Prahou prošel Pochod pro život

340

V sobotu 26. března prošlo centrem Prahy přes 2 tisíce lidí, kteří protestovali proti legálnímu zabíjení dětí před narozením a modlili se za zraněné rodiče a za obrácení české společnosti lhostejné k utrpení druhých. Také tento již XI. ročník organizovaný Hnutím Pro život ČR byl zakončen tradičně před sochou sv. Václava.
„Byl to klidný a pokojný protest, kterým chceme poukázat na to, že denně je umělým potratem zabito téměř 70 počatých dětí. Minulý rok touto násilnou smrti zemřelo dalších 24 tisíc dětí před narozením,“ vysvětlila motiv akce Zdeňka Rybová z Hnutí Pro život ČR.

Vlastnímu Pochodu pro život předcházela mše svatá celebrovaná pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Spolu s ním koncelebrovali také plzeňský biskup František Radkovský, českobudějovický biskup Jiří Paďour, řeckokatolický exarcha Ladislav Hučko a několika desítek kněží. Pražský arcibiskup Dominik Duka při mši svaté děkoval všem, kteří vytrvale pomáhají druhým, zejména pak zmínil organizace usilující různými způsoby o nápravu současného stavu.

Během dopoledního doprovodného programu v pražském dominikánském klášteře se veřejnosti představilo dvacet pět neziskových organizací věnujících se praktické péči o matky a děti, poradenství, osvětové a přednáškové činnosti, lobbingu či hospicové péči.