Púť v Levoči 2012: Výstava – Proti genocíde nenarodených

616

Milí priatelia, prinášme vám správu o aktivitách CBR – centra pre bioetickú reformu, ktorého riaditeľkou je Ing. Jana Tutková.  Prosíme vás, venujte pozornosť týmto udalostiam, pretože ako sa zdá, v súčasnej dobe sa boj o kresťanské hodnoty, o život a samotné Evanjelium zostrí. 

Centrum pre bioetickú reformu už piaty rok bude s bilboardami potratov apelovať na účastníkov Levočskej púte, ktorá sa koná tento víkend, aby odmietli umelý potrat ako i 55 rokov platný potratový zákon z čias komunizmu.

Súčasťou Vašej pomoci na všetkých troch podujatiach bude rozdávanie letákov, zbieranie podpisov do petície a diskusia s okoloidúcimi pri paneloch výstavy. Občerstvenie a ubytovanie budú zabezpečené, cestovné preplatené. Prosím, potvrďte svoju účasť emailom na adrese info@pravonazivot.sk alebo telefonicky na jednom z týchto čísel:

0948-023318 (O2) 0902-258672 (Telekom) 0907-455579 (Orange)

 

P.O. Box 1 054 01 Levoča

055 234 5793  www.pravonazivot.sk

info@pravonazivot.sk

„Je to najmasovejšie podujatie na Slovensku a teda aj príležitosť vzdelávať veriacich o potrebe zákazu umelého potratu, ktorým sa zbavuje naša spoločnosť bezbranných detí akoby boli ľuďmi druhej kategórie bez právnej ochrany. To je presne definícia genocídy, preto bilboardy porovnávajú potrat k známym genocídam,“ vysvetľuje ciele Jana Ray-Tutková, riaditeľka CBR.

Centrum pre bioetickú reformu je sekulárna organizácia, ktorá usiluje o zmenu verejnej mienky o umelom potrate ako i zmenu legislatívy. Už piate leto organizuje výstavy na hudobných festivaloch každý víkend po celom Slovensku. Počas školského roka sa kampaň zameriava na mladú generáciu na stredných a vysokých školách.„Výstava je umiestnená na ceste, kadiaľ prechádza 99% pútnikov, tak peších ako i motorizovaných. Okoloidúci dostanú každý rok nové letáky,“ dodáva Jana TUTKOVÁ.

**********************************************************************************

Strana Magnificat Slovakia,

ktorá má vo svojich stanovách ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť,  pozýva všetkých, ktorí si vážia materstvo, deti a život, a predovšetkým milujú Pannu Máriu, Bohorodičku, Matku Ježiša Krista, Darcu života,  ako aj našu spoločnú Matku všetkých ľudí – podporte aktivitu Jany Tutkovej a CBR v protipotratových aktivitách po celom Slovensku!  Ďakujeme vám, priatelia!  

Anton Selecký 

************************************************************************************

Katolícka Cirkev proti genocíde

Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave odovzdala  Veľkú medailu sv. Alžbety Jane Tutkovej, riaditeľke CBR, za jej angažovanosť v odhaľovaní skrytej genocídy umelého potratu.  CBR vedie kampaň proti nemorálnej procedúre, ktorá sa dnes prekrúca na ľudské právo.                             Obrázky potratov odobrila aj Katolícka cirkev ústami predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františka Tondru, profesora morálnej teológie, ktorý pre agentúru SITA v septembri 2007 uviedol, že kampaň Právo na život akceptuje, pretože ukazuje pravú tvár potratu. Katolícka cirkev má oveľa väčšiu morálnu autoritu v slovenskej spoločnosti ako Rada pre reklamu, jedna z tisícov mimovládnych organizácií, na ktorú sa odvoláva Ministerstvo vnútra SR, keď tvrdí, že kampaň Stop genocíde je proti verejným mravom.

„Podľa GenocideWatch je typické pre všetky genocidálne režimy, že popierajú svoje zločiny, ktoré sa zvyčajne dejú plne legálne. Aj holokaust Židov, Rómov a postihnutých počas 2. svetovej vojny bol plne legálny v nacistickom Nemecku. Podobne sa komunistické režimy plne legálne zbavovali nepohodlných. Dalo sa preto očakávať, že aktéri a komplici potratovej genocídy sa budú snažiť CBR umlčať. Kampaň Stop genocíde totiž účinne mení postoje mladých ľudí k potratom.“     Jana Tutková

http://mojpribeh.sk/pribeh/jana-ray-tutkova/

http://www.cbreurope.sk/

ZÁZRAK ĽUDSKÉHO ŽIVOTA – sme povinní ho chrániť

http://www.ohdae-soo.com/film1/index.html

*******************************************************************************

 BOJ O ŽIVOT – O PRÁVO NENARODENÉHO DIEŤAŤA

Ing. Jana Tutková  riaditeľka Centra pre bioetickú reformu versus  Oľga Pietruchová,  Plánované rodičovstvo

 

Oľga Pietruchová:

PREDSTAVITELIA KATOLÍCKEJ CIRKVI MI LEŽIA V ŽALÚDKU 


Príbeh potratu


Protest pred Národnou Radou Slovenskej republiky