O kresťanoch v Pakistane z prvej ruky!

3398

Ponúkame knihy: 

Život kresťana u moslimov v Ázii

Kniha je nazretím do moslimskej kultúry Ázie. Autor ponúka osobné skúsenosti zo svojej cesty. Navštívil množstvo chudobných rodín kresťanov v Pakistane a videl realitu krajiny, kde žije 96% moslimov.

Cítia sa kresťania v tejto krajine bezpeční? Majú v nej budúcnosť? Aké druhy prác smú kresťania vykonávať? Môžu navštevovať bohoslužby? Na čo sa máme pripraviť, čo Francúzi a Nemci už zažívajú? Je islam mierové náboženstvo?

Kniha s plnofarebnými fotografiami priamo z terénu dáva odpovede na mnohé z týchto otázok.

Bonus: reportáž z návštevy kresťanskej školy, ktorú vo Faisalbáde založil pred 55 rokmi strýko autora a stala sa druhou najúspešnejšou zo stredných škôl v 100-miliónovom Pandžábe.

Štefan Patrik Kováč:

Život v Božom požehnaní

27 skutočných príbehov a zázrakov so života s Bohom. Viera v praxi. Ľudia sa obracajú pri jej čítaní, dotýka sa ich Boh. Hodí sa aj ako darček pre ľudí, čo tápajú vo viere a nevedia sa „pohnúť z miesta“. Motivuje vykročiť vo viere. V knihe autor Štefan Patrik Kováč popisuje zázraky, ktoré zažil v službe Bohu.

Knihy možno objednať na adrese vyd.jakubova.studna@gmail.comspkovac@gmail.com, alebo zavolať na tel. č. 0905 700 730.

***********************

Štefan Patrik Kováč, ThLic

SPOLOČENSTVO ŽIVÁ VODA

Hospodárska 14, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

***********************

Štefan Patrik Kováč, ThLic,

evanjelizátor, duchovný poradca a učiteľ.

Narodil sa v Piešťanoch 24. februára 1970; prijal dar krstu v rímskej Cirkvi 3. marca. Vyštudoval gymnázium a teologickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium teológie absolvoval v roku 2 010 na katedre biblických vied a Cirkev mu udelila licenciu na učenie pravej Náuky (ThLic}.

Dňa  19. septembra 1982 vo Veľkých Chrašťanoch sa tajne sa pripravoval  na fare kňaza Jána Pristača. Prijal pečať Ducha Svätého vkladaním rúk biskupa Cirkvi Júliusa Gábriša. Jeho birmovný otec bol Amselm Stanislav, FSC, misionár – učiteľ v Izraeli (Jeruzalem). Prijal meno evanjelizátora írska – Patrik.

V auguste 1996 povedal svoje „áno“ Bohu, odovzdal mu svoj život a odvtedy ho Pán vedie do služby Cirkvi. Absolvoval letnú evanjelizačnú školu v Bratislave roku 1999.

V  marci 2000 založil spolu s Martinou Kališovou otvorené modlitbové Spoločenstvo Živá voda (chvály, modlitby, biblické vyučovanie), ktorého formáciou prešlo okolo 50 ľudí. Vydávajú občasník Živý prameň. Spoločenstvo robí evanjelizácie a duchovné obnovy na pozvanie.

Sviatosť manželstva si vyslúžili so snúbenicou Evkou 22. septembra 2001. Majú šesť detí: Sáru (2002), Juditku (2006), Jakuba (+2007), Samuela (2009), Miriam (2011) a Dávida (2013). Rozhodli sa slúžiť Životu a dať svojím bytím príklad aj iným manželom.

Organizoval s priateľmi evanjelizačné kurzy a duchovné obnovy v Nitre a okolí, v Piešťanoch, v okolí Trnavy a i. a kázal na nich.   Venuje sa kázaniu a vyučovaniu Božieho Slova, prednáškam, duchovnému poradenstvu a vedeniu ľudí a ich duchovnému rastu. Chodí kázať a vyučovať Božie Slovo na pozvanie do spoločenstiev a na stretnutia kresťanov.