážme si to  a buďme Márii verní a vďační..!

Gratulácia

Zhodou okolností alebo z Božej prozreteľnosti má dňa 15. septembra  narodeniny premiér vlády Slovenskej republiky JUDr. Róbert Fico  – nar. 15. septembra 1964 (na obr.)

Prajem mu v tento deň veľa Božích milostí, zdravia a spokojnosti, ako aj dobrých rozhodnutí v prospech mariánskeho Slovenska, ktoré si ho zvolilo za svojho premiéra.

Verím, že tak, ako Panna Mária ochraňuje stáročia našu vlasť, tak zachová  aj on  meno a postavenie Panny Márie Sedembolestnej v oficiálnej spoločenskej úcte, ktorá Jej v štátnom sviatku Slovenskej republiky právom patrí.
                                                                                                                                                                    Anton Selecký