OROL TV: Deti patria rodičom (prípad Adriany Bilčíkovej a jej dcérky Elišky)

844

Ešte pred rokom sme na Slovensku všeobecne veľmi nevnímali, čo ku nám prichádza z centra EÚ ohľadne detí a rodiny. Celý pohyb okolo informácií ohľadne tzv. Juvenilnej justície sa začal prípadom Boórových v Anglicku. Čo sme my na Slovensku opomenuli, bol fakt, že v krajinách Európskej Únie trend odoberania detí za pofidérnymi účelmi už  nadobudol hrozivé rozmery. Výstražné správy prichádzali už dokonca aj z Ukrajiny a Ruska. Až tam sa rozrástla chobotnica  pôsobenia čudnej organizácie, ktorá má vlastnosti zákerného hada.

Svetlana Kopylova: Juvenilná justícia

Od prípadu Boórových sme aj na Slovensku pokročili. Bol potrebný tento prípad, aby sme prestali snívať svoj hypnotický „demokratický sen“?
Dnes sme už ďalej. Cez prípad rodiny Spáčilových a ďalších sa už dozvedáme o stovkách (!) prípadov na celom Slovensku.
Tento informačný pohyb citeľne zasiahol aj pokoj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa pripravuje podobný cisarova1_369121zákon ako v Anglicku. Napriek tomu, že aj tu sa zasadilo za deti najmä Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže (riaditeľka JUDr. Andrea Cisárová – na obr.) väčšina zainteresovaných pracovníkov – na čele s Oľgou Pietruchovou – tvrdohlavo zotrvávajú pri propagácii najmä tzv. „rodovej rovnosti.“

Môžeme s potešením konštatovať, že v šľapajach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nejde Ministerstvo spravodlivosti SR,  ktoré oveľa citlivejšie a  zodpovednejšie pristupuje k danej problematike, a tak aj pirosikova-postupuje – viď zástupkyňu SR pri Európskom súdnom dvore  JUDr. Maricu Pirošíkovú (na obr.vľavo) a štátnu tajomníčku MS SR  Moniku Jankovskú (na obr.).
JankovskáPri komplexnom hodnotení situácie sa nám vidí, že  veľkú  snahu riešiť situáciu majú skôr občania slovenskej republiky, ktorí nie sú delegovaní na nijakých vládnych postoch, ale doslova „na kolene“ začali aktívne konať. V týmto zoskupeniam patrí aj občianske združenie Deti patria rodičom, ktoré vzniklo v januári 2013 a ktoré na Slovensku zastupuje Monika Onderková.

logo deti(3)Takže situácia sa už posnula oveľa ďalej. Vďaka tejto iniciatíve sa už slovenské matky resp. rodičia môžu obrátiť na konkrétne osoby, ktoré vedia veci riešiť resp. pomôcť daným osobám.
Vďaka informovanosti postihnuté  matky nie sú už fatálne zaskočené nezmyselným právnym postupom slovenských sociálok a dokážu sa brániť, resp. si zaznamenávať svoj prípad aj spravodajsky.
Dokladom toho je aj náš najnovší dokument inšpirovaný občianskym združením Deti patria rodičom, ktorý pojednáva o ďalšom špecifickom prípade, tentoraz Adriany Bilčíkovej a jej dcérky Elišky.   Anton Selecký

Ak vám bolo odobraté dieťa ozvite sa   UK tel.: 00447738129399    CZ tel.: 00420777212121   SK tel.: 00421949656490    Mail: deti.patria.rodicom@gmail.com  

  http://www.detipatriarodicom.sk

Prípad Adriany Bilčíkovej a jej dcérky Elišky