Monitoring: ČN TV, Osloboďte Adrianu Melekovú!, Sloboda na Slovensku sa skončila, Ruská Federácia: Situácia v Sýrii, Ako chcú zničiť Nemecko, Moldavský prezident kontra USA, KINO: Ok

2892

Modlitbové popoludnie k úcte Matky všetkých národov

04.03.2017 14:00-19:30Sobota

Miesto konania: kostol Kráľovnej pokoja, farnosť Prešov, Prešov, Sídlisko III

Srdečne Vás pozývame na modlitbové popoludnie k úcte Matky všetkých národov, ktoré sa uskutoční v sobotu 4.3.2017 v Kostole Kráľovnej pokoja v Prešove na Sídlisku III.

Začiatok je o 14.00 hod.

Po Svätej hodine bude nasledovať prednáška P. Paula M. Sigla na tému: 100 rokov Fatimy – Naša cesta k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Svätú omšu o 18.00 hod. bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Bližšie informácie: www.mvn.sk

 • Premietanie filmu Bitka pri Viedni v Topoľčanoch

  4.03.2017

  18:00 – 20:00

  Koncertná sála pod Radnicou, M. R. Štefánika, Topoľčany

  Vstup zadarmo.

  bitka pri viedni

  Premietanie filmu Bitka pri Viedni v Tvrdošíne

  5. marec 2017 (nedeľa)

  15:00 – 17:00

  Kino Javor, M. R. Štefánika 133, Tvrdošín
  bitka pri viedni

  Premietanie filmu Bitka pri Viedni v Nových Zámkoch

  10. marec 2017 (piatok)

  18:00 – 20:00

  Dom Kultúry, Hlavné námestie 7, Nové Zámky

  Vstup zadarmo.

  bitka pri viedni

  Premietanie filmu Bitka pri Viedni v Dolnom Kubíne

  11. marec 2017 (sobota)

  17:00 – 19:00

  Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín – Veľký Bysterec

  https://www.facebook.com/events/1225616154142525/

  • Jozef_Tiso

   Spomienka na pána prezidenta Dr. Jozefa Tisa v Oščadnici

   12. marec 2017 (nedeľa)

   11:00 – 12:00

   Budova starej fary (vedľa kostola Nanebovzatia Panny Márie), Oščadnica
   Krajský klub Žilina
   bitka pri viedni

   Premietanie filmu Bitka pri Viedni v Šuranoch

   15. marec 2017 (streda)

   18:00 – 20:00

   Spoločenská hala, Komenského 37/2, Šurany

Česká nezávislá TV (studio REPORT 3. marca 2017)

Česká nezávislá TV Magazín

Osloboďte Adrianu Melekovú!

Róbert Kaliňák: Nič som nevidel, nič som nepočul


Advokát Ruhig: Sloboda na Slovensku sa skončila

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Vyhlásenie MZV RF v súvislosti s hlasovaním BR OSN o návrhu rezolúcie OSN o uvalení sankcií voči Sýrii podľa Stanov OSN, VII. Kapitoly

Dvadsiateho ôsmeho februára prebehlo hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN, počas ktorého Rusko a Čínska ľudová republika vetovali návrh rezolúcie, ktorý navrhla Veľká Británia, Francúzsko a USA o uvalení sankcií voči Sýrii podľa Stanov OSN, VII. Kapitoly. „Proti“ hlasovala aj Bolívia, a Egypt, Kazachstan a Etiópia sa zdržali hlasovania.

Východiskom pre daný návrh sa stali tretí a štvrtý dokument Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu Organizácie pre zákaz chemických zbraní OSN (OPCW) na prešetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii, v ktorých sa vyslovujú predpoklady, že v troch prípadoch vinu za použitie chlóru proti civilnému obyvateľstvu v rokoch 2014-2015 sú zodpovedné ozbrojené sily Sýrie, v jednom prípade za použitie yperitu v Sýrii – ISIL.

Všetci dobre vedia, že nielen Rusko je skeptické k výsledkom hodnotenia expertov Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (SVM). Ich dokumenty z hľadiska právnej praxe neobsahujú nijaké presvedčivé fakty, na základe ktorých by bolo možné vznášať obvinenia nielen voči oficiálnemu Damasku, ale dokonca ani voči ISIL. Navyše, toxické chemické látky vo veľkom používa v Sýrii organizácia Jabhat al-Nusra, ako aj početné zoskupenia sýrskej ozbrojenej opozície, okrem iného aj s provokačným cieľom na diskreditáciu ozbrojených síl a vedenia tejto krajiny.

To, že tieto teroristické organizácie v Sýrii a Iraku majú chemické zbrane pre nikoho nie je nijakým „objavom“. Tak, predstavitelia antiisilovskej koalície pravidelne oznamujú o zničení chemických laboratórií bojovníkov v Iraku. Damask v decembri 2016 odovzdal expertom OPCW vzorky a iné materiálne dôkazy, ktoré získali ruskí vojaci v provincii Aleppo v súvislosti s minuloročným teroristickým útokom zo 16. septembra, pri ktorom bola použitá plnohodnotná bojová otravná látka – yperit. Za bezprostrednej spolupráce talianskych partnerov boli tieto vzorky dopravené do sídla OPCW v Haagu, kde sa podrobujú analýze.

Niet pochybností o tom, že cieľ činnosti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (SVM) mnohé západné krajiny vidia v hľadaní spôsobu, ako vládu B. Assada spraviť zodpovednou za použitie chemických zbraní, a takto si zabezpečiť cestu k moci v Damasku. Ešte pred rokom o tom otvorene hovorili niektorí kolegovia z „päťky“ v New Yorku. Napriek všetkému však Rusko súhlasilo s predĺžením práce Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (SVM) ešte o ďalší rok, pretože je presvedčené, že používanie chemických zbraní v tomto nepokojnom regióne je krajne nebezpečná tendencia, hroziaca, že presiahne hranice Blízkeho východu. Vychádzame z toho, že Spoločný vyšetrovací mechanizmus (SVM) má svoju prácu vykonávať nezaujate a opierať sa výlučne o hodnoverné fakty, a nie o hypotézy, dohady, podvrhy, otvorene vyfabrikované sýrskou opozíciou za účasti vonkajších síl.

Spoliehame sa na to, ako predpokladá aj rezolúcia BR OSN č. 2319 (2016) o predlžení mandátu SVM, že činnosť Mechanizmu sa predsa len rozšíri aj na štáty susediace so Sýriou a zároveň, že nadobudne reálny antiteroristický obsah. V mnohom sa ešte treba zorientovať, okrem iného aj Damasku dať možnosť v súlade s jeho povinnosťami v zmysle Článku VII. Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len Dohovor o chemických zbraniach), doviesť do logického konca národné vyšetrovanie všestrannej previerky faktov, obsiahnutých v dokumentoch SVM.

Celému radu štátov – účastníkov Dohovoru o chemických zbraniach sa 11. novembra 2016 podarilo nie prostredníctvom konsenzu, typickým pre Organizáciu pre zákaz chemických zbraní OSN, ale hlasovaním pretlačiť sankčné antisýrske rozhodnutie Výkonnej rady tejto Organizácie (OPCW). Dvanásteho januára bežného roka Washington uvalil proti Damasku nové jednostranné sankcie. Ale to sa im, podľa všetkého, videlo málo. Bol urobený pokus “implantovať“ tieto sankčné opatrenia do návrhu rezolúcie BR OSN. Pre Ruskú federáciu, rovnako, ako aj pre iné štáty, ktoré objektívne hodnotia použitie chemických zbraní v Sýrii a Iraku, sama koncepcia dokumentu, ktorý predložila západná „trojka“ stálych členov BR OSN, bola absolútne neprijateľná. Návrh rezolúcie je chybný a jednostranný. Sankčný zoznam sýrskych fyzických a právnických osôb nebol v dokumentoch SVM podložený nijakými faktmi a bol zostavený bez akýchkoľvek pravidiel.

Niet pochýb o tom, že podobné iniciatívy na pôde BR OSN a OPCW sa môžu negatívne odraziť na perspektívach politického urovnania v Sýrii, rokovania o ktorom sa znova začali 23. februára v Ženeve. Poškodzuje to aj prácu zameranú na nadviazanie medzisýrskeho dialógu, ktorá sa úspešne začala v Astane.

Všetky tieto argumenty ruská strana uvádzala za posledných niekoľko mesiacov počas konzultácií o návrhu rezolúcie. Západnej „trojke“ však napriek tomu vedome a viditeľne s provokovačnými úmyslami šlo o rozkol v BR OSN a o zakomponovanie lži do návrhu, hoci vopred vedeli, že pre Rusko (a nielen preň) je to neprijateľné a návrh bude vetovaný. Pričom spoluautori návrhu všemožne odmietali hľadať kompromisné riešenia. Je zrejmé, že ich cieľom nebolo nájsť efektívne riešenie prijateľné pre všetkých, ale polarizácia prístupov a vyhrotenie situácie.

Vyjadrujeme vďaku členským štátom BR OSN, ktoré si uvedomovali neprípustnosť a momentálnu nevhodnosť podobných krokov, správne posúdili mimoriadnu vážnosť teroristických hrozieb, ktoré vychádzajú z tohto regiónu, vrátane jeho „chemickú“ zložku a pokladali za nevyhnutné vystúpiť proti alebo nesúhlasiť s touto zhubnou „iniciatívou“.

Imperatívom pre všetkých sa teraz musí stať boj s ISIL a inými teroristickými štruktúrami v Sýrii. Akékoľvek jednostranné alebo mnohostranné sankcie voči Damasku len oslabia medzinárodný antiteroristický front.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2662345

Uniklá data! Oficiální Agenda pro zničení Německa 

Toto je pokračování svědectví ženy jménem Austeja Emilija Dominykas, která trpí vážnou nemocí a která se rozhodla povědět lidem pravdu.

První díl naleznete ZDE

MOJE DUŠEVNÍ ZHROUCENÍ!!!

V červnu 2012 jsem byla zvolena za „vedoucí projektu: NOVÁ EVROPA“ a od té doby začalo moje zdraví selhávat.

V roce 2012 OSN tajně oznámila zavedení nové migrační zbraně proti Evropě na rok 2015.

Z prostředků OSN zřídila Světová banka a EU pět náborových center pro pracující v Africe a stejně tak i dalších 10 center na Středním východě.

Kdokoliv, kdo splňoval kritéria, dostal smartphone a 2500 Euro, poté je integrovali na předem stanovené „uprchlické trasy“, německé úřady byly o tomto předem informovány a začaly spolupracovat. Oficiálně to začalo v roce 2015, avšak neoficiálně bylo tohle celé uvedeno v pohyb již v roce 2013, zpočátku v nízkých počtech, pouze roku 2015 „VSTUPNÍ OPERACE“ SYRIA uvolnila stavidla.

Potencionální kandidáti by měli ideálně:

 • být ve věku 20-30 let

 • být plodní (testováni!)

 • mít IQ maximálně 90

 • být tak nevzdělaní, jak je to jen možné (více násilní a snadnější k ovládání)

  být součástí Wahabit nebo Salafi a ideálně také pohrdat křesťany

  (MUSÍ MÍT)

Vítány jsou:

 • zvláště vítáno, jestliže muži vykazovali nějaké abnormální sexuální chování, jako pedofilie nebo homosexualita, a u kterých byly zřejmé tendence k násilí proti ženám

Aby byli dále stimulováni, zařídila se jejich konfrontace s ženami, které byli pod tlakem přijaty přes jobscentra, zaplatily si pouze stravu a dávala se jim 2 hodinová lekce, jak se vypořádat s těmito páchnoucími a přemíru agresivními muži, kteří nejsou schopni mluvit žádným evropským jazykem – toto se konalo ve Francii, Rakousku a Německu. 

Doufalo se, že se zvýší porodnost díky rázným sexuálním akcím (znásilněními) – to není vtip.

Toto je přesné znění vyjádření Spolkového ministerstva pro rodinné záležitosti.

Kvůli časté přítomnosti osobní ochrany trvalo nějakou chvíli, než tomu přestala věnovat pozornost. To způsobilo, že v 576 případech došlo k onomu „mezinárodnímu sexuálnímu porozumění“, což vedlo ve 44 případech k oplodnění. Děti byly matkám odebrány ihned po porodu a byly svěřeny do péče státu.

Ve všech případech byly ženy vyhozeny a obžalovány z obtěžování nezletilých svěřenců.

Jsou zapojováni různorodí vysoce placení odborníci na Islám, kteří nejsou určeni k odhalování, jestli někdo náhodou není spojen s Islámským státem, ale k vedení cílených akcí „spících agentů“ pod kontrolou ochrany ústavy.

V ubytovacích zařízeních – zejména ve městech – začínají být muslimové cvičeni k opovržení ke křesťanským ženám. Dozvěděla jsem se o 48 323 zamlčených případech známek znásilnění na venkově a stejně tak i v metropolitní
oblasti – pouze z roku 2015.

Zatímco buben propagandy miluje prezentovat víc a víc drzých muslimů v televizi, kteří se chovají jako nacisté z let 33-45 (Překladatel: Prosím udělejte si svůj domácí úkol a naučte se PRAVDIVOU německou historii.) – s cílem vybudit Němce k vystoupení zpoza jejich klidnosti.

Stejně tak levá ruka radikálního násilí, vedeného autonomními anarchisty, praská ve švech takovým způsobem, že se divím, jak toto mohou média celé roky
ignorovat – samozřejmě, že jeden si musí být vědom toho, že 99% těchto lidí slouží státu/ochraně ústavy – jsou jedna z mnoha „jednotek pro zvládání speciálních situací“, placeni CEO (pozn. překl.: výkonným ředitelem) 40 miliony/rok, již od roku 2009. Tito byli zodpovědní za vypálené automobily atd. Teror-zábava uniklá z hrnce GEZ plátců. (Překladatel: GEZ je poplatek, který každý Němec musí platit pro podporu médií.)

Tyto skupiny jsou vybrány a řazeny do 5 vln:

 • vlna 1

  neškodní lidé a děti

 • vlna 2

  nemocné děti a starší lidé

 • vlna 3

  lidé s infekčními nemocemi, neplodné ženy, vdovy

 • vlna 4

  vysoce agresivní teenageři a psychopati

 • vlna 5

  rebelové a členové armády, schopni držet zbraně a naočkovaní, tato druhá skupina je ta, která přebývá v našich bunkrech, nyní již v počtu tisíců.

Nyní jsme na 30%, do poloviny roku 2017 dorazí zbývajících 70% nočními lety na letiště v:

 • COLOGNE

 • DÜSSELDORF

 • RAMSTEIN

 • FRANKFURT-HAHN

(Komentář překladatele: již zmiňovaný KOPP informoval o těchto letech dopravujících další muslimy a uvedl, že by měli být naloženi do autobusů jedoucích do neznámé destinace. Noviny “Junge Freiheit” , které nejsou součástí mainstreamu, ale v poslední době v tomto směru ukazují změnu, přišly s článkem napadající KOPP pro výrok o muslimských nočních příletech, uvádějící, že to nebylo prokázáno a byly to jenom turistické lety za nízké ceny a proto noční. Takže pochopitelně byly koupeny nějakým neznámým agentem.)

Na konci roku 2016, pět afrických přijímacích center začne posílat svých 5 vln – zahrnujících celkem 8 milionů vysoce agresivních Afričanů a dále 2 miliony slabomyslných – tolik k oficiálnímu vyjádření. Neoficiální je
„jateční skot“ – Německo.

Mezitím tam byly postaveny nebo pronajaty zásobovací/logistické bunkry pod každým větším městem – ukrývající tisíce tun jídla sušeného mrazem – pro všechny, kteří budou připraveni být RFID-očipováni po KRACHU v roce 2017.

Nejsou tam žádné rezervy jídla pro lidi a důchodce z HARTZ 4. Ti jsou oficiálně uvolněni ke schválení, přesněji řečeno k hladovění, to je to, co stát plánoval – od doby co implementoval ALG2  (=Arbeitslosengeld2, sociální podpora pro lidi, kteří jsou nezaměstnaní déle než 1 rok, kometář překladatele) 

Očekávají velké ztráty (mrtvé zaměstnance) na sociálních úřadech a v jobscentrech. Kvůli těmto důvodům byli zaměstnanci vybráni odpovídajícím způsobem, což znamená, že tito lidé jsou především zvenčí této oblasti, bezohlední, slabí, nevzdělaní, závistiví, zlomyslní, špatného charakteru, vítající okolnosti migrace, mající špatné znalosti němčiny a tělesná postižení, takže nemohou uniknout svým pronásledovatelům.

Jeden muž z personální bezpečnosti je v očích veterána pouhá bezpečnostní mezera, dokonce ani ne obět. Tak to chtějí, u zbabělých zaměstnanců by něměli šetřit tresty a chodit daleko pro ránu, proto jsou lidé posíláni do bezútěšných akcí, pro čistý existenciální strach. A kromě toho vězení nabízí 3 teplá jídla denně, přístřeší a teplo bez poplatku a navíc máte ještě společnost.

(omluvte můj cynismus)

VELKÝ KRACH JE NAPLÁNOVÁN NA ROK 2017

Kancléřka Merkelová poté uvede v platnost změněné nouzové zákony (vznik 1968) a stáhne se do kancléřského bunkru, spolu se svým krizovým štábem, 160 m pod Berlínem, který nabízí luxus, v porovnání s kterým každý Hilton bledne.

Vše je financováno z kapsy sociální výkonnosti.

Náklady zhruba 12 miliard eur.

To nabízí plně soběstačné bezpečné zázemí Paní sele (=slovní hříčka, jméno Merkel se rýmuje s Ferkel v němčině, což znamená sele) a jejího zženštělého manžela (?! Merkelová má manžela? Ale kdo ví, jestli to není jenom krytí. Komentář překladatele.) jakož i pro její zaměstnance kancléřského úřadu, včetně jejich rodin – po neznámou dobu. 

(Komentář překladatele: Nekteré osoby uvolnily fotky luxusních bunkrů pod Německem bez uvedení lokace, viděl jsem je a mohu potvrdit, že je to luxus vysoké třídy.)

Budova kancléřského úřadu vlastní zaváděcí štíty vyrobené z neprůstřelné oceli a vzdušné obranné rakety jsou umístěny na střeše. 60 m nad bunkrem kancléřky Merkelové má generální štáb federální armády nouzové sídlo pro 2000 vojáků určených pro speciální operaci, vybavení a mini Pentagon centrálního velení, vysokokapacitní počítač a ústřednu pokynů – která je schopna dávat příkazy všem 1.2 milionům vojáků čekajících uvnitř podzemních bunkrů.

Jakmile se zhroutí sociální systémy, je naplánován masivní a nemilosrdný útok proti německému obyvatelstvu, německým potomkům (biologických Němců).

Z počátku bude policie nastavena tak, aby vedla neperspektivní boj, pak budou federální ozbrojené síly nasměrovány tak, aby se zabíjely navzájem, a poté, když bude voda vřít na nejvyšší stupeň, budou otevřeny podzemní bunkry a započne 3. světová válka.

Podle plánu nejméně 15 milionů německých potomků – přednostně starších a hospodářsky slabších – musí být odstraněno bez milosti.

Je tam naplánováno masové vyvlastňování a majetky pak budou prodány americkým podnikům za nízkou. Německá populace nebude mít nárok na jakákoliv práva až do roku 2019. Kdokoliv kdo pozvedne zbraň proti vládě bude zastřelen. Toto již bylo uzákoněno Lisabonskou smlouvou.

Američtí vojáci budou přelétat nad Německem se svými rozparovačskými drony s úmyslem bombardovat každé větší povstání nebo masové shromáždění lidí municí Hellfire nebo Napalm a tisk bude hovořit o odpadlících nebo nepřátelích státu. Ten kdo je proti Merkelové je proti Německu. Je nepřítelem demokracie a svobody.

Třetí říše tu stále je, čekala ve stínu a nyní se ukazuje znovu s jinou skupinkou. (Komentář: Prosím, udělejte si domácí úkol!)

180 detenčních center pro bio-Němce a německé potomky , „vykolejené umělce“ a disidenty, hlasatele míru a demonstranty se staví v současné sobě a každý, kdo se vzbouří, bude umístěn do takového centra na hladovku. (Komentář: Eisenhower 2.0, zadej Rheinwiesenlager nebo Rheinwiesencamp)

Je to přesně tak, jak nám řekli. Jak to zdánlivě bývalo – kdo se bude bránit hrát jejich nacistickou hru, je jedním z dnešních nacistů.

Kolín byl – mimochodem – jenom pokusným králíkem pro testování reakce obyvatelstva. Tisk dostával jejich koncepční dokumenty pouze několik dní poté. Vnitřní bezpečnost toto plánovala už v červnu 2015, testovací balón byl SYLVESTER v KOLÍNĚ. Svědectví žen z Kolína a všechno kolem byla pouhá PR show, poněvadž vláda měla v úmyslu vzbudit hněv Němců, ale ti jsou tak přesycení, veganští a krotcí jako beránci, že tu bylo jenom o pár reakcí víc, než u kdejakého skandálu.

Cituji: „Ten, kdo trpí pocitem pálení ve svém klíně, které způsobilo násilné pronikání, si pořád nedokáže představit polovinu Afriky, co tě chce ošukat.“ toto byla citace paní A. Schwarzer, která tohle řekla na tiskovém večírku, zpitá jako duha, stála jsem vedle ní.

Možná uniklo pár neškodných vzduchových bublin, obvyklá záležitost. Oblast kolem budovy by navíc ani neposkytovala dostatek místa pro flashmob. Také Nice, Brusel a Mnichov, stejně tak jako útok v Brewig, byly pouze teror-sranda pro security personál, avšak byly označené za skutečné teroristické útoky – jako obvykle.

Úplně stejný postup, jako při vyhození do vzduchu Světového obchodního
centra – možná tu bude pár civilních obětí, které byly nějakou chybou na špatném místě – ale od 20. let jsou všechny teroristické útoky řízeny RUKOU STÁTU, jinak by jeho moc klesla.

Strach ovládá svět a ten business okolo vytváří zhruba 90% světové ekonomiky.

BUĎTE V BEZPEČÍ

vyhýbejte se následujícím městům

 • COLOGNE

 • DRESDEN

 • BERLIN

 • HAMBURG

 • DUISBURG

 • DÜSSELDORF

 • OBERHAUSEN

 • SCHWERIN

 • POTSDAM

 • ULM

 • FRANKFURT

 • BREMEN

Toto jsou města, která budou na 100% zničena, když po německé občanské válce roku 2019 přijde plánovaná hlavní ruská ofenzíva.

Nukleární pohromou utrpí Amerika, když jí v roce 2020 navštíví Čína. New York utichne pod explozivní silou 30 MT. Tohle je – prozatím – jisté. Potom nastane temnota trvající 3 dny, způsobená jaderným prachem. Neopouštějte během těchto dní své domovy, utěsněte okna a dveře a konzumujte pouze konzervované jídlo a vodu ze skleněných lahví, kterou máte uloženou uvnitř. A zachovejte klid, nehledě na to, jak velký nářek se bude zvenčí ozývat.

(Komentář překladatele: Já NEVĚŘÍM, že tento scénář nastane. Věci se mají změnit, moc ďábla se již oslabuje. Máme šanci na mnohem pozitivnější vývoj událostí, ale autorka emailu si zřejmě nemusí být toho všeho vědoma – byla v obývacím pokoji temného pána s téměř žádnou šancí na vyvinutí naděje a duševních schopností.)

VYHÝBEJTE SE ŘETĚZCŮM RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ, MRAŽENÉ PIZZE A HLUBOCE ZAMRAŽENÝCH PRODUKTŮ. To není vtip, do některých fast food výrobků implementovali katalyzátory masového umírání – podle koncepce firmy BAYER.

A NENECHTE SE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ OČKOVAT!  VŠECHNY z aktivních látek jsou již zcela kontaminovány!

KOPP stejně tak jako ostatní repurtuje o ASPARTAMU a jeho vedlejších účincích, tito lidé bohužel ví pouze polovinu pravdy. Aspartam je mnohem horší, než si většina lidí může jen představit.

NEOTAM  a  ASPARTAM jsou tak katalytické, že jsou schopny vás bleskově zabít. Aspartam byl vyvinut, aby Kreutzfeld Jacob profitoval a pro vydělávání miliard na Alzheimerově chorobě, v případě, že lidé nezvládnou sacharidovou/inzulinovou past.

NEPIJTE BALENOU VODU A ŽÁDNÉ PRODUKTY OD NESTLÉ, COCA-COLY A FANTY.  Tyto produkty jsou už kontaminovány.

Nastane povstání, které bude brutálně odraženo policií, takže lidé začnou soukromou pomstu proti ní a toto bude také eskalovat. Všichni budou bojovat proti komukoliv, alespoň tak to bude vypadat, a azylový průmysl přejde na výnosy z finanční výpomoci, s chamtivostí pak vypadne.

Pro migranty postaví kompletně nové sériové domy, Halal-supermarkety, muslimské školky, nejlépe vybavené, nezpoplatněné, kompletně nová sídliště, s infrastrukturou první třídy, auta zadarmo, řidičské oprávnění a oblečení návrhářských značek. Krátce na to budou postaveny mešity a staré kostely půjdou kvůli tomu k zemi. Do tří let budou daně tak vysoké, že budou nesplatitelné a stát bude nemilosrdný – jako vždycky.

Jediná šance, kterou by Němci měli, je rvát se a škrtit kohokoliv, kdo se nechová německy  a nevypadá jako Němec, principielně kohokoliv kdo není bílý. A tento tvrdý fašismus poroste až do konce – který je – podle mého chápání – také naplánován.

Kromě židů (!!) se jeden může pobavit s 15 miliony nových obyvatel – nazývaných „Praví Němci“, a hromada mrtvých těl se bude vršit.

Poté už nikdo nikdy nezvolí ženu jako vůdce a demokracie bude navždy pryč. Stejná práva pro ženy budou poté znovu po staletí nedosažitelná, dokud se ženám nedovolí protestovat. Ženské bojovnice za práva budou oběšeny. Mohlo by se stát, že lidé začnou mít více respektu k Bohu.

NEJPRAVDĚPODOBNĚJI TAM BUDE VELKÁ MONARCHIE S VELMI SILNOU ARMÁDOU OBČANŮ, KTEŘÍ RADIKÁLNĚ OBĚSÍ KAŽDÉHO, KDO NENÍ BÍLÝ, NA VEDLEJŠÍM STROMĚ, což se rovná vinný i nevinný. Tohle je způsob, kterým se v minulosti vždycky věci měly. Tak uvidíme, jestli si Němci zvolí svou vlastní porážku, jestli půjdou veganskou cestou, nebo jestli se z nich opět stanou Saxonští válečníci učící strachu široké okolí, jestli zvolí „řízek na cikánský způsob“ nebo „šlehaný cookie“ (přímý překlad z němčiny: mouřenínová hlava).

NAPOSLEDY O MĚ

Mé kořeny jsou z Litvy, je mi 45 let. Původně blondýna, nyní žádné vlasy nemám. Moje prarodiče byli Němci žijící v Litvě, po válce byli odtud vyhnáni Rusy, protože Nacisté prohráli, naše rodina zůstala bez domova. Dříve jsme bývali farmáři, měli jsme hodně pozemků a přátel. Moje rodiče vyrostli v Nizozemsku, přivítáni hesly jako: „VYPADNĚTE, MY VÁS TU NECHCEME.“

Vyrůstala jsem v Nemwegenu a chodila do školy v Amsterdamu. Promovala jsem v Hamburgu, kde jsem také dostala diplom. Doktorský titul – který jsem už nikdy znovu nepoužila – mi byl udělen v Madridu, za pojednání „operace Raise“ z doby nacistické epochy v Polsku, rok 45.

Následující roky jsem strávila prací v odvětví průmyslu, stavěním prvních tunelů a později bunkrů pro větší stavební firmy a to je to, jak jsem se k tomu dostala. Nikdy jsem nebyla vdaná a kromě mého psa Bedřicha (zemřel před 3 týdny, pojmenovala jsem ho po Bedřichu Smetanovi, mém oblíbeném skladateli) a dlouhodobého
přítele – vědce z Antarktidy, kterého znám jen z dopisů, jsem nikdy nezanechala nějaký pozoruhodný otisk ve světě.

Vždycky jsem si užívala klid a ticho, možná proto, že to v mé profesi bylo tak vzácné.

V roce 2014 mě dostala leukémie, nevyléčitelná, jsem v její finální fázi a dosti pravděpodobně se nedožiju silvestru 2016.

Kdyby existovalo místo jako peklo, tak bych si pro sebe vybrala místo v první řadě, a žádným Němcům, kteří si budou moji smrt přát, to nebudu mít za zlé. Protože jsem sama, tak jsem si pomyslela, že bych mohla svůj příběh sdílet s někým, kdo mi možná uvěří trochu z toho šílenství, které jsem prožila.

Doufám, že jste si našli bezpečné místo, kde můžete přečkat následující roky války.

Přeji vám jen to nejlepší a hodně odvahy k vašim dalším videím a tématům.

Bylo by hezké, kdyby jste publikovat alespoň část tohoto, já už bohužel ztrácím sílu to udělat sama, samotné psaní těchto řádků mi připadá jako mamutí cvičení.

S pozdravem,

Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas

Uniklá data! Oficiální Agenda pro zničení Německa 2/2

Moldavský prezident zrušil vojenské cvičenia s USA a aktívne bráni svoju krajinu pred USA a NATO

Kišiňov 1. marca 2017 

Novozvolený moldavský prezident Igor Dodon v týchto dňoch písomne požiadal veľvyslancov USA a Rumunska, aby sa nemiešali do vnútorných záležitostí jeho krajiny a do činnosti hlavy štátu. Dodon tak urobil po tom, čo sa obaja veľvyslanci naňho obrátili listom, v ktorom ho kritizovali za to, že zablokoval vojenské cvičenia PlatinumEagle 2017 prebiehajúce v Rumunsku, ktorých sa okrem iných obe krajiny účastnia.

Na snímke moldavský prezident Igor Dodon 

Veľvyslanci v liste obvinili Dodona z nepriateľského jednania a varovali ho, že kvôli jeho rozhodnutiu nebude moldavská armáda dostatočne vycvičená. Prezident ale obom veľvyslancom odkázal: “Moldavská republika je nezávislý a zvrchovaný štát a úrad prezidenta sa nehodlá zaoberať žiadnymi komentármi svojej činnosti ani hodnotením svojich rozhodnutí prichádzajúcich spoza hraníc. Žiadam vás, aby ste neškolili prezidenta tejto krajiny z toho, čo má robiť, najmä z pohľadu jeho ústavných právomocí, ale aj ďalších oblastí výkonu jeho funkcie. Nedomnievam sa, že v krajinách, ktoré zastupujete, môže ten či onen veľvyslanec komentovať konanie prezidenta, a to hlavne v otázke dislokácie ozbrojených síl. Rád by som videl reakciu Bieleho domu alebo Paláca Cotroceni na podobné komentáre vyslovené napr. veľvyslancom Moldavskej republiky vo Washingtone alebo v Bukurešti.”

Moldavský prezident tak realizuje to, čo pred voľbami sľúbil, mení kurz krajiny, nechce si proti sebe poštvať Rusko a rozhoduje sa tak, ako je to pre jeho krajinu a národ najlepšie nehľadiac na požiadavky kladené na jeho krajinu z USA a Západu.      Martin Bago

KINO:   Okultné sily