Aktualizované: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska (Homília Mons. Cyrila Vasiľa)

1023

Matka, oroduj za nás!

Pane, zmiluj sa! Kriste, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami, Syn, Vykupiteľ sveta, Duch Svätý, Svätá Trojica, jeden Boh, 

Svätá Mária, oroduj za nás! Matka trúchlivá, Matka plná úzkosti, Matka naplnená bolesťami, Matka prebodnutá mečmi, Matka bolesti, znášajúca kríže, Matka zbavená svojho Syna, Matka znášajúca utrpenie všetkých,

Posila slabých, Pomocnica opustených, Štít nešťastných, Vyslobodenie utlačovaných, Kotva dôvery, Utíšenie búrok, Prístav topiacich sa, Hrôza prenasledujúcich,

Bohatstvo veriacich, Svetlo prorokov, Podpora apoštolov, Koruna mučeníkov, Útecha vyznávačov, Perla panien, Ochrana vdov, Liek chorých,

Nádej umierajúcich, Občerstvenie duší trpiacich v očistci, Radosť všetkých svätých, Oroduj za nás! Baránok Boží… (3x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modlime sa: Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.

Autor obrazu Sedembolestnej Panny Márie –  Artship Gallery,  Beáta  Krasňanská