Bratislava – útok na rodinu – príďte demonštrovať! o 14.30 Pred NRSR! Zjavenie Kráľovnej pomoci, 15. augusta 2017 na hore Svätodušnica (výročie)

4591

19. augusta 2017 – Útok na rodinu

Ombudsmanka Patakyová chce prísť v sobotu osobne podporiť sodomistický dúhový pochod a dokonca vyvesila dúhovú vlajku na úrad ombudsmana čím drzo zneužila úrad ombudsmana. Most-híd ju prezentoval pred voľbou ako kresťanku, dokonca aj „konzervatívny portál“ Postoj ju prezentoval ako prijateľnú kandidátku na ombudsmana na rozdiel od katolíckeho disidenta Antona Čulena, ktorého Postoj označil za neprijateľného … Pritom Patakyová je kovaná komunistka pred čím varovali mnohé „konšpiračné weby“ a teraz sa ukázalo o čo ide, dúfam, že sa po tomto mnohým opäť otvoria viac oči a začnú sa zaujímať o to čo sa skutočne deje …

Tu je výzva Aliancie za Rodinu:

Subject:

Markíza zosmiešňuje Hrdí na rodinu, nedovoľte to.

Date:

Wed, 16 Aug 2017 13:07:31 +0000

From:

Aliancia za rodinu <alianciazarodinu@podpisem.sk>

Milí priatelia,

Markíza nás včera vo svojej reportáži zosmiešnila a ohlásila, že na Hrdí na rodinu sa podľa facebooku chystá deväť ľudí, ale na Gay pride ich príde 1500. Naozaj?http://www.tvnoviny.sk/domace/1882345_bratislavu-cakaju-dva-pochody-duhovy-pochod-vs-hrdi-na-rodinu

Vôbec Vás nechcem presviedčať, aby ste boli na facebooku, ale príďte do Bratislavy túto sobotu 19.8.2017 na Hrdí na rodinu  o 14:30 hod.  Že nás bude viac ako deväť to vieme isto z predchádzajúcich ročníkov, ale čím viac nás bude schopných prísť, obetovať sa a ukázať radosť z rodiny, tým viac ľudí na Slovensku oslovíme a tým viac detí bude vyrastať so svojimi rodičmi. Dobrý príklad priťahuje.

V dialógu musia zaznieť oba názory, inak ide iba o propagandu a nie o dialóg. My pri požiadavkách dospelých ukazujeme: Pozrite sa na deti! Deti túžia po otcovi a mame. Otec a mama sú pre nich to najlepšie. Rodina je úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti. Ak je toto akási nenávisť, potom neviem čo je láska.

Ukazovať pravdu s láskou, bez protestov a bez zbytočných rečí neznamená byť proti niekomu. Ale nehanbíme sa byť proti tomu, aby niektoré  deti rodičov cielene stratili. Mlčať a nezastať sa detí, keď sa im deje krivda je zrada.

S úctou Anton Chromík  Hrdí na rodinu

PS: Pozvime osobne alebo SMSkou  všetkých svojich priateľov napr.: ahoj stretnime sa na Hrdi na rodinu v sobotu 19.8.2017 o 14:30 pred parlamentom v Bratislave

 

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Prostredníctvom vizionára Martina Gavendu
„Dnes Matka Božia prišla medzi nás a so stretnutia s Pannou Máriou som si uvedomoval, že Matka Božia je naozaj veľkým Božím darom pre každého jedného z nás. Matka Božia prišla a ponorila nás do svojej Materinskej lásky, jej odev žiaril naozaj striebrom a zlatom. Panna Mária bola nádherne žiarivá a plná dobroty a lásky. S Matkou Božou som sa na začiatku modlil Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery. Potom som Panne Márii ďakoval za to, že je stále s nami, že je medzi nami, ďakoval som jej a odovzdával som jej všetkých vás. Poďakoval som jej za všetkých vás, odovzdával som jej zvlášť všetkých chorých, všetkých tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú a modlia a celú rodinu kráľovnej pomoci a potom mi Panna Mária odovzdala toto posolstvo:“
Moje milované deti.
Ďakujem vám, že ste ku mne prišli, k svojej Kráľovnej pomoci, s úprimnou láskou vo svojich srdciach a túžbou vypočuť si moje posolstvo. Želám si deti, aby ste zostali verné modlitbe lásky, v ktorej spolu prosíme Ducha Svätého, aby svojím ohňom zapálil všetky srdcia. Každý deň Ho modlitbe proste a túžte, aby čoraz viac roznecoval vaše srdcia, aby ste kráčali s po-chodňou živej viery. Skrz moje posolstvá vás vediem cestou svätosti. Svet bez Boha kráča inou cestou. Moje deti, kráčajte cestou svätosti, cestou môjho Syna. Duch Svätý je veľkou silou. Žehnám Vás Materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a Môjho Srdca.“