Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 15. januára 2015: Cesta svätosti a lásky

552

 

bohorodicka1„Drahé deti!  Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje povolanie žili v modlitbe.

Teraz ako nikdy predtým chce satan udusiť človeka a jeho dušu svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja.

V mnohých srdciach nie je radosť, pretože tam nie je Boh ani modlitba. Nenávisť a vojna rastie zo dňa na deň. 

Pozývam vás, deti moje, začnite znova s nadšením cestu svätosti a lásky, veď kvôli tomu som prišla medzi vás.

Buďme spoločne láskou a odpustením za všetkých tých, ktorí chcú milovať len ľudskú lásku a nie tú nezmerateľnú lásku Božiu, ku ktorej vás Boh pozýva. Deti moje, nech nádej na lepši zajtrajšok je vždy vo vašom srdci!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. Januára 2015

Zverenie Referenda o rodine Matke slovenského národa

sedembolestná-so-synom-v-náručí1„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska! Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám. Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku, a osobitne ako k Matke slovenského národa.

So synovskou dôverou kladieme do tvojich materinských rúk spoločenskú situáciu na Slovensku v tieto dni, ktoré sú veľmi dôležité pre tvoje deti žijúce v našej krajine. Sme si vedomí, že dnes musíme pred svetom zastávať správne chápanie manželstva, pravý obraz o rodine a tiež chrániť práva detí na lásku otca a matky.

Preto ťa vrúcne prosíme, vypros nám u Boha tú milosť, aby referendum o rodine bolo naozaj úspešné a prinieslo požehnanie pre našu vlasť. Nech sa ľudia rozhodnú voliť usporiadaný rodinný a manželský život a chrániť rodinnú lásku a zdravú výchovu detí.

Matka našej farskej rodiny, v duchovnom spojení s ostatnými farnosťami slovenských diecéz sa preto zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu a zverujeme ti referendum o rodine ako Matke slovenského národa, ako Matke všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku, aby všetko prispelo k väčšej sláve Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

(Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup; Žilina, 21. januára 2015, prot. č. 76/2015-3)

O. Mikuláš Tressa: Čo to znamená zasvätiť sa Panne Márii