Prečo odstraňujú červený kríž?

482

Bratislava 29. 11. 2010

Vec: Žiadosť o zaslanie informácie v zmysle zákona o slobode informácií

Dobrý deň,
v zmysle zákona o slobode informácií Vás žiadam o zaslanie informácií:

1)Kto a kedy rozhodol o postupnom odstraňovaní dlhé desaťročia používaného znaku Slovenského červeného kríža z vozidiel záchrannej zdravotnej služby (ľudovo nazývaných sanitka) a nahradil ich znakom, pripomínajúci skôr akúsi hranatú snehovú vločku alebo hexagram s hadom omotaným okolo ihly?

2)Čo znázorňuje tento nový znak a kto je jeho autorom?

3)Či dôjde k odstráneniu všetkých znakov Slovenského Červeného kríža aj z ostatných vozidiel záchrannej zdravotnej služby, Leteckej záchrannej služby a Horskej služby?

4)Či dôjde k odstráneniu znaku Slovenského Červeného kríža aj z uniforiem pracovníkov zdravotnej služby, budov nemocníc, polikliník, lekární, lekárničiek a staníc záchrannej služby?

5)Či dôjde k odstráneniu a zmene znaku aj samotnej národnej spoločnosti Slovenského Červeného kríža?

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
Mgr. Anton Čulen