Posolstvo Kráľovnej pokoja: Modlite sa za lásku, TV Noe – 4. októbra 2015 priamy prenos z hory Živčák, KINO: Vízia (sv. Hildegarda)

539

„Drahé deti, 

tu som medzi vami, aby som vás povzbudila, naplnila svojou láskou a znovu pozvala, aby ste boli svedkami lásky môjho Syna.Mnohé moje deti nemajú nádej, nemajú pokoj, nemajú lásku. Hľadajú môjho Syna, ale nevedia ako a kde ho nájsť. Môj Syn k nim vystiera ruky a vy im pomôžte prísť do jeho objatia.  

Deti moje, preto sa musíte modliť za lásku. Musíte sa veľa, veľmi veľa modliť, aby ste mali stále viac lásky, pretože láska víťazí nad smrťou a spôsobuje to, že život trvá.
Apoštoli mojej lásky, deti moje, pravdivým a jednoduchým srdcom sa zjednocujte v modlitbe akokoľvek ďaleko by ste boli od seba. Povzbudzujte sa navzájom v duchovnom raste,  tak ako vás ja povzbudzujem. Bdiem nad vami a som s vami kedykoľvek si na mňa pomyslíte.
Modlite sa aj za svojich pastierov, za tých, ktorí sa všetkého zriekli kvôli môjmu Synovi a kvôli vám. Milujte ich a modlite sa za nich.  
Nebeský Otec vypočúva vaše modlitby. Ďakujem vám.“ 

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Októbra 2015

strana14Priamy prenos z posviacky chrámu Panny Márie – Matky Cirkvi na hore Živčák

Milí priatelia, v nedeľu 4. októbra na hore Živčák, ktorá vola v roku 2008 vyhlásená za pútnické miesto, bude slávnostná sv. omša spojená s posviackou chrámu Panny Márie – Matky Cirkvi. TV Noe vysiela z tejto mimoriadnej udalosti priamy prenos. TV LUX poskytne v nedeľu večer záznam posviacky, pretože doobeda prenáša otvorenie rímskej Synody o rodine. 

http://www.zivcakova.sk/

Program televize Noe na neděli 4.10.2015  

10:35    PREMIÉRA  Turzovka

11:00  ŽIVĚ                                                                                              Mše svatá s žehnáním kostela Panny Marie Matky Církve, Turzovka

***********************************************
tv-noe-logo
TV NOE naživo:    http://www.tvnoe.cz/live
 ***********************************************************************

OROL TV: 50-te výročie zjavenia Kráľovnej Turzovky a posvätenie základného kameňa chrámu Panny Márie – Matky Cirkvi

Pohreb vizionára Matúša Lašúta

Púť otca Jaroslava

KINO: Vízia (život sv. Hildegardy)