Riaďme sa vierou, srdcom, intuíciou a rozumom

249

Vážená redakcia, dovoľte mi prosim vysloviť slová uznania a vďaky za  prácu, ktorú vykonávate.

V dnešnej príliš turbulentnej dobe, navyše dobe, ktorá je neuveriteľne rýchla, sme vystaveni návalu najrozličnejších informácií z rôznych oblastí. Je na každom z nás náš vlastný výber. Nejde pritom len o klasické knižné, či časopisecké spracovanie, súčasný internet ponúka obrovské kvantum webových adries, kde si  každý nájde to, čo hľadá, čo najlepšie vyhovuje jeho názorovému presvedčeniu a vyznávaným hodnotám.

Mojou profesionálnou oblasťou je makroekonomika, strategické koncepcie, prognózy, ekonomické a spoločenské vízie a samozrejme geopolitika. Preštudovala som množstvo knižných publikácií, vedeckých štúdii, odborných časopisov i článkov a pod. venovaným tejto problematike.

Z Vašej webovej stránky som však ostala veľmi  príjemne prekvapená. Nikde inde som sa totiž nestretla, a verte mi, nepreštudovala som toho málo, s takto poňatým prístupom. A to platí tak na úrovni kresťanskej, ako aj geopolitickej.

Symbióza kresťanstva, osobitne posolstiev Panny Márie a geopolitických záverov je niečo, čo si nielen podľa môjho skromného názoru zaslúži slová uznania, vďaky a najmä povzbudenia.

Tlmočím Vám aj názory širokého okruhu mojich priateľov a známych. Je zrejmé, ako to na našom Slovensku býva, že nebudete mať len priaznivcov. Ja osobne vyznávam názor v duchu ktorého “dvaja Slováci a tri názory”. A osobitne to platí pri atypických veciach.

Váš prístup patrí k rýdzo atypickým, a preto je zrejmé, že v lepšom prípade vyvolá len polemiku. V horšom prípade treba očakávať aj dehonestujúce a konfrontačné názory.

Pritom riešenie je jednoduché, čo platí len v tom prípade, ak nesledujem svoje vlastné ciele. Každý z nás máme totiž možnosť výberu. Tak ako môžeme prepnúť televíziu, rádio, tak isto si môžeme vyhľadať inú webovú stránku a ignorovať webovú stránku s názormi, ktoré mi nekonvenujú.

Ďakujeme Vám za všetko, čo robíte a prajeme Vám, aby ste sa i naďalej riadili svojou vierou, ako aj srdcom, intuíciou a rozumom.

S úctou Ing. Janka Černá, CSc.