Posolstvá Kráľovnej pokoja, (25. február, 2. marec 2017), Zjavenie Kráľovnej pomoci (5. marec 2017)

3016

„Drahé deti,
materinskou láskou vám prichádzam pomôcť, aby ste
mali viac lásky a to znamená viac viery. Prichádzam vám pomôcť žiť s
láskou slová môjho Syna, aby bol svet iný. Preto vás, apoštoli mojej
lásky, zhromažďujem okolo seba. Pozerajte sa na mňa srdcom,
rozprávajte mi ako matke o svojich bolestiach, utrpeniach, o svojich
radostiach.

Žiadajte, aby som prosila svojho Syna za vás. Môj Syn je
milostivý a spravodlivý. Moje materinské srdce by si prialo, aby ste aj vy
boli takí. Moje materinské srdce by si prialo, aby ste vy, apoštoli mojej
lásky, všetkým okolo seba svojim životom hovorili o mojom Synovi a o
mne. Aby bol svet iný, aby sa vrátila jednoduchosť a čistota, aby sa
vrátila viera a nádej. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa
srdcom, modlite sa s láskou, modlite sa dobrými skutkami. Modlite sa,
aby všetci spoznali môjho Syna, aby sa svet zmenil, aby sa svet
zachránil. Láskou žite slová môjho Syna. Nesúďte, ale milujte sa
navzájom, aby moje srdce mohlo zvíťaziť. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. marca 20107

„Drahé děti!
Dnes vás zvu, abyste hluboce žili vaší víru a prosili Nejvyššího, aby ji posílil tak, aby větry a bouře ji nemohly zlomit. Kořeny vaší víry ať jsou modlitba a naděje ve věčný život. A už nyní, děti, pracujte na sobě v tomto milostivém čase, ve kterém vám Bůh dává milost, abyste v odříkání a výzvě k obrácení, byli lidmi jasné a vytrvalé víry a naděje. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“
Prostredníctvom Marije Pavlovičovenj – Lunettiovej, Medžugorie, 25. februára 2017

Krížová cesta, Hora Boričky, 5. marca 2017

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 5. marca 2017