Spomíname – OROL TV: Boli sme vo väzení (prípad Konc, Gabaj, Borovský – rok 1983)

371

Dňa 12. decembra 1983 vo Vysokých Tatrách zatkla československá Štátna bezpečnosť troch mladých mužov. Tomáša Konca,  Alojza Gabaja  a Branislava Borovského (na obr.). Všetci traja si na hraniciach s Poľskom pred zatknutím vymenili batohy s poľskými kolegami. Naspäť šli obťažení pašovanou náboženskou literatúrou. Stretnutie s týmto tromi odvážlivcami v kláštore u Kapucínov v Bratislave dňa 12. decembra 2013 – teda presne po 30 -tich rokoch – pojednáva o tejto udalosti, o všetkom čo nasledovalo, a čo naši traja „pašeráci“ prežili v komunistickom väzení.               Anton Selecký

http://www.postoy.sk/stopy_v_snehu_tomasa_konca

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

list8

Paul Verlaine: 

PODZIMNÍ PÍSEŇ   Ó podzime,  tak dlouze tvé  housle lkají, mou duši tou  hrou unylou  utýrají. 

Dýchaje týž,  zesinám, když  orloj slyším, vše je to tam,  ten žal, co mám –  neutiším. 

I odcházím  povětřím zlým,  jehož svistem –  jsem hnán sem a tam  – jak byl bych sám –   suchým listem.