Vrazí Slovensko do Srdca svojej Patrónky ďaľší meč?

314

 

Viedeň, 5.7.2012 (kath.net) 015 269 – Viedenský kardinál Christoph Schönborn nepotvrdil v úrade jedného dekana, čo teraz viedlo k vmešovaniu sa Rakúskej ľudovej strany, ÖVP, do vnútorných cirkevných záležitostí. Pred niekoľkými dňami kardinál Schönborn nesúhlasil s opätovným ustanovením jedného dekana po tom, čo ten odmietol dištancovať sa od výzvy k neposlušnosti „Iniciatívy farárov“.

Na kardinála Schönborna kvôli tejto internej cirkevnej záležitosti teraz očividne dokonca vyvíja tlak ÖVP. Podľa novín „Kurier“ Klaus Schneeberger, klubový obmann ÖVP Dolné Rakúsko, napísal Schönbornovi list:

Eminencia, žiadam Vás, aby ste svoj postup znova premysleli, aby ste tak nezanechali trvalé škody v katolíckej cirkvi.“

Toto mal napísať Schneeberger podľa médií. Politik ÖVP vraj v liste označil tohto dekana ako „vynikajúceho kňaza a duchovného pastiera“. –zg-

***********************************************************************************

Na Slovensku to vrie. Kto škrtol zápalkou,  kto fúkol do pahreby, a kto šíri požiar,  môžeme sledovať v priamom prenose. Nášľapná mína vybuchla priamo v zázemí. 

Zámerne prinášame  správu z Rakúska.  Prípady Rakúska a Slovenska nie sú identické, ale cieľ sa zdá byť rovnaký.   A so starou známou otázkou „Cui bono“ – komu to osoží – môžeme konštatovať, že tu máme  nevídanú ofenzívu proti  štruktúre a  funkčnosti hierarchie Katolíckej Cirkvi.

Zo zahmlenej taktiky a dobrácky sa tváriacich  zbližovacích tendencií našich „liberálnych bratov“ sa vykľulo šidlo z vreca.  Odpor proti pápežovi, odpor proti  „totalite“.  A ako to vieme z úst známeho slovenského   „klasika“    –  novátora (citát)  „Rímskokatolícka cirkev  je posledná totalitná bašta.“

Čo je podstatou.  Každý vie, že Katolícka Cirkev je hierarchická, a každý v tejto hierarchii podlieha subordinácii.   Ročne sa vymení na množstve farností  správca.  Aj keď bol dobrý, u veriacich obľúbený,  biskup rozhodne a správca farnosti ide inde, kam ho predstavený „odvelil“ .  Teraz – povedzme si – má každá farnosť vysielať protesty, chodiť demonštrovať pod okná biskupa, má sa dožadovať vysvetlení, pretože biskup preložil ich pastiera?   Precedens sa práve deje – takže to reálne hrozí!!! To je koniec poriadku, to je chaos.

Prečo, keď toto všetko každý vie roky rokúce , zrazu je potrebné dožadovať sa dôvodov? Zrazu posudzovať vrchnosť?   Vatikán niekoho proste dosadí, a tak ako ho dosadil,  môže ho odvolať.    Všeobecne vieme, že veriaci sa má upnúť na Krista, nie na správcu farnosti alebo biskupa, ani na hocijakú inú osobu.

Ak je biskup , alebo správca farnosti či iný duchovný správny, dobrý a populárny, tak tým lepšie sprostredkuje  vzťah človeka s Kristom, a zároveň mu jasne prezentuje, že to, čo mu Kristus určil – teda poslušnosť – ako aj iné záväzky – mu je svätá.  A ak veriaci postaví svoje želanie nad želanie Krista,  je niekde chyba a musí sa nad sebou  aspoň minimálne zamyslieť.

Za posledné – opäť si pozrime, komu to prospieva.  Pozrite si tie diskusné fóra na nete, na tú nenávisť, hrozby,  nepokoj a rozklad – a budete to mať viac než jasné…

Prosím všetkých našich členov, o modlitby za jednotu katolíkov, najmä ku Panne Márii, Matke Cirkvi, ktorej Slovensko –   jej patronátna krajina – je na ceste vraziť Jej do Srdca ďaľší meč…

Anton Selecký