Hora Zvir naživo, Kráľovná pokoja, 2. augusta 2017: Môj Syn bude hľadať lásku, Posolstvo 25. júla 2017, Medžugorie, Rusko ako terč slobodomurárov č. 1

8114

Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 6. augusta 2017

Výročie zjavenia sa Nepoškvrnenej Čistoty na Hore Zvir, 6. august 2017

*************************************************************

Afričania a Aziati sa hrnú na Ukrajinu,

aby sa odtiaľ vďaka zrušeným vízam dostali do EÚ: Na rane sú Slovensko, Poľsko a Maďarsko

Kyjev 8. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Ukrajinský bezvízový režim s EÚ vyprovokoval množstvo nelegálnych migrantov z Afriky a z Ázie prísť na jej územie, aby sa odtiaľ pokúsili dostať na územie členských štátov EÚ, povedal vo vysielaní televízneho kanálu 112 bývalý šéf ukrajinského oddelenia  Interpolu Kirill Kulikov.

Upozornenie

Dovoľujem si upozorniť, že minulý mesiac vyšla malá knižka o osudoch prenasledovaného slovenského katolíckeho intelektuála, matičného funkcionára, nitrianskeho učiteľa Jána Kamila Beňadika (1912 – 1973), odsúdeného v r. 1958 za „nacionalizmus“, „ľudáctvo“ a „protičeskú agitáciu“ na tri roky nepodmienečne. Kniha má aktuálny rozmer práve dnes, keď štátne orgány znova začínajú prenasledovať za prejavy národného povedomia.

Knihu si možno obstarať v predajni Svojeť na Grosslingovej ulici v Bratislave, prípadne u vydavateľa – Zväz protikomunistického odboja, Obchodná 52, Bratislava.

http://martinlacko.sk/novinky

Vzhľadom na skutočnosť, že máme znemožnené uverejňovať videá TV OROL, môžete si ich pozrieť na facebooku Magnificatu Slovakia, resp na mojom (Anton Selecký)

LITMANOVÁ naživo:  Prenos z augustového výročia 2017  5. – 6. augusta 2017

https://www.youtube.com/watch?v=dgh3viSVxSg&feature=share

Na tomto odkaze budete môcť sledovať prenosy z Hlavnej púte na hore Zvir v Litmanovej vo vysokej kvalite. Niektoré obrady a slávenia bude vysielať aj TV NOE.

http://www.logos.tv/

Hlavná púť

h

Sobota 5.8. 2017

10.00 Sv. ruženec

10.30 Sv. liturgia

15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

16.00 Posvätenie vody

16.30 Svätý ruženec s vizionárkou Ivetou

17.00 Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov

18.00 Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

20.30 Maroš Bango – hudobno-slovné pásmo

22.30 Krížová cesta

24.00 Svätá liturgia (slovenská) a eucharistická adorácia

Paralelný program v chráme v Litmanovej

14.00 Moleben k Presvätej Bohorodičke

14.15 Procesia z chrámu na horu Zvir

Nedeľa 6.8.2017

7.00 Zakončenie adorácie s požehnaním

8.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke

8.45 Katechéza o podávaní Eucharistie deťom

9.10 Svedectvo – Charita zmenila môj život

9.30 Svätý ruženec s vizionárkou Ivetou ruženec

10.30 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním – hlavný slúžiteľ vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, slávnostný kazateľ J.E. Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

sobota od 16:00 hod. do 24:00 hod.

nedeľa od 8:00 hod do ukončenia púte

Všetkých pútnikov prosíme o maximálne rešpektovanie pokynov organizátorov.

******************************************************************************************

“Drahé deti, z vôle nebeského Otca, ako matka toho, ktorý vás miluje, som tu s vami, aby som vám ho pomohla spoznať a nasledovať ho. Môj Syn vám zanechal odtlačky svojich stôp, aby ste ho mohli ľahšie nasledovať. Nebojte sa. Nebuďte neistí, ja som s vami. Nedajte sa znechutiť, pretože treba veľa modlitby a obety za tých, ktorí sa nemodlia, nemilujú a nepoznajú môjho Syna. Pomôžte im vidiac v nich svojich bratov. 

Apoštoli mojej lásky načúvajte v sebe môj hlas, pocíťte moju materinskú lásku. Preto modlite sa: modlite sa pracujúc, modlite sa darujúc, modlite sa láskou, modlite sa prácou i myšlienkami v mene môjho Syna. Čím viac lásky budete dávať, tým viac jej aj prijmete.  Láska prameniaca z lásky osvecuje svet. Vykúpenie je láska a láska nemá konca. Keď môj Syn znova príde na zem, bude vo vašich srdciach hľadať lásku.

 Deti moje, veľa skutkov lásky pre vás urobil. Učím vás, aby ste ich videli, pochopili a ďakovali mu milujúc ho a vždy a znova odpúšťajúc blížnym. Pretože milovať môjho Syna znamená odpúšťať. Môj Syn nie je milovaný, ak sa nemôže odpustiť blížnemu, ak nie je snaha pochopiť blížneho, ak je súdený. Deti moje, načo vám je modlitba, ak nemilujete a neodpúšťate. Ďakujem vám”.

(Prostredníctovm Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. augusta 2017)

Povzbudzujte sa prostredníctvom modlitby

„Drahé děti!

Buďte modlitbou a odleskem Boží lásky pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a Božích přikázání. Buďte, děti moje, věrní a rozhodnutí v obrácení a pracujte na sobě, aby svatost života vám byla pravdou a povzbuzujte se v dobrém skrze modlitbu, aby váš život na zemi byl příjemnější. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

(Prostredníctovm Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júla 2017)

Poruka, 25. srpanj 2017

„Draga djeco! Budite molitva i odsjaj Božje ljubavi za sve one koji su daleko od Boga i Božjih zapovijedi. Budite, dječice, vjerni i odlučni u obraćenju i radite na sebi da vam svetost života bude istina i potičite se u dobru preko molitve da bi vaš život na zemlji bio ugodniji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Messaggio, 25. luglio 2017

„Cari figli! Siate preghiera e riflesso dell’amore di Dio per tutti coloro che sono lontani da Dio e dai comandamenti di Dio. Figlioli, siate fedeli e decisi nella conversione e lavorate su voi stessi affinché la santità della vita sia per voi veritiera. Esortatevi al bene attraverso la preghiera affinché la vostra vita sulla terra sia più piacevole. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Message, 25. juillet 2017

«Chers enfants, soyez prière et le reflet de l’amour de Dieu pour tous ceux qui sont loin de Dieu et des commandements de Dieu. Petits enfants, soyez fidèles et décidés dans la conversion. Travaillez sur vous-mêmes afin que, pour vous, la sainteté de la vie soit vérité. Incitez-vous au bien par la prière pour que votre vie sur terre soit plus agréable. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. Juli 2017

„Liebe Kinder! Seid  Gebet und Widerschein der Liebe  Gottes für all jene, die fern von Gott und Seinen Geboten sind. Liebe Kinder, seid treu und entschlossen in der Umkehr und arbeitet an euch, dass euch die Heiligkeit des Lebens Wahrheit sei und regt euch im Guten durch das Gebet an, so dass euer Leben auf Erden angenehmer sei. ImageDanke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.“

Message, 25. July 2017

“Dear children! Be prayer and a reflection of God’s love for all those who are far from God and God’s commandments. Little children, be faithful and determined in conversion and work on yourselves so that, for you, holiness of life may be truth; and encourage each other in the good through prayer, so that your life on earth may be more pleasant. Thank you for having responded to my call.”

Súboj civilizácií: Sväté knieža Vladimír hodil sochu Perúna do Dnepra, ukrajinskí vojaci na Donbase zabili Jevgenija ako obetu pohanskému bôžikovi

Donbas 17. júla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP)

Vojaci ukrajinskej armády v zóne takzvanej ATO na Donbase zabili človeka, aby ho priniesli ako obetu pohanskému bôžikovi

Hlavný predstaviteľ operatívneho velenia DNR Eduard Basurin

Eduard Basurin, predstaviteľ armády Doneckej ľudovej republiky (DNR) na tlačovej konferencii v Donecku povedal: „Naša rozviedka získala informácie o ďalšom zverskom vyčíňaní radikálov. 12. júla skupina vojakov z 57. OMPBR, ktorí boli predtým členmi nacionalistického hnutia Pravý sektor a hlásia sa k slovanskému pohanstvu, slávili staroslovanský sviatok „Výber obete Perúnovi“. V jednej z lesných zón pri Pervomajskom neďaleko Avdejevky vybudovali  kultové miesto pohanskému bohu Perúnovi a priniesli na ňom ako obetu Jevgenija Viktoroviča Prochorčuka, narodeného v roku 1979, ktorý bol považovaný za nezvestného. V súlade so staroslovanským poriadkom, súčasťou slávenia spomínaného „sviatku“  je prinášaníe obetí spomedzi nepriateľov vzatých do zajatia,“ dodal Basurin.

Ikona svätého kniežaťa Vladimíra, krstiteľa Rusi, ktorý má cirkevný titul apoštolom rovný. Na Ukrajine sa dnes sily zla snažia nielen o to, aby jej občania „zabili v sebe Rusa“, ale ešte viac o to, aby odvrhli autentické kresťanstvo a spolu s apostáznym Západom zaľahli do jamy falošnej duchovnosti, bezduchovnosti, či priam novopohanstva

Už začiatkom júla sa ukrajinskí nacionalisti z pluku Azov, ktorý je napriek svojim sympatiám s nacizmom, alebo možno práve vďaka nim v súčasnosti legalizovaný ako súčasť ukrajinského ministerstva vnútra, modlili pred dreveným bôžikom, aby si tak pripomenuli víťazstvo kyjevského kniežaťa Svjatoslava nad Chazarmi v 10. storočí. Na ukrajinských sociálnych sieťach sa objavil aj komentár, podľa ktorého nerozumní ľudia, ktorí po majdane priviedli k moci nových Chazarov, slávia víťazstvo nad Chazarmi pred tisíc rokmi, a to dokonca pred sochou pohanského bôžika. Niektorí mladí ľudia pohoršení pokrivenou, zosvetštenou podobou značnej časti súčasného „kresťanstva“, ktoré nemá nič spoločné s autentickým cyrilometodským kresťanstvom, ale aj takí, ktorí vedome nechcú kráčať očistnou a povznášajúcou, no zároveň úzkou a tŕnistou cestou pravého kresťanstva, si vyberajú ako únik pre svoje duchovné hľadanie romantizáciu a idealizáciu pohanstva, najlepšie „národného“, slovanského. Obyčajne nepoznajú strašnú pravdu, ktorú v nezdeformovanom, cirkevnoslovanskom cyrilometodskom preklade biblickej knihy žalmov z gréckej Septuaginty nájdeme sformulovanú niekoľkými slovami: „Bohovia pohanov sú démoni.“ (Žalm 95, verš 5., v západnom číslovaní žalm 96, verš 5.)

Svjatoslav bol synom kyjevskej svätej kňažnej Oľgy, ktorá sa v 10. storočí vzdala pohanskej viery a prijala krst v Carihrade. Jej syn Svjatoslav bol síce udatný bojovník, no nedbal na vrúcne dohovárania svojej matky, ktorá si želala, aby sa rozišiel s pohanstvom a prijal kresťanskú vieru na svoj úžitok i úžitok celého ruského národa. Bál sa, že ho vysmeje pohanská vojenská družina… Napokon dobrý príklad, dobré slová a mnohé modlitby svätej Oľgy, ktorej dali vďační potomkovia prívlastok Múdra, našiel svoj plod v obrátení Svjastoslavovho syna  a  jej vnuka, kniežaťa Vladimíra Kyjevského. Ten sprvu žil ako pohan a klaňal sa pohanským bôžikom, vrátane Perúna. Dokonca je známy prípad z roku 983, keď ešte pohan Vladimír súhlasil, aby sa z vďačnosti za úspech v istej vojne priniesli pohanským idolom ľudské obete. Potom však pochopil mrzkosť pohanstva a rozhodol sa nájsť pravú vieru. Prišli k nemu misionári židovskí, moslimskí, nemeckí – západní kresťania, i grécki a každý ho presviedčal o svojej viere. Vladimírovi sa najviac zapáčila grécka, pravoslávna. Bojari poradili svätému Vladimírovi preskúmať každú vieru aj na mieste, kde žijú jej vyznávači a on poslal desať múdrych mužov do rôznych kútov sveta. Poslovia prišli na bohoslužby k židom, mohamedánom, Nemcom a nakoniec – ku Grékom. Keď poslovia prišli na bohoslužbu do chrámu Božej Múdrosti v Carihrade, odkiaľ k nám viac než sto rokov predtým zavítali svätí vierozvestcovia Cyril a Metod, zmocnilo sa ich nadšenie: „Keď nás Gréci priviedli tam, kde oni slúžia svojmu Bohu, nevieme, či sme sa nachádzali na nebi, alebo na zemi. Zdalo sa nám, že anjeli spievajú spolu s duchovenstvom. Spoznajúc vieru grécku, my nechceme inú.“ Povedali tiež, že kto raz okúsi sladké, už sa nebude chcieť vrátiť k horkému. Tak sa ruské knieža Vladimír Kyjevský rozhodol odvrátiť od pohanstva a prijať pravoslávnu vieru z Carihradu. Dal príkaz hodiť sochu Perúna do Dnepra a vyzval Kyjev, aby prijal svätý krst vo vodách spomínanej rieky.

Dnes je Svätá Rus (Rusko, Ukrajina, Bielorusko) rozdelená na dva tábory – jedni vyhľadávajú širokú cestu, a preto sa im páči Vladimír z čias pohanských, a chceli by otočiť koleso dejín naspäť, presnejšie, nadol. Ďalší chcú nasledovať svätého Vladimíra po jeho veľkom a hlbokom obrátení. Je nádej, že tých druhých je na Svätej Rusi stále väčšina. Videli sme to aj pri vlaňajšej obrovskej krížovej procesii, ktorá došla do Kyjeva z dvoch smerov – zo západu Ukrajiny, zo slávneho  monastiera v Počajeve, a druhá z vojnou skúšaného Donbasu. Od toho, kto v tomto duchovnom, no i všeobecnom boji zvíťazí, do značnej miery závisí budúci údel slovanstva i sveta.

Na videu si môžeme pozrieť zábery z 28.7.2016, zo sviatku svätého kniežaťa Vladimíra v Kyjeve, kde sa zakončili obe obetavé niekoľkostokilometrové krížové procesie mieru, lásky a modlitby za Ukrajinu. Zúčastnili sa na nich desiatky tisíc pravoslávnych veriacich zo západu i východu Ukrajiny. Boli medzi nimi aj deti a invalidi.

Vladimír Mohorita

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie 
v Slovenskej republike

Mária Zacharova (na obr.) o vývoji situácie v Sýrii

Situácia v Sýrii je stále napätá. Naďalej pozorujeme pozitívne tendencie, ktoré nám poskytujú nádej na obrat v sýrskej kríze smerom k dosiahnutiu trvalého politického urovnania, k znovunastoleniu mieru a poriadku na celom území tejto krajiny. V súčasnosti sa ustavične pracuje na vytvorení mechanizmov fungovania a kontroly zón deeskalácie, vďaka ktorým sa má v Sýrii znížiť výskyt násilia a zlepšiť humanitárna situácia postihnutého sýrskeho obyvateľstva.

Tento týždeň sa v Ženeve koná už siedme kolo medzisýrskych rokovaní pod záštitou OSN. Rusko podporuje strany sýrskeho konfliktu v hľadaní kompromisov, aby dospeli k vyriešeniu existujúcich sporných otázok a odštartovali proces znovunastolenia stability a hospodárskej obnovy krajiny, a vyzýva k takej podpore aj svojich regionálnych a medzinárodných partnerov.

Ako je známe, 7. júla v rámci „astanského procesu“ sa v Ammáne, hlavnom meste Jordánska, ruskí, jordánski a americkí experti dohodli na Memorande o vytvorení deeskalačných zón na juhozápade Sýrie v oblastiach Deraa, Quneitra a Sweida. 9. júla o 12:00 damaského času tam vstúpilo do platnosti prímerie. Moskva a Washington sa zaviazali, že budú garantovať dodržiavanie režimu zastavenia paľby všetkými zoskupeniami, ktoré operujú v tejto oblasti, a že tiež zabezpečia prístup humanitárnej pomoci a pokúsia sa o nadviazanie kontaktov medzi opozíciou, ktorá tu pôsobí, a rusko-americko-jordánskym monitorovacím centrom, ktoré bude vytvorené v Ammáne.

Zastavenie paľby na juhozápade Sýrie má prvoradý význam. Vytvorenie deeskalačných zón v tejto oblasti by sa malo stať príkladom pre iné zóny v provincii Idlib, v okresoch na sever od Homsu, vo Východnej Gute. Ustavične pracujeme na vytvorení mechanizmov ich fungovania a kontroly. V súčasnosti sa situácia v uvedených zónach hodnotí ako stabilná.

Vo východnej časti provincie Homs sa sýrska armáda vytlačila bojovníkov Islamského štátu zo strategicky dôležitých návrší a ovládla väčšiu časť ropného náleziska al-Khail. Vládne sily sa priblížili k dôležitej bašte džihádistov v meste Suchna a v súčasnosti ich od mesta delí 15 km.

Vo Východnej Gute v blízkosti miest Beit Sava, Mesraba a poľnohospodárskej usadlosti Ashaari pokračujú urputné boje medzi stúpencami zoskupení Jaysh al-Islam, Faylaq al-Rahman a Hay’at Tahrir al-Sham (bývalá Fronta an-Nusrá). Navzájom si konkurujúce zoskupenia utrpeli značné straty, v „bratovražedných“ bojoch zahynuli desiatky militantov.

Takýto trend neprestajných potýčiek medzi jednotlivými skupinami teroristov panuje aj v ďalších sýrskych provinciách. V Idlibe napríklad v dôsledku výbuchu bomby v štábe organizácie Ahrar al-Sham v meste Binnish zahynuli dvaja militanti a ďalší desiati utrpeli zranenia. Podľa dostupných údajov sa ahrarovci nazdávajú, že v teroristickom útoku majú prsty nusrovci. Iným príkladom je udalosť, ku ktorej došlo v tej istej provincii v meste Sarmin, keď dvaja samovražední teroristi spáchali útok na sídlo zoskupenia Hay’at Tahrir al-Sham. Zahynulo najmenej 12 militantov.

V sociálnych sieťach boli uverejnené tvrdenia oficiálnych predstaviteľov organizácie Ahrar al-Sham, že vedia o plánoch nusrovcov na veľkú operáciu proti radu konkurenčných

zoskupení v provinciách Idlib a Aleppo. Zdôrazňuje sa pritom, že džihádisti z Ahrar al-Sham sa svojim „kolegom“ nemienia vzdať bez boja.

Ozbrojené sily Sýrie pokračujú v operácii Veľký úsvit, ktorú začali v máji. V prvej fáze sa podarilo vytlačiť džihádistov z celého radu kľúčových oporných bodov v sýrskej púšti a oslobodiť desiatky obcí v Homse a Palmyre. Počas druhej fázy, ktorá sa začala v Damaskej provincii, by podľa plánov malo dôjsť k vytlačeniu povstalcov z juhozápadných oblastí púšte.

Kurdsko-arabské oddiely domobrany vedú boje o oslobodenie východných štvrtí mesta Rakka. Postupne sa prebojúvajú ďalej a ďalej do mesta. Sýrske vládne sily v provincii Rakka dostali pod svoju kontrolu územie o rozlohe viac než 50km2.

O činnosti organizácie „Biele helmy“1 v Sýrii

Rada by som opätovne položila otázku o charaktere činnosti pseudohumánnej organizácie „Biele helmy“. Toto združenie má prístup do oblastí, ktoré kontroluje „Hay’at Tahrir al Sham“ (HTS) a iné džihádistické zoskupenia. Chcem zdôrazniť, že sem sa nemôžu dostať ani západní, tým väčšmi sýrski alebo ruskí novinári. Takto sa vylučuje objektívne overovanie údajov, ktoré príslušníci tejto organizácie údajne zhromažďujú na miestach útokov vládnych vojsk a Vzdušno-kozmických síl Ruska.

Financovanie organizácie „Biele helmy“ sa uskutočňuje prostredníctvom právno- ochrannej štruktúry „Syria Campaign“, ktorej koordinátorom je občianka USA Anna Nolan. Organizácia sa nachádza v sfére pozornosti rozličných, najmä západných médií, pôsobí veľmi skoordinovane a je dobre zorganizovaná.

Ohľadne organizácie „Biele helmy“ sa vynára čoraz viac otázok. Veľmi dobre chápeme, že mnohé chemické útoky na civilné obyvateľstvo Sýrie sa účelne medializovali v tlači práve vďaka úsiliu „Bielych heliem“, ktoré často už vopred „upozorňovali“ na to, že bude údajne zhodená chlórová bomba. A zábery ošetrovania domnelých detských obetí po zhodení otravných látok vyvolávajú len začudovanie nad takým zrejmým pohŕdaním zásadami, ak nie priam neznalosťou zásad poskytovania zdravotníckej prvej pomoci. Máme v čerstvej pamäti videozáznam, ktorý koloval po internete, kde pseudohumanitárni pracovníci sami snímajúi, ako pripravujú ďalšiu videonahrávku o vyslobodzovaní človeka z ruín. Veľmi dobre si pamätáme nomináciu tejto organizácie na rozličné prestížne medzinárodné ceny, napríklad na „Oskara“.

Počas bojových akcií v Aleppe príslušníci organizácie „Biele helmy“ dennodenne prezentovali materiály o „početných obetiach, ku ktorým, podľa nich, dochádza v dôsledku útokov sýrskych vládnych síl a Vzdušno-kozmických síl Ruska. Ani v jednom z týchto videozáznamov však ani ostreľovanie, ani letecké útoky zaznamenané neboli. Znova pripomínam, že ich materiály tvoria základ pre reportáže médií, ktoré ich preberajú bez akéhokoľvek overovania, pretože overiť ich, nie je možné. Čiže, je to ďalší príklad podvodných informácií (rus. informacionnaja karuseľ).

Organizáciu „Biele helmy“ pokladáme za v poradí nasledujúci prvok rozsiahlej informačnej kampane očierňovania sýrskej vlády. Domnievame si, že v súčasnosti treba priložiť úsilie na podporu ešte krehkých procesov stabilizácie vojensko-politickej situácie v Sýrii, že treba vytvoriť podmienky na obnovu mieru v Sýrii, na likvidáciu teroristickej hrozby, ktorá pochádza od ISIL, „Hay’at Tahrir al Sham“ a podobných zoskupení.

http://www.mid.ru/ru/home