OSN: Kríže preč – nastupujú pohanskí bohovia (?)

429

29.11.2010, Cancún-Mexiko, (washingtonpost.com, magnificat.sk) – Klimatická konferencia OSN na ktorej sa má odohrať rozhodujúca bitka ohľadne redukcie emisií spojenej s „globálnym otepľovaním“ začala v pondelok vzývaním mayskej „bohyne“.

Christiana Figueres, výkonná zastupiteľka Rámcovej konvencie o klimatických zmenách pri OSN začala vzývať dávnu bohyňu Ixchel – jaguára , ktorá bola nielen bohyňou mesiaca ale takisto, ako to povedala – „bohyňou rozumu, tkania a kreativity. Nech teda vás, zhromaždených tu v Cancúne inšpiruje k utkaniu zásadnej odpovede ku klimatickým zmenám, využívajúc nástroje rozumu a kreativity.“ Figueresová na miesto jednania umiestnila takisto maketu mayskej pyramídy s názvom „Pyramída nádeje“, na obr., symbolizujúcu stavbu novej klimatickej zmeny. Vyhlásila: „Excelencie, bohyňa Ixchel by vám pravdepodobne povedala, že gobelín je dielom súhry mnohých vlákien. Som presvedčená že o 20 rokov budeme obdivovať politický gobelín ktorý ste utkali vy, inšpirovaní Ixchel, tu v Cancúne.“

Dvojtýždňový kongres za prítomnosti delegácií 193 krajín otvoril 29.11.2010 mexický prezident Felipe Calderon.