Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 9. septembra 2012

540

Dňa 9. septembra 2012 sa ako v každú prvú nedeľu po prvom piatku uskutočnila púť na horu Boričky v Dechticiach.

Púť bola zameraná k sviatku Povýšenia sv. Kríža a k sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

Vizionárka Simona prečítala časť zo zjavení Kataríne Emmerichovej na Kalvárii pod Ježišovým krížom, kde Panna Mária vo svojom Nepoškvrnenom Srdci prežila svoje najväčšie bolesti.

Takto náš národ má za Patrónku Pannu Máriu v tej chvíli, kedy sa stala Spoluvykupiteľkou celého ľudstva spolu so svojím Božským Synom.

K bolestiam Panny Márie sa vizionári spolu s pútnikmi modlili aj sv. ruženec. Panna Mária sa zjavila v piatom tajomstve (pod krížom). Zjavenie Kráľovnej pomoci trvalo od 14.37 do 14.48 min.